Va idade contemporánea

A Idade Contemporánea

 • Espedición Humbolt

  Espedición Humbolt
  1799: Expedición Humboldt sae do porto de A Coruña para a exploración científica de América.
 • Expedición del alicantino

   Expedición del alicantino
  1803: Parte da Coruña Alicante Expedición Dr Balmis, cargando a vacina contra a varíola en América no corpo de 22 Coruñeses nenos. Jenner (descubridor da vacina) declara: "Eu non podo imaxinar que é un exemplo de filantropia tan nobre e extensa como esta nos anais da historia"; e Humboldt: "Esta viaxe permanecerá como o máis memorable nos anais da historia."
 • A ocupación francésa de Galicia

  A ocupación francésa de Galicia
  1808-1809: A ocupación francesa de Galicia é a máis baixa en España (heroes Pontesampaio e Batalla da Coruña). O Consello de Defensa do Reino de Galicia é o órgano supremo de resistencia. Galicia foi a primeira no mundo en que a través dunha estratexia de guerrilla era posíbel derrotar un super poderoso exército regular ( "Campagnes En España et au Portugal 1808-1814").
 • Cortes de Cádiz

   Cortes de Cádiz
  É coñecida como Cortes de Cádiz á Asemblea Constituínte inaugurada en San Fernando o 24 de setembro de 1810 e máis tarde trasladouse a Cádiz (Andalucía) en 1814 durante a Guerra da Independencia española.
 • Galiza é o Reino de España

  Galiza é o Reino de España
  1820: A Galiza é o Reino de España, que contribúe ao triunfo da Revolución Liberal de irrigación. Polo tanto, o Espoz xeral liberal e Mina pide a transferencia á Galiza, onde foi nomeado comandante en xefe.
 • A población de Galicia á finalizar este siglo

  Siglo XX: Calculase que durante este siglo emigran un millón de galegos. A población de Galicia á finalizar este siglo alcanza só 2, 7 millones de habitantes.
 • O Reino de Galicia desaparece

  O Reino de Galicia desaparece
  1833: O Reino de Galicia desaparece e, como o resto de España, faise unha rexión dividida en provincias.
 • división provincial de Javier de Burgos (rexencia de María Cristina)

   división provincial de Javier de Burgos (rexencia de María Cristina)
  A división territorial de España de 1833 foi un proceso de reordenación administrativa do territorio do reino de España (excluíndo as colonias) nun estado centralizado dividido en 49 provincias.
 • Proclamación do Consello Superior do Goberno de Galiza

  De 1846: Proclamación do Consello Superior do Goberno de Galiza (por Pío Rodríguez e Antolín Faraldo). Revolución liberal e progresista galega. Mártires de Carral.
 • revolución provincialista

  revolución provincialista
  1846 revolución provincialista (Mártires de Carral).
 • Revolución provincialista (Carral mártir).

   Revolución provincialista (Carral mártir).
  Coñécense como Mártires de Carral os militares sublevados en varios lugares de Galiza en 1846 contra o presidente Narváez que foron executados na vila coruñesa de Carral.
 • Banquete de Conxo.

   Banquete de Conxo.
  O banquete de Conxo tivo lugar o 2 de marzo de 1856 no concello de Conxo, actualmente integrado en Santiago de Compostela. O banquete foi organizado polos estudantes liberais en homenaxe ao "terceiro estado", e constituíu un xesto de irmandade entre a clase traballadora e o estudantado.
 • 1863: Rosalía de Castro publica Cantares Gallegos

  1863: Rosalía de Castro publica Cantares Gallegos
  Cantares Galegos é unha obra poética de Rosalía de Castro (1837-1885) publicada o 17 de maio de 1863 en Vigo. Nesta data conmemórase na actualidade o Día das Letras Galegas.
 • Proyecto de Estatuto Federal

  1873: Proyecto de Estatuto Federal de Galicia. En las elecciones salen elegidos 37 diputados federalistas de un total de 45 en Galicia.
 • 1874 proxecto de Constitución federal dá I República española.

  1874 proxecto de Constitución federal dá I República española.
  A Constitución Federal de 1873 foi un proxecto de constitución para a Primeira República Española, redactado principalmente por Emilio Castelar, que non chegou a ser aprobado polas Cortes. Pretendía a transformación de España nunha federación.
 • Proyecto de Constitución para o Estado Galaico

  1883: Proyecto de Constitución para o Estado Galaico, realizado por o Consexo Federal de Galicia presidido por Moreno Barcia e aprobado por a Asamblea de Lugo en 1887.
 • 1889 O regionalismo de Alfredo Brañas

  1889 O regionalismo de Alfredo Brañas
  Ou rexionalismo supón unha fase intermedia non proceso evolutivo do galeguismo, xa que se sitúa a medio camiño entre ou movemento galeguista anterior (ou provincialismo) e ou posterior (ou nacionalismo).
 • 1890 fundación da Asociación

  1890 fundación da Asociación Regionalista Gallega por Murguía e Brañas.
 • Formase a Liga Galega e Ruedase a primera película

  1897: Formase a Liga Galega, primer partido galeguista organizado. Ruedase a primera película de España en Coruña.
 • 1897 Cova Céltica e constitución da Liga Gallega.

