Vida de Rosalia de Castro

 • Nacemento

  Nacemento de Rosalía en Santiago.
 • Ubicación

  Vive coa súa nai en Padrón.
 • Traslado

  Trasládanse a San Agustín (Santiago de Compostela).
 • Xuventude

  Realiza dúas obras teatrais no seu instituto (O Liceo).
 • Regreso

  Vólvese coa súa nai á Padrón ata 1856.
 • Viaxe

  Viaxa a Madrid á casa da súa tía.
 • Primeiro libro

  Publica o seu primeiro libro "La Flor".
 • Casamento

  Casa con Manuel de Murguía. O seu matrimonio terá sete fillos.
 • Primeira Novela

  Publica a novela "La hija del mar". Nace a súa primeira filla, Alejandra, en Santiago.
 • Obra benéfica

  Intervén nunha obra teatral benéfica.
 • Poema galego

  Publica o seu primeiro poema en galego "Adiós ríos, adiós fontes".
 • Falecemento da nai

  Morre a súa nai. Rosalía vivía con ela naquel momento.
 • Ubicación

  Ten o seu domicilio en Santiago. Publica "A mi madre" e "Cantares gallegos",considerada clave no Rexurdimento literario.
 • Primeiro conto

  Publica o seu primeiro conto en galego "Contos da nosa terra". Os semanistas de Lugo ameazan a imprenta de Soto Freire para impedirlle que publique.
 • Publicación

  Publica "Las Literatas"
 • Publicación

  Publica a novela "Ruinas"
 • Publicación

  Publica a súa novela máis longa, "El caballero de las botas azules".
 • 2º fillo

  Nace a súa segunda filla, Aura, en Santiago.
 • Creación "Follas Novas"

  Escribe gran parte do poemario, "Follas Novas". A finais de 1870 coñece a Bécquer en Madrid.
 • Ubicación

  Reside co seu home en Coruña ata 1874.
 • Segunda edición

  Publícase a segunda edición de "Cantares gallegos".
 • 3º fillo

  Nace o seu terceiro fillo en Coruña.
 • 4º fillo

  Nace o seu cuarto fillo, Adriano, en Santiago pero morrerá 19 meses despois por unha caída.
 • 5º fillo

  Nace morta en Santiago, Valentina.
 • Ubicación

  Vive en Santiago.
 • "Follas novas"

  Publícase "Follas Novas".
 • Alterna residencias

  Mentres Murguía está en Madrid, ela alterna a súa residencia.
 • "El primer loco"

  Publica "El primer loco".
 • Poemas casteláns

  Publica varios poemas casteláns en distintos xornais que recollerá no libro "En las orillas del Sar". Polo menos dende 1883 vive en Padrón.
 • "En las orillas del Sar"

  Publica "En las orillas del Sar".
 • Falecemento

  Morre aos 48 anos o 15 de xullo, creese que por un cancro no útero. É soterrada o día 16.
 • Cadáver a Santiago

  O 25 de maio foi trasladado o seu cadáver a Santiago, onde foi sepultado nun mausoleo creado por Jesús Landeira.