Galicia Século XX

 • Modernización

  Modernización
  Empezou un proceso de modernización. Os galegos empezan a emigrar, millóns de galegos emigran a Latino América. Os campesiños non eran donos das terras que traballaban e tiñan que pagar moitos impostos
 • A Sociedade Protectora da Academia Galega

   A Sociedade Protectora da Academia Galega
  Foi creada por Manuel Curros Enriquez e Xosé Fontina Leal. Creouse con dous obxectivos : facilitar a creación dunha academia coa idea de que se estudara mais o galego e axudar económica mente a Academia para que seguira adiante
 • A Real Academia Galega (RAG)

  A Real Academia Galega (RAG)
  Foi unha intitución creada por Manuel de Murguía. Os seus obxetivos principais eran lingúíticos e querían elaborar un diccionario. A sede central esta na Coruña e o seu presidente actual é Victor Ferenández Freixanes. Os membros da academia galega eran persoas con alto nivel da cultura da lingua galega.
 • O Agrarismo

  O Agrarismo
  Neste ano xorde o agrarismo un sistema denominado "foros2 un ri dáballe unhas terras aun campesiños para que has traballaran, pero tíñanlle que pagar ao rei coa mitad da colleita.
 • A 1ª Guerra Mundial

  A 1ª Guerra Mundial
  Formouse dous sistemas políticos contrarios : o socialismo (estaba en contra das propiedades privadas) eo capitalismo (eles si qu estaban a favor das propiedades privadas)
 • As Irmandades da Fala

  As Irmandades da Fala
  No ano 1916 fundouse as Irmandades da Fala, o seu fundador era Antón Vidal Ponte, e o seu propósito era a normalización e dignificación da nosa lingua. Os seus obxetivos foron : crear publicacion só en galego e introducir a nosa lingua no ensino, crear un disccionario, fomentaron o uso literario en galego e intentar promover o galego en diversos ámbitos.
 • Seminario de Estudos Galegos

  Seminario de Estudos Galegos
  Creose o Seminario de Estudos Galegos, era unha institución cultural formada por integrantes da Irmandade da Fala e de universitarios, o que querían era estender o Galego
 • A Eliminación de Foros

  A Eliminación de Foros
  Logrouse a eliminación dos foros, aínda que permitían vivir aos campesiños coas suas terras tiñan q pagar unha renta moy cara.
 • Partido Galeguista

  Partido Galeguista
  Neste ano crease o Partido Galeguista, era un partido nacionalista galego e foi importante na segunda república. O que querían era converter a Galicia nunha nación e lograr un estatuto de Autonomía e a cooficialización do galego.
 • II República

  II República
  Rematou a ditadura e formouse a II República. O galego e o catalán son recoñocidas como linguas oficiais. Tempo despóis o Partido Galeguista logran ter mais poder.
 • Golpe de Estado e Guerra Civil

  Golpe de Estado e Guerra Civil
  O novo golpe de estado provoca a Guerra Civil, na que Franco saíu gañando , establecendo asi unha ditadura fascista ( sistema político totalitario,nacionalista e militar
 • Estatuto de Autonomía

  Estatuto de Autonomía
  O estatuto de autonomía defencia o mesmo que o partido galeguista, que foi proposto por este. As cortes non o apoiaron e só foi admitido a trámite por medo a Guerra Civil Española.
 • 2ª Guerra Mundial

  2ª Guerra Mundial
  Neste ano estalou a segunda guerra undial, en España foi pouco afectada devido a sua localización.
 • Revista "NÓS"

  Revista "NÓS"
  Foi publicada entre os anos 1920 e 1963 ,dirixida por Vicente Risco. Eta revista contiña contidos literariios, artísticos, linguísticos, filosóficos e políticos. Quería normalizar o uso do galego e convertelo nunha lingua culta. Castelao foi o responsable artístico da revista.
 • Día das Letras Galegas

  Día das Letras Galegas
  O día das letras galegas comezou a celebrarse o 17 de maio de 1963, e unha exaltación da lingua galega a través dunha manifestación literaria. O dia cadra ca primeira edición de Cantares Galegos (Rosalía de Castro).
 • Lei da Normalización Linguística

  Lei da Normalización Linguística
  A RAG (Real Academia Galega) e recoñecida entidade normativizadora da lingua galega, grazas a Lei de Nomalización Linguística.