Carvalho calero

Carvalho Calero

By Roim
 • Nacemento

  Ferrol (A Coruña)
 • Poemas Trinitarios

  Poemas Trinitarios
 • La soledad confusa

  La soledad confusa
 • Vieiros

  Vieiros
 • Fundación do Partido Galeguista

 • Profesor non IES Rosalía de Castro

 • Casamento

  Cunha compañeira de dereito Ignacia Ramos
 • O silencio axionllado

  O silencio axionllado
 • Madrid

  Apresado e condeado a 12 anos de prisión
 • Lugo

  Dirixe o Colexio Fingoi
 • Anxo da Terra

  Anxo da Terra
 • Premio de novela galega

  Premio de novela galega
  Convocado por Bibliófilos Gallegos coa obra A xente da Barreira
 • Poemas pendurados dun cabelo

  Poemas pendurados dun cabelo
 • Doutor en Madrid

  Tese Aportaciones a la literatura contemporánea
 • Ingreso na RAG

  Ingreso na RAG
 • Salterio de Fingoy

  Salterio de Fingoy
 • Historia da Literatura Galega Contemporánea

  Historia da Literatura Galega Contemporánea
 • Revista Grial

  Revista Grial
  Colaboración habitual
 • Gramática elemental del gallego común

  Gramática elemental del gallego común
 • Primer catedrático en Lingua e literatura galega da USC

 • Estudios rosalianos

  Estudios rosalianos
 • Libros e autores galegos

  Libros e autores galegos
 • Problemas da lingua galega

  Problemas da lingua galega
 • Membro ordinario pola Academia das Ciencias de Lisboa

 • Normas ortográficas e morfolóxicas do galego

  Normas ortográficas e morfolóxicas do galego
  Oficializadas pola Xunta de Galicia
 • Da fala e da ecrita

  Da fala e da ecrita
 • Letras galegas

  Letras galegas
 • Medalla Castelao da Xunta de Galicia

 • Presidente do congreso internacional de Rosalía de Castro

 • Cantigas de amigo e outros poema

  Cantigas de amigo e outros poema
 • Scórpio

  Scórpio
 • Reticencias

  Reticencias
 • Fillo predilecto de Ferrol

 • Falecemento

  Santiago de Compostela ( A Coruña)