Rosalia castro wikipedia

Rosalía de Castro

 • Nacemento

  Nacemento
  Naceu en Santiago de Compostela o 24 de febreiro.
 • Madrid

  Vai vivir a Madrid.
 • "La Flor "

  "La Flor "
  Publica o seu primeiro libro, o poemario ‘La Flor’ (Madrid) no xornal La Iberia.
 • Casamento

  Casamento
  casa con Manuel de Murguía en San Ildefonso de Madrid.
 • " La hija del mar "

  Primeira novela, ‘La hija del mar’ (Madrid/Vigo).
 • Fillos

  Fillos
  Nace a primera filla,tivo familia numerosa.
 • "Adios ríos, adiós fontes"

  Primeiro poema en galego, o que glosa o cantar “Adios ríos; adiós fontes” (El Museo Universal).
 • Morre a nai

  Morre súa nai en Compostela de xeito repentino.
 • "Cantares galegos"

  "Cantares galegos"
  Publica ‘A mi madre’ e ‘Cantares gallegos’, obra considerada clave no Rexurdimento literario de Galicia.
 • "Contos da miña terra"

  Publica o seu único conto en galego coñecido baixo un título que supón un proxecto máis amplo: “Contos da miña terra”.
 • "Las literatas"

  “Las literatas (Cartas a Eduarda)”, artigo sobre a condición feminina, en Almanaque de Galicia (Lugo).
 • "Ruinas"

  ‘Ruinas’, novela publicada por entrega en El Museo Universal de Madrid.
 • "El caballero de las botas azules"

  Publica a súa novela máis longa e ambiciosa: ‘El caballero de las botas azules’.
 • Segunda edición "Cantares galegos"

  Segunda edición de ‘Cantares Gallegos’ (Madrid) que contén 4 poemas máis. É a única reedición, en vida, dun libro de Rosalía.
 • "Follas novas"

  "Follas novas"
  Publícase ‘Follas Novas”, obra que a consagra como poeta galega.
 • Morte

  Morre aos 48 anos de idade dun cancro de utero.
 • Exhumación

  Foi exhumado o seu cadáver e levado a Santiago, onde foi sepultado ao día seguiente no mausoleo do Panteón de Galegos Ilustres.
 • As Letras galegas

  Empezase a celebrar o dia das letras galegas en esta data , conmemorando o 100 aniversario da publicación de "Cantares galegos"