Prosjekt om skolenedleggelse

By lynet
 • morgenmøte

  Brainstorm om ulike temaer. Avstemming og inndeling i grupper.
 • 1.gruppemøte.

  Diskusjon om hva vi ville finne ut om og rundt dette emnet --> for å nærme oss en problemstilling. Personlige synspunkt. Flere forslag til en problemstilling. Veiledning med Terje. En klar og konsis problemsyilling. Arbeidet med hva og hvordan starter.
 • Arbeidet begynner.

  Finne epostadresser og tlfnr til de personene vi ønsker og snakke med. Bla rektor på Sokna skole, tild på Heggen, og på Helgerud skole, og div lærere. Mail til ordføreren i Ringerike er sendt, og til Sokna og Helgerud. Avventer svar, imens lager vi spørsmål og forbreder oss.
 • Arbeidsprosessen.

  Vanskelig å komme i kontakt med folk. Men har brukt dagen på dette, Skaffe oss opplysninger, avtaler og intervjuer.
 • Disse har vi kontaktet og har avtaler med:

  Arnfinn Baksvær, Kjell B Hansen, Atle Ljåstad, Frank Tangen, Anne Torp Lien, Karl Petter Endrerud. Hovedsaklig avtaler pr mail. Godt redskap å ha. Laget spm. Hatt fellesmøte. Fått litt veiledning.