Carvalho calero 2020

Carvalho Calero

 • Period: to

  Infancia-Adolescencia

 • Nacemento

  Ferrol
 • Poemarios Trinitarias

 • Participa na fundación do partido galeguista

 • La soledad confusa e Vieiros

  La soledad confusa e Vieiros
 • Period: to

  Redacción do Estatuto de Autonomía

 • Period: to

  Xuventude estudantil en Compostela e iniciación á vida adulta en Ferrol

 • Casa con Ignacia Ramos

  Casa con Ignacia Ramos
 • O silenzo axionllado

  O silenzo axionllado
 • Acada o título e trasládase a Madrid

 • Nace a súa filla Magali

 • Anxo da terra

  Anxo da terra
  poemario
 • Period: to

  Guerra e posguerra

 • Period: to

  Cumpre condena no cárcere de Xaén

 • Nace a súa filla María Victoria

 • Comeza a traballar no Colexio privado Fingoi

 • Fundación da editorial Galaxia

  Fundación da editorial Galaxia
 • Period: to

  Anos Lugueses

 • Gaña o premio de novela con "A xente da Barreira"

 • Poemas pendurados de un cabelo

  Poemas pendurados de un cabelo
 • Doutórase en Madrid

  Coa tese Aportaciones a la literatura contemporánea
 • Ingresa na RAG.

 • Salterio de Fingoy

  Salterio de Fingoy
 • Period: to

  Colaboración coa revista Grial

  De cuxo consello de redacción formou parte
 • Comeza a dar clases no Instituto Rosalía de Castro

 • Gramática elemental del gallego común

 • A RAG lle encarga a elaboración, das súas primeiras normas

  ortográficas e morfolóxicas, anos 1970 e 1971 respectivamente
 • Convértese no primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Galega da USC

 • Historia da Literatura Galega Contemporánea

  Historia da Literatura Galega Contemporánea
 • Morte do ditador

 • Estudos rosalianos

 • Libros e autores galegos

 • Pretérito imperfeito

   Pretérito imperfeito
  Compilación e revisión da súa poesía 1927-1961
 • Problemas da língua galega

  Defensa da súa proposta reintegracionista
 • Period: to

  REINTEGRACIONISMO

 • Membro ordinario pola Academia das Ciências de Lisboa

 • Futuro condicional

  Futuro condicional
  Compilación e revisión da súa poesía 1961-1980
 • A gente da Barreira e outras histórias

 • Oficialización das normas ortográficas e morfolóxicas

  O Instituto da Lingua Galega e a Real Academia Galega aproban as Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego oficializadas inmediatamente pola Xunta de Galicia
 • Da fala e da escrita

  Defensa da súa proposta reintegracionista
 • Recibe a medalla Castelao da Xunta de Galicia

 • Narrativa completa

 • Letras Galegas

 • Preside o congreso internacional sobre Rosalía de Castro

 • Cantigas de amigo e outros poemas

 • Scórpio

 • Premio da crítica por Scórpio

  Premio da crítica por Scórpio
 • Reticências

 • Pasamento

  Pasamento