Rafael Dieste

 • Rafael Dieste nace en Rianxo.

  Rafael Dieste nace en Rianxo.
  Era fifllo de emigrantes galegos, e sua nai era de nacionalidade brasileira.
 • Matriculouse na Escola Normal de Santiago de Compostela

  Matriculouse na Escola Normal de Santiago de Compostela
 • De regreso a Rianxo iniciou a súa relación coa literatura da man de Manuel Antonio.

  De regreso a Rianxo iniciou a súa relación coa literatura da man de Manuel Antonio.
  Ambos os dous entraron en contacto co federalismo e o nacionalismo a través de Vicente Risco.
 • Fixo o servizo militar na Guerra de Marrocos. De regreso a Galicia, rematou a carreira de periodismo e colaborou en varios xornais de Vigo, como "Faro de Vigo", "Galicia" e "El Pueblo Gallego".

  Fixo o servizo militar na Guerra de Marrocos. De regreso a Galicia, rematou a carreira de periodismo e colaborou en varios xornais de Vigo, como "Faro de Vigo", "Galicia" e "El Pueblo Gallego".
 • Publicou unha colección de contos "Dos arquivos do trasno" ca que gañou inmediata reputación como narrador.

   Publicou unha colección de contos "Dos arquivos do trasno" ca que gañou inmediata reputación como narrador.
 • Ingresou no Seminario de Estudos Galegos e publicou "A fiestra valdeira".

  Ingresou no Seminario de Estudos Galegos e publicou "A fiestra valdeira".
 • Publica "Viaje y fin de don Frontán" obra de teatro en castelán.

  Publica "Viaje y fin de don Frontán" obra de teatro en castelán.
 • Trasladouse a Madrid e organizou o Teatro Guignol das Misións Pedagóxicas, asumiu a súa dirección e escribiu para él diversas obras.

  Trasladouse a Madrid e organizou o Teatro Guignol das Misións Pedagóxicas, asumiu a súa dirección e escribiu para él diversas obras.
 • Crea o seu único libro de poesía co título de "Rojo farol amante", así como a peza teatral "Quebrantado de doña Luparia".

  Crea o seu único libro de poesía co título de "Rojo farol amante", así como a peza teatral "Quebrantado de doña Luparia".
 • Becado pola Xunta de Ampliación de Estudos viaxou por Francia e Bélxica.

  Estas estancias permitíronlle profundizar nos seus coñecementos don arte escénico e a literatura teatral.
 • Publícase o seu ensaio "La vieja piel del mundo" e o seu paso na Guerra Civil.

  Publícase o seu ensaio "La vieja piel del mundo" e o seu paso na Guerra Civil.
  Durante Guerra Civil española formou parte da Alianza de Intelectuais Antifascistas promovida polos comunistas e foi un dos responsables da súa revista "El Mono Azul", colaborou tamén na revista Nova Galiza. Foi nomeado director do Teatro Español. Seguíu a retirada republicana a Valencia en novembro onde participa na fundación da revista literaria " Hora de España".
 • A fins deste ano recibe o encargo de Castelao de dirixir

  A fins deste ano recibe o encargo de Castelao de dirixir
 • Viaxou por Europa como comisionado do Museo Nacional de Artes Plásticas de Montevideo.

 • Regresou a Buenos Aires e á editorial Atlántida.

  Regresou a Buenos Aires e á editorial Atlántida.
 • Creouse a versión definitiva de "A fiestra valdeira"

  Creouse a versión definitiva de "A fiestra valdeira"
 • Regresa a Rianxo.

  Regresa a Rianxo.
 • Publica en Galaxia unha reedición de "Dos arquivos do trasno"

  Publica en Galaxia unha reedición de "Dos arquivos do trasno"
 • Ingresa na Real Academia Galega.

  Ingresa na Real Academia Galega.
 • Foi nomeado menbro de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Nese mismo ano morre en Santiago de Compostela.

  Foi nomeado menbro de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Nese mismo ano morre en Santiago de Compostela.
 • Dedícaselle o Día ds Letras Galegas.

  Dedícaselle o Día ds Letras Galegas.