Biografía Manuel Lourenzo

By nelorey
 • Nacemento

  Nacemento
  Mauel María Lourenzo Lourenzo naceu o 15 de abril de 1943 en Ferreira do Valadouro.
  É un actor, dramaturgo, director teatral, conferenciante, tradutor galego e dinamizador de diferentes iniciativas teatrais.
 • Period: to

  Alemaña

 • O Facho

  O Facho
  Neste ano volve a Galicia e crea en Coruña, xunto con Francisco Pillado, o grupo de Teatro O Facho, que marca o inicio do Teatro Independente Galego
 • Grupo de teatro Circo

  No 1967 funda o Grupo de teatro Circo (1967-1976), que é moi importante na Historia do Teatro Galego. Con este grupo acudiu ás Xonardas de Teatro de Pontevedra no 1971 e ás Mostras de Teatro Abrente de Ribadavia (1973-1980).
 • Period: to

  Obras de teatro

  Destacan:
  -Tres irmás parvas (1969)
  -Todos os fillos de Galahad (1978)
  -Traxicomedia do Vento de Tebas Namorado dunha Forca (1981)
  -Veladas Indecentes (1996)
  -Flores de Dunsinane (2010)
 • A Escola Dramática Galega

  A Escola Dramática Galega
  Manuel Lourenzo e Francisco Pillado fundaron esta escola e codirixiron os Cadernos da Escola Dramática Galega.
 • Premio Celso Emilio Ferreiro de Poesía

  Pola súa obra Santúario
 • O Teatro Galego

  O Teatro Galego
  Neste ano, Lourenzo publica (xunto con Pillado) esta monografía que aínda se sigue considerando referencia dentro do ámbito do estudo da dramática
 • Fundación Compañía Teatral Luís Seoane

 • Premio

  Outorgado pola Aula de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela por un traballo sobre o teatro de Luís Seoane.
 • Fundación Editorial Castrodouro.

  Xunto con Pillado.
  O único libro publicado baixo a xefatura de Lourenzo foi "Edén e outros paraísos".
 • Santúario

  Publicación da súa única obra de poesía: Santúario
 • Elsinor

  Elsinor
  Creación do Clube de Teatro Elsinor
 • Premio Nacional de Literatura Dramática

  Premio Nacional de Literatura Dramática
  Pola súa obra "Veladas Indecentes"
 • Escola teatral Casahamlet

  Escola teatral Casahamlet
  Fúndaa no 1998 xunto con Santiago Fernández, e rexéntaa na actualidade.
 • Period: to

  Mareas Vivas

  Actúa nesta serie galega creada por Antón Reixa como Melghacho.
 • Asociación de Escritores en Lingua Galega

  Asociación de Escritores en Lingua Galega
  É nomeado socio de honra.
 • Prólogo Crio-Xénese

  Manuel Lourenzo escribe o prólogo para a obra "Crio-Xénese" de Alfonso Becerra de Becerreá. http://www.aelg.org/centro-documentacion/autores-as/manuel-lourenzo/paratextos/2306/a-cor-do-silencio
 • Premio Nacional de Artes Escénicas

 • Premio Álvaro Cunqueiro

  Pola súa obra "Flores de Dunsinane"
 • Entrevista: Cales son os referentes, as lecturas que alimentan a túa obra e que circunstancias biográficas chas facilitaron?