Castelao montevideo 1940

Idade Contemporánea

By Marinha
 • Expedición Humbolt

  Expedición Humbolt
  1799: Expedición Humboldt zarpa do porto de A Coruña para a exploración científica de América.
 • Constrúense as primeiras casas con galerías na Coruña

  Constrúense as primeiras casas con galerías na Coruña
  Finais do XVIII: Constrúense os primeiros modelos de casas con galerías en Coruña, que son as primeiras fachadas acristaladas do mundo.
 • Galicia non foi un país

  Galicia non foi un país
  Corolario dos séculos XIX e XX: Galicia non foi un país ''conservador, sumiso e que sempre votou ao poder'' como nos explicaron miles de veces, senón que aquí obtiveron o maior éxito desde os seus inicios as ideas liberais, federalistas, republicanas e autonomistas. Por outra banda o galeguismo sempre foi completamente tolerante.
 • Vacina das vexigas

  Vacina das vexigas
  1803: Parte de Coruña a Expedición do alacantino Dr. Balmis, que leva a vacina das vexigas a América no corpo de 22 nenos coruñeses. Jenner (descubridor da vacina) declara: ''Non me imaxino que nos anais da Historia haxa un exemplo de filantropía tan nobre e extenso como este''; e Humboldt: ''Esta viaxe permanecerá como o máis memorable nos anais da Historia''.
 • A ocupación francesa de Galicia

  A ocupación francesa de Galicia
  1808-1809: A ocupación francesa de Galicia é a menor de toda España (heroes de Pontesampaio e Batalla de Elviña). A Xunta de Defensa do Reino de Galicia é o órgano supremo da resistencia. Galicia foi o primeiro lugar do mundo no que mediante unha estratexia de guerras de guerrillas foi posible derrotar a un exército regular súperpoderoso (''Campagnes en Espagne et au Portugal 1808-1814'').
 • Revolución liberal de Riego

  Revolución liberal de Riego
  1820: Galicia é o reino de España que máis contribúe ao triunfo da Revolución Liberal de Rega. Por iso o xeneral liberal Espoz e Mina pide o seu traslado a Galicia, onde é nomeado capitán xeral.
 • O reino de Galicia desaparece

  O reino de Galicia desaparece
  1833: O Reino de Galicia desaparece e, como o resto de España, pasa a ser unha rexión dividida en provincias.
 • Os primeiros deputados republicanos

  Os primeiros deputados republicanos
  1841: Os primeiros deputados republicanos de España son elixidos por Galicia.
 • Proclama da Xunta Superior do Goberno de Galicia

  Proclama da Xunta Superior do Goberno de Galicia
  1846: Proclama da Xunta Superior do Goberno de Galicia (por Pío Rodríguez e Antolín Faraldo). Revolución Galega liberal e progresista. Mártires de Carral.
 • Primeiro xornal

  Primeiro xornal
  1860: Edítase do primeiro xornal enteiramente en galego. Inicio do relanzamento da literatura galega (Rexurdimento).
 • Rosalía publica Cantares Gallegos.

  Rosalía publica Cantares Gallegos.
  1863: Rosalía de Castro publica Cantares Gallegos.
 • Proxecto de Estatuto federal de Galicia

  Proxecto de Estatuto federal de Galicia
  1873: Proxecto de Estatuto Federal de Galicia. Nas eleccións saen elixidos 37 deputados federalistas dun total de 45 en Galicia.
 • Proxecto de Constitución para o Estado Galaico

  Proxecto de Constitución para o Estado Galaico
  1883: Proxecto de Constitución para o Estado Galaico, realizado polo Consello Federal de Galicia presidido por Moreno Barcia e aprobado pola Asemblea de Lugo en 1887.
 • Formase a liga Galega

  Formase a liga Galega
  1897: Fórmase a liga Galega, primeiro partido galeguista organizado. Ródase a primeira película de España en Coruña.
 • Emigran moitos galegos

