Muller Cientifica

 • Manuela Barreiro Pico

  Manuela Barreiro Pico
  A primeira matriculada na USC.
 • 8 de marzo de 1910 a lexislación española

  8 de marzo de 1910, la Gaceta de Madrid publicou unha Real Orden do Ministerio de Instrucción Pública, que dirixía entonces o Conde de Romanones, permitindo por primeira vez a matriculación de alumnas en tódolos establecimientos docentes e derogaba outra Real Orden, na que admitía a entrada de mulleres na universidade como estudiantes privados, pero requerían autorización do Consello de Ministros para sua inscripción como alumnas oficiais.
 • Elisa e Jimena Fernández de la Vega

  As primeiras licenciadas en Medicina na USC
 • Eugenia Pereira Rodriguez

  Eugenia Pereira Rodriguez
  Foi a primeira muller galega que obtén a licenciatura en Farmacia. Tamén en 1920 na Facultade de Medicina onde realiza a especialidade de Hixienista. a primeira licenciada galega que gozou dunha bolsa da Facultade de Ciencias da USC para ampliar estudos no estranxeiro, en concreto en Bordeos e no eido da mellora dos procesos de vinificación, con aplicación a Galicia.
 • Olimpia Valencia López

  Olimpia Valencia López
  A primeira muller galega licenciada en Medicina. En 1928 estableceu a súa clínica en Vigo e en 1936 apoiou o Estatuto Galego.
 • DOLORES LORENZO SALGADO

  Estuda na Facultade de Ciencias de Santiago (sección Química). Consta tamén realizar as materias de Debuxo Xeométrico de primeiro e segundo curso.
 • Irene Lucia Álvarez Verás

  Irene Lucia Álvarez Verás
  Vocal por Orense na constitución do Colexio Odontológico de la IX Región na cidade de Pontevedra.
 • Rita Fernández Queimadelos

  Rita Fernández Queimadelos
  Foi a segunda muller titulada en arquitectura en España, formando parte dunha xeración de arquitectas pioneras que se foron incorporando á profesión de maneira paulatina a partires dos anos 30.
 • Angeles Alvariño

  Angeles Alvariño
  Remata a carreira de Ciencias na USC en 1941. Esta destacada oceanógrafa foi a primeira científica a bordo dun barco de investigación británico, e os seus traballos derivaron no descubrimento de 22 novas especies mariñas dos océanos Pacífico e Atlántico.
 • Antonia Ferrín Moreiras: la astrónoma gallega

  Antonia Ferrín Moreiras: la astrónoma gallega
  1935 Licenciada en Químicas na USC ó mesmo tempo que conseguiu o Título de Maestra Nacional.
  1940 Licenciada de Farmacia.
  1950 Ciencias Exactas (actualmente Matemáticas).
  1963 doctorado en Astronomía, cunha tese titulada “Observaciones de pasos por dos verticales”
 • Ramona Vaamonde Fernández

  Ramona Vaamonde Fernández
  En setembro de 1975 detectou detectou prontamente a presenza do virus do cólera evitando así unha epidemia.
  En 1930 licenciada en Farmacia con premio extraordinario, después de haber obtenido matrícula de honor en todas las asignaturas de la carrera.
  En 1937 titulo de enfermera en la Facultad de Medicina.