Idade contemporanea

A Idade Contemporánea en Galicia

 • Inicio da Guerra do Francés

  Inicio da Guerra do Francés
  Comeza a Guerra do Francés con fins de expulsar ás tropas francesas de Galicia.
 • Estancia das tropas francesas en Galicia

  Estancia das tropas francesas en Galicia
  Establécense as tropas francesas en Galicia.
 • Cortes de Cádiz

  Cortes de Cádiz
  Créanse as Cortes de Cádiz.
 • División provincial de Javier de Burgos (rexencia de María Cristina)

  División provincial de Javier de Burgos (rexencia de María Cristina)
  Javier de Burgos establece a división territorial en provincias.
 • Revolución provincialista (Mártires de Carral)

  Revolución provincialista (Mártires de Carral)
  Xorde a revolución provincialista en Galicia.
 • Cantares Gallegos de Rosalía de Castro

  Cantares Gallegos de Rosalía de Castro
  Rosalía de Castro publica Cantares Gallegos.
 • Insurrección progresista en Ferrol

  Insurrección progresista en Ferrol
  Aparece a insurrección progresista en Ferrol.
 • Proxecto de Constitución federal da I República española.

  Proxecto de Constitución federal da I República española.
  Créase o proxecto de Constitución federal da I República española.
 • Chegada do primeiro tren a Ourense.

  Chegada do primeiro tren a Ourense.
  Chega o primeiro tren á cidade galega de Ourense.
 • Monumento aos Mártires de Carral

  Monumento aos Mártires de Carral
  Constrúese un monumento aos Mártires de Carral.
 • Creación da Real Academia Galega

  Creación da Real Academia Galega
  Créase a Real Academia Galega da Lingua.
 • Fundación das Irmandas da fal

  Fundación das Irmandas da fal
  Fúndanse as Irmandades da Fala en Galicia.
 • Lei de redención dos foros

  Lei de redención dos foros
  Créase a lei de redención dos foros en Galicia.
 • Aprobación do Estatuto de Autonomía en referendo

  Aprobación do Estatuto de Autonomía en referendo
  Apróbase o Estatuto de Autonomía de Galicia en referendo.
 • Golpe de estado.

  Golpe de estado.
  Golpe de Estado en España protagonizado polo xeneral Francisco Franco.
 • Concello de Galiza en Buenos Aires

  Concello de Galiza en Buenos Aires
  Aparece o Concello de Galiza en Buenos Aires .
 • Fundación do Partido Socialista Galego

   Fundación do Partido Socialista Galego
  Fúndase o Partido Socialista Galego
 • Fundación da Unión do Pobo Galego

  Fundación da Unión do Pobo Galego
  Fúndase a Unión do Pobo Galego.
 • Establecemento do réxime preautonómico.

  Establecemento do réxime preautonómico.
  Establécese o réxime preautonómico.
 • Primeiras eleccións ao Parlamento autónomo.

  Primeiras eleccións ao Parlamento autónomo.
  primeiras eleccións ao Parlamento autónomo de Galicia.
 • Primeiro deputado nacionalista no Parlamento Europeo.

  Primeiro deputado nacionalista no Parlamento Europeo.
  Aparece o primeiro deputado nacionalista no Parlamento Europeo.
 • Novo Goberno autónomo do PP.

   Novo Goberno autónomo do PP.
  Aparece un novo Goberno autónomo do PP.
 • Os nosos días.

  Os nosos días.
  A época actual na que estamos, neste caso no 2017.