Carballo calero, dunha foto con cunqueiro e fernández del riego en santiago de compostela

RICARDO CARVALHO CALERO

By gabri13
 • Period: to

  RICARDO CARVALHO CALERO

  Autor homenaxeado nas Letras Galegas do 2020
 • Partido Galeguista e Estatuto de Autonomía de Galicia.

  Foi un dos fundadores.
  Participou na redacción do Estatuto.
  "Vieiros" foi dos seus primeiros poemarios en galego.
 • Period: to

  Estatuto de Autonomía para Galicia

  Participou no proceso de redacción
 • Period: to

  Guerra Civil Española

  O bando republicano foi derrotado polo bando nacional.
  Carvalho Calero é apresado polas forzas franquistas e acusado de separatista. Foi o cárcere dous anos.
 • Period: to

  Ditadura de Francisco Franco

  Ditador durante case corenta anos.
  Franco morre en 1975.
 • Dirixe o Colexio Fingoi en Lugo

  Fundación da Editorial Galaxia, presidida por Otero Pedrayo.
  Publicación de "Anxo da Terra".
 • "A xente da Barreira"

  Primeira novela en galego publicada na posguerra.
 • "Sete poetas galegos"

  "Sete poetas galegos"
  Nesta obra estúdase a obra de Rosalía, Pondal, Curros...
  Conságrase como o principal estudoso das letras galegas.
 • Membro da RAG

  Membro da RAG
 • Historia de la Literatura Gallega Contemporánea

  Historia de la Literatura Gallega Contemporánea
  Dedicada ao século XIX publicada en 1963.
  Hai un volume único que abrangue ata 1936 e publicada en 1975.
  Crítico literario da revista Grial.
 • Gramática Elemental del Gallego Común

  Gramática Elemental del Gallego Común
 • Normas ortográficas

  RAG encárgarlle a súa elaboración.
 • Normas morfolóxicas

  Encargadas pola RAG
 • Catedrático de Lingüística e Literatura Galega da USC

  Convértese no primeiro catedrático de galego na USC
 • Reintegracionismo

  A partir de 1975 comenza a mudar a súa posición cara a reintegración lingüística e ortográfica do galego no portugués.
  Principal inspirador e figura de referencia do movemento reintegracionista.
 • Comunidades Autónomas

  Comunidades Autónomas
  Instauración do réxime autonómico
 • Scórpio

  Scórpio
  Premio da crítica
 • Letras Galegas 2020

  Letras Galegas 2020
  Ricardo Carvalho Calero