Ricardo Carvalho Calero-Letras Galegas 2020

By Nadia._
 • Nacemento de Carvalho Calero

  Nacemento de Carvalho Calero
  Ricardo Carvalho Calero naceu en Ferrol.
 • Publicación dos poemarios Trinitarias e La soledad confusa

  Publicación dos poemarios Trinitarias e La soledad confusa
  Estas foron as súas primeiras obras literarias escritas en castelán.
 • Partido Galeguista

  Partido Galeguista
  Participou na súa fundación.
 • Estatuto de Autonomía de Galicia

  Estatuto de Autonomía de Galicia
  Participou na súa redacción desde o 1931 ata o 1932.
 • Publicación de Vieiros

  Publicación de Vieiros
  O seu primeiro poemario en galego escrito durante a súa mocidade.
 • Casamento

  Casamento
  Casa cunha compañeira de estudos, Ignacia Ramos.
 • Publicación de "O silenzo axionllado".

  Publicación de "O silenzo axionllado".
  Un dos seus primeiros poemarios en galego escritos na súa mocidade xunto con "Vieiros".
 • Acada o título de Filosofía e Letras.

 • Nacemento da súa filla maior

  Margarita ("Magali") coñeceu ó seu pai cando este saíu do cárcere.
 • Period: to

  Anos de prisión

  É acusado de separatista e condenado a 12 anos de cárcere en xaén pero recibe a liberdade provisional no 1941 en regrese a Galicia.
 • Oposicións en Madrid

  Trasládase a Madrid para realizar as oposicións para a carreira docente pero é sorprendido polo golpe militar.
 • Nacemento da súa segunda filla

  Nacemento da súa segunda filla
  Chámase María Victoria.
 • Publicación de "Anxo da terra".

  Publicación de "Anxo da terra".
  Obra poética que viña enriquecendo desde 1936.
 • Premio de novela galega convocada por Bibliófilos Gallegos

  Premio de novela galega convocada por Bibliófilos Gallegos
  Recibe este premio pola novela "A xente da Barreira".
 • Period: to

  Anos no colexio Fingoi en Lugo

  Aínda que saíu do cárcere, foi inhabilitado para acceder a cargos públicos polo que tivo que traballar no ensino privado. Un dos lugares nos que ensinou foi no colexio Fingoi de Lugo.
 • Publicación de "A xente da Barreira".

  Publicación de "A xente da Barreira".
  A primeira novela en galego publicada na posguerra.
 • Publicación de "Poemas pendurados de un cabelo".

  Publicación de "Poemas pendurados de un cabelo".
 • Doutorado en Madrid

  Doutorouse coa tese "Aportaciones a la literatura contemporánea", ao mesmo tempo que Galaxia publicou a súa versión en galego, "Sete poemas galegos" no que estuda a obra de Rosalía, Eduardo Pondal, Curros, Noriega Varela, Cabanillas, Amado Carvalho e Manuel Antonio.
 • Ingreso na RAG

  Ingreso na RAG
 • Publicación de "Salterio de Fingoy".

  Publicación de "Salterio de Fingoy".
 • Publicación do primeiro volume de "A Historia da Literatura Galega Contemporánea"

  Publicación do primeiro volume de "A Historia da Literatura Galega Contemporánea"
  Este primeiro volume está dedicado ao século XIX.
 • Period: to

  Revista "Grial".

  Convértese en colaborador habitual, como creador, ensaísta e crítico literario.
 • Clases no Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela

  Clases no Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela
  Levántóuselle a súa inhabilitación, aprobou as oposicións e comeza a dar clases nese instituto.
 • Publicación de "Gramática elemental del gallego común".

  Publicación de "Gramática elemental del gallego común".
 • Publicación das súas primeiras normas ortográficas.

  Proxecto que lle encargou a Real Academia Galega.
 • Publicación das súas primeiras normas morfolóxicas.

  Proxecto encargado pola Real Academia Galega.
 • Catedrático na USC

  Convértese no primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Publicación dun volume único de "A Historia da Literatura Galega Contemporánea".

  Publicación dun volume único de "A Historia da Literatura Galega Contemporánea".
  Abrangue atao ano 1936
 • Publicación de "Estudos rosalianos".

  Publicación de "Estudos rosalianos".
  Colectánea de artigos e traballos soltos.
 • Primeiro volume de "Libros e autores galegos".

  Primeiro volume de "Libros e autores galegos".
  Colectánea de artigos e traballos soltos.
 • Publicación de "Pretérito imperfecto"

  Recopilación da súa poesía desde 1927 ata 1961.
 • Publicación de "Problemas da língua galega".

  Publicación de "Problemas da língua galega".
  Obra na que defende a súa proposta reintegracionista.
 • Academia das Ciências de Lisboa

  Academia das Ciências de Lisboa
  É acollido como membro ordinario.
 • Publicación de "Futuro condicional".

  Publicación de "Futuro condicional".
  Recopilación dos seus poemas desde 1961 ata 1980.
 • Publicación de "Teatro completo".

  Publicación de "Teatro completo".
  Recopilación de todas as súas obras dramáticas.
 • Publicación de "A gente da Barreira e outras historias".

  Publicación de "A gente da Barreira e outras historias".
  Recopilación dalgunhas das súas obras narrativas.
 • Publicación do segundo volume de "Libros e autores galegos".

  Publicación do segundo volume de "Libros e autores galegos".
  Colectánea de artigos e traballos soltos.
 • Publicación de "Da fala e da escrita".

  Publicación de "Da fala e da escrita".
  Obra na que defende a súa proposta reintegracionista.
 • Publicación de "Scórpio".

  Publicación de "Scórpio".
  Narrativa.
 • Publicación de "Narrativa completa".

  Outra recopilación das súas onras narrativas.
 • Publicación de "Letras galegas".

  Publicación de "Letras galegas".
  Colectánea de artigos e traballos soltos.
 • Recibe a medalla Castelao da Xunta de Galicia.

  Recibe a medalla Castelao da Xunta de Galicia.
 • Preside o congreso internacional sobre Rosalía de Castro.

  O congreso foi organizado pola USC e o CCG.
 • Publicación de "Cantigas de amigo e outros poemas"

  Publicación de "Cantigas de amigo e outros poemas"
 • Premio da crítica por Scórpio.

 • Publicación de "Reticências".

  Publicación de "Reticências".
  Poesía.
 • Fillo predilecto de Ferrol.

 • Morte de Carvalho Calero

  Morte de Carvalho Calero
  Ricardo Carvalho Calero morreu en Santiago de Compostela.