Guerra civil espanola aragon 660x330

Galicia na Guerra Civil e durante a dictadura franquista

 • 1936 BCE

  Inicio da Guerra Civil

  Inicio da Guerra Civil
  Etapa transcendental para a historia de España e Galicia.
 • Period: 1936 BCE to 1939 BCE

  Tres características que definen a Galicia neste período

  1. Inexistencia dunha fronte bélica no territorio galego.
  2. Brutal e indiscriminada represión.
  3. Existencia dunha resistencia armada protagonizada polos fuxidos e guerrillas.
 • A consolidación do Franquismo

  A consolidación do Franquismo
  Supone para Galicia:
  -Retroceso para o recoñecemento da autonomía
  -Represión sobre a cultura e lingua galega.
 • Apoio ao réxime

  Apoio ao réxime
  O réxime franquista foi apoiado polo exército, polas xerarquías eclesiásticas. Falanxe, funcionarios e gran capitán.
 • 1º fase da evolución socioeconómica

  1º fase da evolución socioeconómica
  Nesta primeira fase, desenvólvense os anos de postguerra, cunha economía caracterizada pola autarquía, fame, privación, estraperlo e racionamento.
 • Period: to

  Periodo de censura

  Censúrase todas as forzas contrarias a súa ideoloxía, controlando á educación e a cultura como arma anti expresiones contrarias.
 • Period: to

  Actividad de oposición

  -Dende o exilio en América, destacando a labor de Castelao.
  -Dende a Editorial Galaxia e a revista Grial.
  -Dende asociacións intelectuais e universitarias.
  -Dende o mobemento obreiro.
 • 2º Fase da evolución socioeconómica

  2º Fase da evolución socioeconómica
  Na segunda fase, entra o Plan de Estabilización, que introduce cambios importantes no panorama económico, polo forte intervencionismo estatal que suporá un milagre económico.
 • Os anos sesenta

  Os anos sesenta
  Na década dos sesenta introdúcense unha serie de cambios como:
  -Expansión do automóbil, como a citröen.
  -Construcción sistema educativo e sanitario.
  -Introducción de vacinas e antibióticos.
  -Chegada da televisión.
  -Novo sistema de mercado.