Ricardo

Ricardo Carvalho Calero

 • Period: to

  Infancia en Ferrol

 • Naceu Ferrol

 • Period: to

  Xuventude estudiantil en Santiago Compostela

 • Primeira obra literaria:O poemas trinitarios

 • Participa na fundación do Partido Galeguista

 • Publica os libros "La soledad confusa" e "Vieiros"

  Obra en castelán de poesía
 • O silencio axionllado

  Obra de Poesía
 • Remata os estudos de Filosofía e Letras

 • Apresado polas forzas Franquistas é condenado a 12 anos de prisión.

  Despois de
  cumprir dous anos de cárcere en Xaén, foi posto en liberdade provisoria pero inhabilitado para acceder a
  empregos públicos, polo que se viu obrigado a sobrevivir penosamente na súa cidade natal, traballando no ensino
  privado.
 • Anxo da Terra

  Obra de poesía
 • Isabel

  Peza teatral publicada en 1982
 • A sombra de Orfeo

  Peza teatral publicada en 1971
 • Premio novela galega

  Gaña o premio de novela galega convocado por
  Bibliófilos Gallegos coa obra A xente da Barreira, primeira novela en galego publicada na posguerra (1951).
 • Os tumbos

  Obra narrativa
 • Period: to

  Ensina no Colexio Fiongoi de Lugo

 • A xente da Barreira

  Obra narrativa
 • Doutorase en Madrid coa Tese Aportaciones a la literatura Contemporánea

 • Ingresa na Real Academia Galega

  A proposta de Ramón Otero Pedrayo, Florentino López Cuevillas e Xesús Ferro Couselo, ingresou como membro numerario na Real Academia Galega o 17 de maio de 1958, pronunciando o discurso Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía, que foi respondido por Otero Pedrayo
 • Salteiro de Fingoi

  Obra de poesía
 • Historia da Literatura Galega Contemporánea

  En 1975 fíxose unha 2ª edición ampliada:
 • Premio Pedrón de Ouro

 • Recopilacion da súa obra literaria

  Nos primeiros anos oitenta comeza a recoller, depurar e reeditar a súa obra. Canto á literaria, compila e revisa a
  súa poesía en Pretérito imperfeito, 1927-1961 (1980) e Futuro condicional, 1961-1980 (1982), mentres que a obra
  dramática é reunida en Teatro completo (1982) e a narrativa en A gente da Barreira e outras histórias (1982) e
  Narrativa completa (1984).
 • Pretérito imperfeito

  Obra de poesía
 • Medalla Castelao

 • Scorpio

  Obra narrativa.É unha as obras de Carvalho máis celebradas pola crítica literaria
 • Fillo predilecto do Concello de Ferrol.

  . A última distinción
  que recibe é a designación como fillo predilecto do Concello de Ferrol, semanas antes do seu pasamento,
  acontecido en marzo de 1990.
 • Morre en Santiago de Compostela