Descarga

Ricardo Carvalho Calero (Xoán Cabaleiro Anllo)

 • Nacemento de Ricardo Carvalho Calero

  Nacemento de Ricardo Carvalho Calero
  Nace na cidade de Ferrol, Ricardo Carvalho Calero, quen será unha das figuras máis importantes da literatura galega do século XX.
 • Xuventude estudiantil en Compostela

  Xuventude estudiantil en Compostela
  Dende 1926 até 1932 vivíu en Santiago de Compostela mentres estudiaba Dereito. Foi este un momento de intensa militancia política de Carvalho, integrado no movimento nacionalista e tomando parte no activismo estudiantil.
 • Publicación da súa primeira obra.

  Publicación da súa primeira obra.
  En 1928 publicou o seu primeiro poemario, Trinitarias, escrito en castelán.
 • Vieiros, primeira obra en galego

  Vieiros, primeira obra en galego
  30 poemas de temática diversa, publicado pola Editorial Nós.
 • Fundación do Partido Galeguista

  Fundación do Partido Galeguista
  Participuo na fundación do Partido Galeguista xunto con outros intelectuais como Castelao, R. Otero Pedrayo, A. Cunqueiro, V. Risco, e moitos máis homes de diversas ideoloxías, pero con un pensamento común de nacionalismo galego.
 • Redacción do Proxecto do Estatuto de Autonomía de Galicia

  Redacción do Proxecto do Estatuto de Autonomía de Galicia
  Carvalho Calero participou na redacción do Proxecto do Estatuto de Autonomía de Galicia, que foi entregado en xullo de 1936 ó presidente das Cortes españolas, pero que non chegou a entrar en vigor por mor do comezo da Guerra Civil.
 • Casamento

  Casamento
  En 1933 casa con Ignacia Ramos, compañeira de estudos universitarios, tamén coñecida como María Silgar (escritora e mestra de profesión), e se instala de novo en Ferrol, onde gañou unha praza de auxiliar adminsitrativo no concello .
 • Period: to

  Nacemento das súas fillas

  En 1936, mentres está no cárcere, nace a súa filla maior, Magalí. En 1942 nace María Victoria, a filla pequena
 • Finaliza os estudios universitarios en Santiago de Compostela

  Finaliza os estudios universitarios en Santiago de Compostela
  Remata a carreira de Filosofía e letras, que cursou por libre tras dar preferencia á súa auténtica vocación.
 • Detención en Madrid.

  Detención en Madrid.
  Apresado polas forzas franquistas e acusado de «separatista», é condenado a 12 anos de prisión. Despois de cumprir dous anos de cárcere en Xaén, foi posto en liberdade provisoria pero inhabilitado para acceder a empregos públicos, polo que se viu obrigado a sobrevivir penosamente na súa cidade natal, traballando no ensino privado.
 • Vida en Lugo

  Vida en Lugo
  Marcha a vivir á cidade de Lugo para dirixir o Colexio Fingoi. Carvalho Calero retoma a súa obra poética. Ese mesmo ano fúndase a Editorial Galaxia.
 • Doutorado

  Doutorado
  En 1954 doutorouse en Madrid coa tese Aportaciones a la literatura contemporánea, ao mesmo tempo que Galaxia publica a versión en galego desa obra, titulada Sete poetas galegos, en que estuda a obra de Rosalía, Pondal, Curros, Noriega Varela, Cabanillas, Amado Carvalho e Manuel Antonio. Carvalho conságrase así como o principal estudoso das letras galegas, poñendo os alicerces da que será a súa contribución capital, publicada nas dúas décadas seguintes.
 • Ingreso na RAG

  Ingreso na RAG
 • Period: to

  Madureza plena

  Publica as súas monografías máis importantes, coma por exemplo a Historia da Literatura Galega Contemporánea.
  Faise colaborador habitual da revista Grial.
  Chega a ser un dos persoeiros máis significados de Galaxia.
  En 1972, convértese no primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Galega da USC, xa con dedicación exclusiva á universidade.
 • Carvalho Calero e o Reintegracionismo

  Carvalho Calero e o Reintegracionismo
  Coincidindo coa fin da ditadura, Carvalho Calero convértese en principal inspirador e figura de referencia do movemento reintegracionista, que defende que o galego e o portugués son a mesma lingua. Nesta década escribíu numerosas obras literarias, poéticas, dramáticas e de Historia da literatura.
  O seu posicionamento ideolóxico afastouno das institucións oficiais e acabou producindo o efecto imprevisto de minusvaloración doutros aspectos centrais do seu labor.
 • Pasamento

  Pasamento
  Ricado Carvalho Calero faleceu en 1990 en Santiago de Compostela.
  A súa obra ensaística e creativa é fundamental para a literatura galega do século XX, por iso, este ano 2020 se lle recoñece no Día das Letras Galegas.