Gettyimages 3095265 0

A_idade_Contemporánea

 • A Expedición Humboldt

  A Expedición Humboldt
  Expedición Humboldt sae do porto de A Coruña para a exploración científica de América.
 • Constrúense casas con galerías

  Constrúense casas con galerías
  Os primeiros modelos de casas con galerías en Coruña, que son as primeiras fachadas de vidro do mundo son construídos.
 • Vacuna contra a viruela

  Vacuna contra a viruela
  Parte da Coruña da expedición alicantina Dr Balmis, cargando a vacina contra a viruela en América no corpo de 22 nenos coruñenses.
 • Galicia na guerra

  Galicia na guerra
  A ocupación francesa de Galicia é a menor en España (heroes de Pontesampaio e Batalla da Coruña).
  Galicia foi a primeira no mundo en que a través dunha estratexia de guerrilla era posíbel derrotar un super poderoso exército regular.
 • A frase do duque Wellington

  A frase do duque Wellington
  O duque de Wellington pronuncia a súa famosa frase “Españoles, dedicaos todos a premiar a los infatigables gallegos, distinguidos sean hasta el fin de los siglos, por haber llegado su denuedo, a donde nadie llegó hasta ahora, a donde con dificultad podrán llegar otros y a donde sólo ellos mismos se podrán exceder si acaso es posible”.
 • Galicia contribúe a revolución liberal

  Galicia contribúe a revolución liberal
  Galicia é o reino español que mais contribúe ao triunfo da revolución Liberal de Riego.
 • A desaparición do reino de Galicia

  A desaparición do reino de Galicia
  O reino de Galicia desaparece e como o resto de España pasa a dividirse en provincias.
 • Os diputados republicanos elixidos por Galicia

  Os diputados republicanos elixidos por Galicia
  Os primeiros diputados republicanos de España son elixidos por Galicia.
 • Revolución Galega liberal e progresista

  Revolución Galega liberal e progresista
  Proclamación da Junta Superior do Gobeerno de Galicia (por Pío Rodríguez e Antolín Faraldo). Revolución Galega liberal e progresista. Mártires de Carral.
 • O primeiro periódico enteiramente en galego

  O primeiro periódico enteiramente en galego
  Edítase o primeiro periódico enteiramente en galego. Inicio do relanzamento da literatura galega (Rexurdimento).
 • Cantares galegos

  Cantares galegos
  Rosalía de Castro publica Cantares Galegos.
 • Proxecto de Estatuto Federal de Galicia

  Proxecto de Estatuto Federal de Galicia
  Proxecto de Estatuto Federal de Galicia. Nas eleccións saen elexidos 37 diputados federalistas dun total de 45 en Galicia.
 • Proxecto de Constitución para o Estado Galaico

  Proxecto de Constitución para o Estado Galaico
  Proxecto de Constitución para o Estado Galaico, realizado polo Consello Federal de Galicia presidido por Moreno Barcia e aprobado pola Asamblea de Lugo en 1887.
 • Fórmase a Liga Galega

  Fórmase a Liga Galega
  Fórmase a Liga Galega, primeiro partido galeguista organizado. Se roda a primeira película de España en Coruña.
 • Neste século emigraron un millón de galegos.

  Neste século emigraron un millón de galegos.
  Se calcula que durante este siglo emigraron un millón de galegos. La poboación de Galicia ao finalizar este siglo alcanza só 2, 7 millones de habitantes.
 • Créase a Real Academia Galega

  Créase a Real Academia Galega
  Créase a Real Academia Galega
 • Créase a Irmandade dos Amigos da Fala

  Créase a Irmandade dos Amigos da Fala
  Créase a Irmandade dos Amigos da Fala
 • Créase a Xeneración Nós

  Créase a Xeneración Nós
  Xeneración NÓS: nombre dado a un impresionante grupo de intelectuais e artistas galeguistas que se expresan a través dunha revista fundada por Castelao e Risco.
 • Créase o Seminario de Estudos Galegos

  Créase o Seminario de Estudos Galegos
  Créase o Seminario de Estudos Galegos por un grupo de profesores e estudiantes da Universidade de Santiago.
 • Créase o Instituto de Estudos Galego.

  Créase o Instituto de Estudos Galego.
  Créase o Instituto de Estados Galego.
 • Créase a Organización Republicana Galega Autónoma

  Créase a Organización Republicana Galega Autónoma
  Créase a Organización Republicana Galega Autónoma contando con persoas de gran prestixo.
 • Fundación do partido galeguista

  Fundación do partido galeguista
  Fundación do Partido Galeguista. Os galleguistas Castelao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo e Villar Ponte son elexidos diputados na II República.
 • Galicia queda en máns de Franco

  Galicia queda en máns de Franco
  Ao estallar a guerra Galicia queda en máns de Franco desde o principio. Se produce unha forte represión do galeguismo e das izquierdas.
 • Castelao publica Sempre en Galiza

  Castelao publica Sempre en Galiza
  Castelao publica “Sempre en Galiza” en Bos Aires. Neste libro resume o seu ideario galeguista.
 • Celébrase por primeira vez o día das letras galegas

  Celébrase por primeira vez o día das letras galegas
  Celébrase por primeira vez o día das letras galegas
 • Masivas manifestacións

  Masivas manifestacións
  Masivas manifestacións en todas as cidades galegas pedindo a autonomía para Galicia.
 • A Xunta preautonómica

  A Xunta preautonómica
  Constitúese a Xunta preautonómica. Antonio Rosón é o primeiro presidente.
 • Apróbase o Referéndum

  Apróbase o Referéndum
  Apróbase o referéndum no Estatuto de Galicia.
 • Fernández Albor presidente da Xunta de Galicia

  Fernández Albor presidente da Xunta de Galicia
  Elíxese o primeiro Parlamento Galego. Fernández Albor é elexido presidente da Xunta de Galicia.
 • Galicia entra na Unión Europea

  Galicia entra na Unión Europea
  Galicia entra na Unión Europea co resto de España