Traballo galego

 • Nace Alfonso Rodríguez Castelao

  Nace Alfonso Rodríguez Castelao
 • Nace Antón Alonso Ríos

  Nace Antón Alonso Ríos
 • Nace Otero Pedrayo

  Nace Otero Pedrayo
 • Nace Eduardo Blanco Amor

  Nace Eduardo Blanco Amor
 • Nace Silvio Santiago

  Nace Silvio Santiago
 • Nace Manuel Varela Buxán

  Nace Manuel Varela Buxán
 • Nace Luís Seoane

  Nace Luís Seoane
 • Nace Álvaro Cunqueiro

  Nace Álvaro Cunqueiro
 • Nace Ramón de Valenzuela

  Nace Ramón de Valenzuela
 • Period: to

  Creación de Coros Populares

  Os Coros Populares consistiron en agrupacións musicais que, ademáis de cantar, realizaban pequenas representacións teatrais.
 • Nace Lorenzo Varela

  Nace Lorenzo Varela
 • Golpe de estado

  Golpe de estado
  O 17 de xullo de 1936 as tropas do proctetorado español de Marrocos subleváronse contra o Goberno da República. Nos días seguintes produciríanse levantamentos fascistas en diversas cidades da Península, algunhas veces acadando a victoria e outras reprimidas polas forzas republicanas. Esta victoria parcial foi o desencadeante da guerra civil que sofrería España ata o 1939, unha cruento conflito no que participarían todos os sectores da sociedade e que desembocaría na victoria franquista no 39.
 • Period: to

  Guerra Civil

 • Luís Seoane comeza a dirixir o xornal “Galiza”

 • Victoria franquista

  Victoria franquista
  Trala toma de Madrid, e mentres miles de persoas fuxían ó exilio, o xeneral Francisco Franco proclama a victoria das tropas nacionais no seu último parte de Guerra.
 • Period: to

  Actividade de Coros Populares

  Durante os comezos do réxime dictatorial estas agrupacións constituíron o último refuxio do teatro en galego, aínda que caíndo nos tópicos do galego rústico e inculto, que tanto trataran de combatir os movementos literarios anteriores á guerra.
 • “Os vellos non deben de namorarse”, de Alfonso Rodríguez Castelao, é representada por primeira vez

   “Os vellos non deben de namorarse”, de Alfonso Rodríguez Castelao, é representada por primeira vez
 • Antón Alonso Ríos publica “Co pensamento na patria galega”

  Antón Alonso Ríos publica “Co pensamento na patria galega”
 • Lorenzo Varela publica “Catro poemas para catro grabados”

  Lorenzo Varela publica “Catro poemas para catro grabados”
 • Alfonso Rodríguez Castelao publica “Sempre en Galiza”

  Alfonso Rodríguez Castelao publica “Sempre en Galiza”
 • Creación da editorial Galaxia

  Creación da editorial Galaxia
  A creación da editorial Galaxia resultou o acontecemento de maior importancia para o rexurdimento da literatura na posguerra, pois reuniu a varias figuras importantes da preguerra (Ramón Piñeiro, Francisco Fernández e Otero Pedrayo) nunha empresa cultural que promoveu a publicación de todo tipo de obras en galego, literarias, filosóficas ou mesmo económicas, sempre cun obxectivo de defensa, difusión e normalización da lingua.
 • Luís Seoane publlica “Fardel de eisiliado”

  Luís Seoane publlica “Fardel de eisiliado”
 • Pedrayo publica "O desengano do prior"

  Sobre o tema da aparición da industria de cadaleitos no Ribeiro, constrúese esta obra satírica na que se mesturan vivos e mortos.
 • Alfonso Rodríguez Castelao publica “Os vellos non deben de namorarse”

   Alfonso Rodríguez Castelao publica “Os vellos non deben de namorarse”
 • Lorenzo Varela publica “Lonxe”

  Lorenzo Varela publica “Lonxe”
 • Luís Seoane publlica “Na brétema, Sant-Iago”

  Luís Seoane publlica “Na brétema, Sant-Iago”
 • Ramón de Valenzuela publica “Non agardei por ninuén”

  Ramón de Valenzuela publica “Non agardei por ninuén”
 • Luís Seoane publica “A soldadeira”

  Luís Seoane publica “A soldadeira”
 • Álvaro Cunqueiro publica “O incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca”

  Álvaro Cunqueiro publica “O incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca”
  Álvaro Cunqueiro reinterpreta a mito escandinavo de Hamlet narrado anteriormente por Shakespeare, elaborando unha nova intriga de mortes e ocultas relacións edipídicas.
 • Luís Seoane publlica “As cicatrices”