  A Cova Céltica é ou nome que recibía ou faladoiro que mantiñan desde 1893[1] un grupo de intelectuais galegos de ideoloxía rexionalista, quen reuníanse na librería de Uxío Carré Aldao na Coruña a fin de debateren sobre temas relacionados con Galiza.
 • creación da Real Academia Galega

   creación da Real Academia Galega
  A Real Academia Galega (RAG) é unha institución científica, creada en 1906, que ten como obxectivo ou estudo dá cultura galega, e en especial dá lingua galega.
 • Solidaridad Gallega

   Solidaridad Gallega
  Solidaridad Gallega foi unha organización política rexionalista galega activa entre 1907 e 1912.
 • O Himno de Galicia

  1907: O Himno de Galicia estrenase na Habana. Crease el partido Solidaridad Gallega.
 • iníciase publicación da revista A Nosa Terra

  publícase a revista A Nosa Terra
 • Acción Gallega, de Basilio Álvarez.

  Acción Gallega, de Basilio Álvarez.
  Acción Gallega (ou Acción Galega) foi o nome dun dos mais importantes movementos agrarios e anticaciquís na Galiza do século XX.
 • fundación das Irmandades da fala

  crease a Irmandade da fundación da fala
 • Asamblea Nacionalista de Lugo.

  Asamblea Nacionalista de Lugo.
  A I Asemblea Nacionalista (daquela Asambleia nazonalista de Lugo), celebrada en Lugo entre o 17 e 18 de novembro de 1918 polas Irmandades da Fala, foi a histórica asemblea onde o galeguismo político deixa atrás o rexionalismo e avanza cara o nacionalismo.
 • Period: to

  Generación NÓS

  1920 a 1936: Generación NÓS: nombre dado a un impresionante grupo de intelectuales e artistas galeguistas que se expresan a través dunha revista fundada por Castelao e Risco.
 • Period: to

  publicación da revista Nós

  Publicouse a revista Nós
 • Crease o Seminario de Estudos Galegos

  1923: Crease o Seminario de Estudos Galegos por un grupo de profesores e estudiantes da Universidad de Santiago.
 • Period: to

  Seminario de Estudos Galegos.

 • lei de redención dos foros.

  O foro é un tipo de contrato, especialmente agrario, de longa duración ou, eventualmente, perpetuo, polo que unha persoa ou institución —fidalguía e Igrexa— lle cede a outra o uso ou proveito dunha cousa ou ben (xeralmente unha terra), a cambio do cumprimento de diversas condicións previamente estipuladas.
 • Crease a Organización Republicana Galega

  1929: Crease a Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA) contando con personas de gran prestigio, como Salvador de Madariaga (un dos seis padres de Europa, tal e como se le reconoce no actual Parlamento Europeo de Estrasburgo junto con Churchill, Adenauer, De Gasperi, Schuman e Monet).
 • constitución do partido galeguista.

   constitución do partido galeguista.
  1931 constitución do partido galeguista. Castelao e Otero Pedrayo primeiros deputados nacionalistas nas Cortes republicanas.
 • Fundación do Partido Galeguista

  1931: Fundación do Partido Galeguista. Os galleguistas Castelao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo e Villar Ponte son elegidos diputados na II República.
 • Asemblea de concellos aproba

  Asemblea de concellos aproba
  1932 a asemblea de concellos aproba o anteproxecto de Estatuto de Autonomía
 • Galicia é reconocida

  1933: Galicia é reconocida como nación no Congreso de Berna, auspiciado por la Sociedad de Naciones
 • 1933 acordo galego-vasco-catalán (Galeuzca).

  1933 acordo galego-vasco-catalán (Galeuzca).
  Galeusca (contracción dos topónimos Galicia, Euskadi e Cataluña) é o nome co que foron designados varios pactos entre partidos e políticos nacionalistas de Cataluña, o País Vasco e Galicia dende 1923 ata a actualidade. Segundo o tipo de acordo, de período, ou de interlocutor pódense atopar varias grafías: Galeusca, Galeuzca, Galeuzka, GalEusCa e tamén Galeuscat.
 • desterro de Alexandre Bóveda e Castelao

   desterro de Alexandre Bóveda e Castelao
 • Triunfo do Frente Popular en Galicia

  1936: Triunfo do Frente Popular en Galicia (que incluye al Partido Galeguista) e primer estatuto de Galicia aprobado por inmensa mayoría en referéndum (tres semanas antes del Alzamiento).
 • xuño aprobación do Estatuto de Autonomía en referendo

   xuño aprobación do Estatuto de Autonomía en referendo
  O Estatuto de autonomía de Galicia de 1936 foi un estatuto de autonomía, apoiado maioritariamente en referendo o 28 de xuño, pero que non chegou a ser aprobado en Cortes, e tan só foi admitido a trámite, por mor da guerra civil española e tamén debido a que Galicia foi territorio en poder dos sublevados dende o inicio da contenda.
 • 1936, xullo golpe de estado.

