Rosaliacastro300

Rosalía de Castro

By Riiits
 • Nacemento

  Nacemento
  Naceu en Santiago de Compostela o 14 de febreiro nunha casa do Camiño Novo(hoxe Rosalía de Castro).
 • Period: to

  Primeiros anos de vida

  Na tradición da familia paterna asegúrase que foi coidada –sen precisar datas- polas tías María Josefa e Teresa Martínez Viojo na parroquia de Ortoño, na casa onde nacera seu pai, denominada Castro de Ortoño (lugar de Tarroeira).
 • Period: to

  Fogar

  Consta que nese ano vivía coa súa nai en Padrón, nunha casa da Rúa do Sol (hoxe Xoán Rodríguez do Padrón), xunto con súa nai, dona Teresa de Castro e Abadía, e a criada María Martínez.
 • Traslado

  Traslado
  Trasládase con súa nai a Compostela, onde participa nas actividades do Liceo de la Juvendud como actriz.
 • Period: to

  Santiago

  Reside coa súa nai en Santiago (Bautizados, 6). É probable que estivesen Compostela desde 1847.
 • Liceo de la Juventud

  En 1854 protagoniza Rosamunda de Gil y Zárate no Liceo de la Juventud de Santiago.
 • Period: to

  Padrón

  Reside coa súa nai en Padrón, aínda figurando empadroadas no ex convento de San Agustín (Santiago de Compostela), sé do Liceo de la Juventud.
 • Period: to

  Madrid

  Viaxa en abril de 1856 a Madrid. Residirá na casa da súa tía María de Castro (Ballesta, 13).
 • La Flor

  La Flor
  Publica o seu primeiro libro, o poemario ‘La Flor’ (Madrid) no xornal La Iberia. Suscitará unha benévola reseña de Murguía.
 • Casamento

  O 10 de outubro casa con Manuel de Murguía en San Ildefonso de Madrid e publica a súa primeira novela: ‘La hija del mar’. Comeza unha vida itinerante: Madrid, Santiago, Lestrobe, A Coruña… O matrimonio terá sete fillos. Tamén publica un manifesto feminista: “Lieders”.
 • Primeira filla

  Primeira novela, ‘La hija del mar’ (Madrid/Vigo). Nace a primera filla, Alejandra, en Santiago (Conga, 1). Apadríñaa o político Alejandro Chao. Finará en 1937.
 • Interpretación

  O 31 de xaneiro intervén como actriz en Santiago, nunha velada teatral a beneficio dos soldados feridos na guerra de África.
 • Poema en galego

  Reside algún tempo en Madrid. Primeiro poema en galego, o que glosa o cantar “Adios ríos; adiós fontes” (El Museo Universal).
  Publica por entregas ‘Flavio’, ambientada na Terra de Iria.
 • Morre nai

  Morre súa nai en Compostela de xeito repentino. Rosalía estaba naquel momento vivindo con ela.
 • Clave do Rexurdimento literario

  Domicilio en Santiago, Mercado Vello 7 -2º (hoxe Praza da Universidade, 4).
  Publica ‘A mi madre’ e ‘Cantares gallegos’, obra considerada clave no Rexurdimento literario de Galicia (Vigo, Juan Compañel).
 • Único conto

  Publica o seu único conto en galego coñecido baixo un título que supón un proxecto máis amplo: “Contos da miña terra”.
  Os seminaristas de Lugo ameazan con apedrar a imprenta de Soto Freire para lle impedir que publique, no seu Almanaque, o cadro de costumes de Rosalía “El Codio” (texto que ninguén coñece).
 • Artigo

  “Las literatas (Cartas a Eduarda)”, artigo sobre a condición feminina, en Almanaque de Galicia (Lugo).
 • Novela

  ‘Ruinas’, novela publicada por entrega en El Museo Universal de Madrid.
 • Novela máis longa

  Publica a súa novela máis longa e ambiciosa: ‘El caballero de las botas azules’.
 • Segunda filla

  Murguía é nomeado director do Arquivo de Simancas, cargo que exercerá ata 1870.
  Nace a segunda filla en Santiago (Rúa Callobre, 40), Aura, que finará en Carmona en 1942.
 • Period: to

  Coruña

  En Simancas escribe grande parte do poemario ‘Follas Novas’. A finais de 1870 e inicios de 1871 reside en Madrid (Claudio Coello, 13- 3º) e coñece a Bécquer.
  Murguía é trasladado ao Arquivo do Reino de Galicia e a familia pasa a vivir na cidade da Coruña.
 • Xemelgos

  Reside co seu home na Coruña ata 1874. Nacen en Lestrobe os xemelgos Gala e Ovidio. Gala finou en 1964. Ovidio, que foi pintor de certa calidade, finará na Coruña en 1900.
 • Segunda edición

  Segunda edición de ‘Cantares Gallegos’ (Madrid) que contén 4 poemas máis. É a única reedición, en vida, dun libro de Rosalía.
 • Quinta filla

  Nace na Coruña, Príncipe 3-2º (hoxe Padilla) Amara, que finou na mesma cidade, en 1921.
 • Sexto fillo

  Nace en Santiago (Senra, 17 principal) Adriano, que faleceu ao caer dunha mesa 19 meses despois.
 • Sétima filla

  Nace morta en Santiago Valentina.
 • Period: to

  Santiago

  Vive en Santiago, primeiro en Altamira 2 e, despois en Hórreo 9.
 • Publicación "Follas Novas"

  Publícase ‘Follas Novas”, obra que a consagra como poeta galega.
 • Period: to

  Alterna de fogar

  Mentres Murguía está en Madrid, Rosalía alterna a súa residencia en Santiago con estancias en Lestrobe.
 • Publicación e asinacións

  Publicación de ‘El primer loco’, co apéndice de “El domingo de Ramos”. Tamén neste ano asina en Lestrobe varias entregas co título de “Padrón y las inundaciones”.
 • Period: to

  Poemas casteláns

  Publica un número considerable de poemas casteláns na Ilustración Cantábrica (Madrid) e en La Nación Española (Buenos Aires) que recollerá no libro ‘En las orillas del Sar’. Polo menos desde 1883 vive no lugar de A Matanza (Padrón) na que, desde 1972, é Casa-Museo gobernada pola correspondente Fundación.
 • Publicación último libro poemas

  Publica o seu último libro de poemas: ‘En las orillas del Sar’.
 • Defunción

  Fina aos 48 anos de idade o 15 de xullo. O certificado de defunción consigna: “…a consecuencia de una degenaración cancerosa del útero”. É soterrada o día 16, en Iria Flavia, no cemiterio de Adina que ela cantara en célebre poema “O simiterio de Adina / n´ hai duda que é encantador…”.
 • Exhumación

  O 25 de maio foi exhumado o seu cadáver e levado solemnemente a Santiago, onde foi sepultado ao día seguiente.