  Luís Seoane publlica “As cicatrices”
 • E. Blanco Amor publica A Esmorga

  E. Blanco Amor publica A Esmorga
  Publicada en Bos Aires, A Esmorga permaneceu descoñecida en Galicia debido á censura franquista. Trátase da obra representativa de Blanco Amor.
  Nun ambiente cru e ----, o autor describe como un encontro entre 3 amigos, Cibrán, o Bocas e o Milhomes, acaba na morte dos dous últimos e o arresto do primeiro, quen actúa de narrador en resposta ós interrogatorios das autoridades.
  Con todo, agochada entre o predominio da violencia e a brutalidade, apreciase unha crítica contra a actuación da xustiz
 • Silvio Santiago publica “Viladervós”

  Silvio Santiago publica “Viladervós”
 • Antón Alonso Ríos publica “A cultura galega na súa dimensión americán”

 • “Os vellos non deben de namorarse”, de Alfonso Rodríguez Castelao, é representada por primeira vez en Galiza

   “Os vellos non deben de namorarse”, de Alfonso Rodríguez Castelao, é representada por primeira vez en Galiza
 • Creación do "Teatro Circo"

  Creación do "Teatro Circo"
  Fundado na Coruña polo dramaturgo Manuel Lorenzo, o Teatro Circo convertiuse no primeiro dun conxunto de agrupacións itinerantes que difundían una forma de facer teatro comprometida e actualizada, levandoo por toda a xeografía galega.
 • Álvaro Cunqueiro publica “Palabras de víspreas”

 • Creación da Asociación cultural Abrente

 • Álvaro Cunqueiro publica “A noite vai coma un río”

  Álvaro Cunqueiro publica “A noite vai coma un río”
 • Primeira edición das Xornadas de teatro de Pontevedra

 • R. Carvalho Calero publica “Catro pezas”

  Estas pezas recollen diferentes estilos e rexistros, dende o carácter popular e oral de Farsa nas Zocas ata o Existencialismo de O auto do prisioneiro.
 • Luís Seoane publlica “A maior abondamento”

  Luís Seoane publlica “A maior abondamento”
 • I Mostra e I Certame Abrente de Teatro Galego

 • Eduardo Blanco Amor publica “Farsas para títeres”

  Eduardo Blanco Amor publica “Farsas para títeres”
 • Period: to

  Mostras e Certames Abrente de Teatro Galego

  Esta iniciativa da asociadión cultural Abrente recibiría un amplo apoio por parte de toda a comunidade teatral galega, establecéndose como eventos de gran afluencia de escritores, dramaturgos e actores e nos que se favorecía unha maior producción de obras teatrais así como a experimentación literaria. A pesares da represión e a censura, consolidaríanse como baluartes culturais que servirían de nexo a todo un mundo de artistas ansiosos por defender e consolidar o teatro galego.
 • Morre Silvio Santiago

  Morre Silvio Santiago
 • Manuel Varela Buxán publica “Taberna sen dono”

  Manuel Varela Buxán publica “Taberna sen dono”
 • Silvio Santiago publica “O silencio redimido”

  Silvio Santiago publica “O silencio redimido”
 • Pedrayo publica “Teatro de máscaras”

  Pedrayo publica “Teatro de máscaras”
  Recopilación de esbozos que o autor recollera nos anos 30, dos cales algúns foron aproveitados por Castelao para o seu Teatro da Arte.
 • Morre Otero Pedrayo

  Morre Otero Pedrayo
 • Morre Lorenzo Varela

  Morre Lorenzo Varela
 • Antón Alonso Ríos publica “O siñor Afranio. Ou como me rispei das gadoupas da morte”

  Antón Alonso Ríos publica “O siñor Afranio. Ou como me rispei das gadoupas da morte”
 • Morre Eduardo Blanco Amor

  Morre Eduardo Blanco Amor
 • Ramón de Valenzuela publica “Era tempo de apandar”

  Ramón de Valenzuela publica “Era tempo de apandar”
 • Eduardo Blanco Amor publica “Proceso en Jacobusland”

  Eduardo Blanco Amor publica “Proceso en Jacobusland”
 • Morre Antón Alonso Ríos

  Morre Antón Alonso Ríos
 • Morre Álvaro Cunqueiro

  Morre Álvaro Cunqueiro
 • Morre Manuel Varela Buxán

  Morre Manuel Varela Buxán
 • Alfonso Rodríguez Castelao publica “As cruces de pedra na Galiza”

  Alfonso Rodríguez Castelao publica “As cruces de pedra na Galiza”
 • Luís Seoane publica “O irlandés astrólogo”

  Luís Seoane publica “O irlandés astrólogo”