  1936, xullo golpe de estado.
  O golpe de Estado do 18 de xullo de 1936, denominado "Alzamento Nacional" polos sublevados, foi un golpe de carácter militar con fins políticos[Cómpre referencia] perpetrado contra o goberno da Segunda República Española entre o 17 e o 18 de xullo de 1936 e cuxo fracaso parcial conduciu á guerra civil española.
 • morte de Alexandre Bóveda e Ánxel Casal

  morte de Alexandre Bóveda e Ánxel Casal
  17 de Agosto morte de Alexandre Bóveda e Ánxel Casal
 • Castelao publica

  Castelao publica
  1945 Castelao, ministro do Goberno da República no exilio e aprobación do Estatuto de autonomíca polas Cortes no exilio (México).
 • Concello de Galiza en Buenos Aires

  Concello de Galiza en Buenos Aires
  O Consello de Galiza foi unha entidade política galega que se constituíu o 15 de novembro de 1944 en Montevideo e que pretendía aglutinar aos deputados galegos, por riba de partidos políticos, para dotar dun órgano político á Galicia no exilio e que pretendía actuar na práctica como un goberno galego no exilio, lexitimado polo Estatuto de autonomía que se sometera a plebiscito en 1936, pero sen chegar a constituírse formalmente como a Xunta que prevía o propio Estatuto.
 • ministro do Goberno da República

  ministro do Goberno da República
  Castelao, ministro do Goberno da República no exilio e aprobación do Estatuto de autonomía
 • fundación do Partido Socialista Galego (PSG).

   fundación do Partido Socialista Galego (PSG).
  O Partido Socialista Galego ou PSG foi un partido galego nacionalista de esquerdas fundado na clandestinidade en 1963 e fusionado con Esquerda Galega en 1984.
 • fundación da Unión do Pobo Galego (UPG)

  fundación da Unión do Pobo Galego (UPG)
  A Unión do Povo Galego (UPG) é un partido autodefinido como "comunista patriótico, porque asume a loita de liberación nacional". Ao seu redor fóronse aglutinando durante os anos setenta os sectores que logo confluirían no BNG.
 • folgas xerais en Ferro

  folgas xerais en Ferrol (marzo) e Vigo (setembro); nacemento de ERGA
 • Masivas manifestacions en todas as cidades galegas

  1977: Masivas manifestacions en todas as ciudades galegas pidiendo a autonomía para Galicia. O gran europeísta Salvador de Madariaga reclama “unha amplia autonomía para Galicia” a su vuelta del exilio.
 • Constituyese la Xunta preautonómica.

  1978: Constituyese la Xunta preautonómica. Antonio Rosón es el primer presidente.
 • Establecemento do réxime preautonómico.

  Establecemento do réxime preautonómico.
  Establécese o réxime preautonómico.
 • Apruebase en referéndum

  1980: Apruebase en referéndum o Estatuto de Galicia.
 • Eligese o primer Parlamento Galego.

  1981: Eligese o primer Parlamento Galego. Fernández Albor é elegido presidente da Xunta de Galicia.
 • O Parlamento galego

  O Parlamento galego
  Primeiras eleccións ao Parlamento autónomo.
 • Nace o Bloque Nacionalista Galego

  Nace o Bloque Nacionalista Galego
  Nace o Bloque Nacionalista Galego (BNG)
 • Galicia entra con o resto de España na CEE

  1986: Galicia entra con o resto de España na CEE, que actualmente é a Unión Europea.
 • Fraga Iribarne

  Fraga Iribarne
  1990 ata 2005 Fraga Iribarne, presidente da xunta de Galicia.
 • 2002 1 de decembro:

  2002 1 de decembro:
  mobilización social Nunca Máis
 • 2002 13 de novembro: Desastre do petroleiro Prestige

  2002 13 de novembro: Desastre do petroleiro Prestige
  O desastre do Prestige fai referencia ao accidente do buque petroleiro Prestige e o seu posterior afundimento en 2002, así como á marea negra que provocou e que afectou a 2000 quilómetros de costa española e francesa.
 • 2005 goberno autónomo bipartido (PSOE-Bloque).

  2005 goberno autónomo bipartido (PSOE-Bloque).
  crease o bloque do PSOE
 • 2009 o PP recupera o Goberno da Xunta

  2009 o PP recupera o Goberno da Xunta
  2009 o PP recupera o Goberno da Xunta (presidente, Núñez Feijóo)