  Emigran moitos galegos
  Século XX: Calcúlase que durante este século emigran un millón de galegos. A poboación de Galicia ao finalizar este século alcanza só 2, 7 millóns de habitantes.
 • Real Academia Galega

  Real Academia Galega
  1906: Créase a Real Academia Galega.
 • O himno de Galicia

  O himno de Galicia
  1907: O Himno de Galicia estréase na Habana. Créase a partido Solidariedade Galega.
 • A Irmandade de Amigos dá Fala

  A Irmandade de Amigos dá Fala
  1917: Créase a Irmandade de Amigos dá Fala.
 • A xeración NÓS

  A xeración NÓS
  1920 a 1936: Xeración NÓS: nome dado a un impresionante grupo de intelectuais e artistas galeguistas que se expresan a través dunha revista fundada por Castelao e Risco.
 • O seminario de estudos galegos

  O seminario de estudos galegos
  1923: Créase o Seminario de Estudos Galegos por un grupo de profesores e estudantes da Universidade de Santiago.
 • O Instituto de Estudos Galegos

  O Instituto de Estudos Galegos
  1924: Créase o Instituto de Estudos Galegos.
 • A Organización Republicana Gallega Autónoma

  A Organización Republicana Gallega Autónoma
  1929: Se crea la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) contando con personas de gran prestigio, como Salvador de Madariaga (uno de los seis padres de Europa, tal y como se le reconoce en el actual Parlamento Europeo de Estrasburgo junto con Churchill, Adenauer, De Gasperi, Schuman y Monet).
 • Fundación do partido galeguista

  Fundación do partido galeguista
  1931: Fundación do Partido Galeguista. Os galeguistas Castelao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo e Villar Ponche son elixidos deputados na II República.
 • Galicia é recoñecida como nación no Congreso de Berna

  Galicia é recoñecida como nación no Congreso de Berna
  1933: Galicia é recoñecida como nación no Congreso de Berna, auspiciado pola Sociedade de Nacións
 • Triunfo da Fronte Popular en Galicia

  Triunfo da Fronte Popular en Galicia
  1936: Triunfo da Fronte Popular en Galicia (que inclúe ao Partido Galeguista) e primeiro estatuto de Galicia aprobado por inmensa maioría en referendo (tres semanas antes do Alzamento). Ao estalar a guerra Galicia queda en mans de Franco desde o principio. Prodúcese unha forte represión do galeguismo e das esquerdas. Nos anos 40 Galicia é unha das zonas con máis actividade dos maquis en España.
 • Castelao publica ''Sempre en Galiza'' en Buenos Aires.

  Castelao publica ''Sempre en Galiza'' en Buenos Aires.
  1944: Castelao publica ''Sempre en Galiza'' en Buenos Aires. Neste libro resúmese o seu ideario galeguista.
 • O Día dás Letras Galegas

  O Día dás Letras Galegas
  1963: Celébrase por primeira vez o Día dás Letras Galegas
 • Manifestacións pedindo a autonomía para Galicia

  Manifestacións pedindo a autonomía para Galicia
  1977: Masivas manifestacións en todas as cidades galegas pedindo a autonomía para Galicia. O gran europeísta Salvador de Madariaga reclama ''unha ampla autonomía para Galicia'' á súa volta do exilio.
 • Constitúese a Xunta preautonómica

  Constitúese a Xunta preautonómica
  1978: Constitúese a Xunta preautonómica. Antonio Rosón é o primeiro presidente.
 • Apróbase en referendo o Estatuto de Galicia.

  Apróbase en referendo o Estatuto de Galicia.
  1980: Apróbase en referendo o Estatuto de Galicia.
 • O primeiro Parlamento Galego

  O primeiro Parlamento Galego
  1981: Elíxese o primeiro Parlamento Galego. Fernández Albor é elixido presidente da Xunta de Galicia.
 • Galicia entra co resto de España na CEE.

  Galicia entra co resto de España na CEE.
  1986: Galicia entra co resto de España na CEE, que actualmente é a Unión Europea.