Fondo historia

Idade Comtemporanea

 • Expedición Humboldt

  Expedición Humboldt
  1799: Expedición Humboldt zarpa do porto de A Coruña para a exploración científica de América.
 • Finales do 1800

  Se construyen los primeros modelos de casas con galerías en Coruña, que son las primeras fachadas acristaladas del mundo.
 • Inicio da Guerra do Francés

  Inicio da Guerra do Francés
  A Guerra da Independencia española foi unha guerra desenvolveuse entre 1808 e 1814 no contexto das Guerras Napoleónicas, que opuxo as forzas aliadas de España, Reino Unido e Portugal contra o Imperio Primeira francés, cuxo obxectivo era instalar trono español polo irmán de Napoleón, Xosé Bonaparte, trala abdicación de Bayonne.
 • Estancia das tropas francesas en Galicia.

  Estancia das tropas francesas en Galicia.
  Estancia das tropas francesas en Galicia.
 • Cortes de Cádiz

  Cortes de Cádiz
  Créanse as Cortes de Cádiz.
 • División provincial de Javier de Burgos (rexencia de María Cristina)

  División provincial de Javier de Burgos (rexencia de María Cristina)
  Javier de Burgos establece a división territorial en provincias.
 • Revolución provincialista (Mártires de Carral).

  Revolución provincialista (Mártires de Carral).
  Xorde a revolución provincialista en Galicia.
 • Banquete de Conxo.

  Banquete de Conxo.
  409/5000
  O banquete de Conxo ocorreu en 2 de marzo de 1856 e foi un acto de confraternización entre traballadores, artesáns e estudantes, na que os alumnos de clase social alta, serven traballadores e artesáns como camareiros como un símbolo de respecto e igualdade. O banquete foi un xesto de carácter socialista, que espertou a ira dos máis poderosos sectores de Santiago de Compostela.
 • Cantares Galegos de Rosalía de Castro

  Cantares Galegos de Rosalía de Castro
  Rosalía de Castro crea Cantares Galegos.
 • Proxecto de Constitución federal da I República española.

  Proxecto de Constitución federal da I República española.
  Créase o proxecto de Constitución federal da I República española.
 • El regionalismo de Alfredo Brañas

  El regionalismo de Alfredo Brañas
 • Undación da Asociación Regionalista Gallega por Murguía e Brañas.

  Undación da Asociación Regionalista Gallega por Murguía e Brañas.
 • Cova Céltica e constitución da Liga Gallega.

  Cova Céltica e constitución da Liga Gallega.
  A Cova Céltica é o nome que recibía o faladoiro que mantiñan desde 1893[1] un grupo de intelectuais galegos de ideoloxía rexionalista, quen se reunían na librería de Uxío Carré Aldao na Coruña a fin de debateren sobre temas relacionados con Galiza.
 • Real Academia Galega

  Real Academia Galega
  Creación da Real Academia Galega
 • Solidaridad Gallega

  Solidaridad Gallega
  Solidariedade galega era unha organización rexionalista galego activa política entre 1907 e 1912. Tras o triunfo electoral de Catalán de Solidariedade en 1906 en Galicia aumentar os contactos entre as forzas da oposición para o establecemento dunha forza política que reuniría os sectores que se opoñen á turnismo.
 • Iníciase publicación da revista A Nosa Terrainíciase publicación da revista A Nosa Terra

  Iníciase publicación da revista A Nosa Terrainíciase publicación da revista A Nosa Terra
 • Acción Gallega, de Basilio Álvarez.

  Acción Gallega, de Basilio Álvarez.
  Acción Gallega (ou Acción Galega) foi o nome dun dos mais importantes movementos agrarios e anticaciquís na Galiza do século XX. De carácter decididamente antiforal, redencionista, na súa primeira formulación, constituíu a variante radical do agrarismo galego na década de 1910.
 • Fundacion das Irmandades da Fala en Galicia.

  Fundacion das Irmandades da Fala en Galicia.
  Fúndanse as Irmandades da Fala en Galicia.
 • Asamblea Nacionalista de Lugo.

  Asamblea Nacionalista de Lugo.
 • Seminario de Estudos Galegos.

  Seminario de Estudos Galegos.
  Crease o seminario de Estudos Galegos.
 • Editorial Lar (desde 1931 Ed. Nós, de Ánxel Casal)

  Crease o editorial Lar (desde 1931 Ed. Nós, de Ánxel Casal)
 • Lei de redención dos foros.

  Lei de redención dos foros.
 • Constitución do partido galeguista. Castelao e Otero Pedrayo primeiros deputados nacionalistas nas Cortes republicanas.

  O Estatuto de autonomía de Galicia de 1936 foi un estatuto de autonomía, apoiado maioritariamente en referendo o 28 de xuño, pero que non chegou a ser aprobado en Cortes, e tan só foi admitido a trámite, por mor da guerra civil española e tamén debido a que Galicia foi territorio en poder dos sublevados dende o inicio da contenda.
 • A asemblea de concellos aproba o anteproxecto de Estatuto de Autonomía.

  A asemblea de concellos aproba o anteproxecto de Estatuto de Autonomía.
  O Estatuto de Autonomía é a norma institucional básica española dunha comunidade ou cidade autónoma, recoñecido pola Constitución española de 1978, o artigo 147 e cuxa aprobación se realiza por medio dunha lei orgánica, tipo de regra que esixe o voto favorable de a maioría absoluta do Congreso dos Deputados, nunha votación final sobre o proxecto enteiro.
 • Acordo galego-vasco-catalán (Galeuzca).

  Acordo galego-vasco-catalán (Galeuzca).
 • Desterro de Alexandre Bóveda e Castelao.

  Desterran a Alexandre Bóveda e Castelao.
 • Xullo golpe de estado.

  Xullo golpe de estado.
  O golpe de Estado en España en xullo de 1936 foi un levantamento militar contra o goberno da Segunda República xurdiu a partir eleccións de febreiro daquel ano, que tivo lugar en xullo do mesmo ano, e cuxo fracaso parcial levou a unha guerra civil e , derrotou a República, o establecemento dunha ditadura vixente no país ata a morte do ditador Francisco Franco en 1975.
 • Agosto morte de Alexandre Bóveda e Ánxel Casal

  Morren Alexandre Bóveda e Ánxel Casal
 • Xuño aprobación do Estatuto de Autonomía en referendo

  O Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936 era un estatuto de autonomía para Galicia (España) escrita durante a Segunda República, que foi plebiscitado o 28 de xuño de 1936, pero non se fixo aplicado debido á eclosión da Guerra Civil, como Galicia estaba en mans dos rebeldes desde a súa creación.
 • Concello de Galiza en Buenos Aires

  Concello de Galiza en Buenos Aires
  Aparece o Concello de Galiza en Buenos Aires .
 • Castelao, ministro do Goberno da República no exilio e aprobación do Estatuto de autonomía polas Cortes no exilio (México)

  Castelao, ministro do Goberno da República no exilio e aprobación do Estatuto de autonomía polas Cortes no exilio (México)
 • Morte de Castelao; disolución do PG e fundación da Editorial Galaxia

  Morte de Castelao; disolución do PG e fundación da Editorial Galaxia
  Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, nado en Rianxo o 29 de xaneiro[1] de 1886 e finado no exilio, en Buenos Aires, Arxentina o 7 de xaneiro de 1950, está considerado o Pai do nacionalismo galego. Castelao foi un intelectual comprometido coa terra e co país. Na súa persoa reuníanse as facetas de narrador, ensaísta, dramaturgo, debuxante e político galego, chegando a ser a figura máis importante da cultura galega do século XX.
 • Fundación do Partido Socialista Galego (PSG).

  Fundación do Partido Socialista Galego (PSG).
  O Partido Socialista Galego ou PSG foi un partido galego nacionalista de esquerdas fundado na clandestinidade en 1963 e fusionado con Esquerda Galega en 1984.
 • Fundación da Unión do Pobo Galego (UPG)

  Fundación da Unión do Pobo Galego (UPG)
  Fundase Unión do Pobo Galego (UPG).
 • folgas xerais en Ferrol (marzo) e Vigo (setembro); nacemento de ERGA

 • Primeiras eleccións ao Parlamento autónomo

  Fanse as primeiras eleccións ao Parlamento autónomo
 • Nace o Bloque Nacionalista Galego (BNG)

  Nace o Bloque Nacionalista Galego (BNG)
  Bloque Nacionalista Galego (BNG) é un partido político español culla ideoloxía baseada no nacionalismo galego de esquerdas
 • Fraga Iribarne, presidente da xunta de Galicia.

   Fraga Iribarne, presidente da xunta de Galicia.
  Fraga Iribarne faise presidente da xunta de Galicia.
 • Desastre do petroleiro Prestige

  Desastre do petroleiro Prestige
  A catástrofe do Prestige refírese ao naufraxio do petroleiro Prestige e posterior colapso en 2002, así como a marea negra provocada e afectou 2.000 quilómetros de costa española e francesa.
 • Mobilización social Nunca Máis

   Mobilización social Nunca Máis
 • Goberno autónomo bipartido (PSOE-Bloque)

  Crease o goberno autónomo bipartido (PSOE-Bloque)
 • Novo Goberno autónomo do PP.

  Novo Goberno autónomo do PP.
 • Nosos tempos.

  Nosos tempos.
  A época actual na que estamos, neste caso no 2017.