Week 7 - opdracht 5

By nina93
 • Period: to

  Nederland 1848-1917

 • Perstribune in de tweede kamer

  Geleidelijk aan begint de parlementaire verslaggeving zich te ontwikkelen
 • Period: to

  Begin organisatie en mobilisatie protestanten in politiek

  • Tot oprichting ARP
 • Tweede kabinet Thorbecke 1862-1866

  • Uitbreiding wettelijke regelingen die jet kader voor maatschappelijke ontplooiing moesten bieden (VB: stichting HBS)
 • Luxemburg neutraal verklaard en Limburg onslagen van Duitse verplichtingen

 • Afschaffing cultuurstelsel in Indië

 • Period: to

  Debat over kiesrecht

 • Oprichting Algemeen Nederlandsch Weklieden Verbond

  • Overheerste de trots van ambachtsman die de aanval op zijn positie wilde pareren en zijn positie in de standensamenleving wilde verdedigen, maar die maatschappij als zodanig niet wilde aanvallen
 • Oprichting dagblad de Standaard

  • opgericht door Kuyper Om achterban te bereiken
 • Period: to

  Schoolstrijd

 • Abraham Kuyper olgt groen van Prinsteren op als leider van anti-revolutionairen

 • Lager-onderwijswet

  • Om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen
  • Kwaliteitseisen
 • Oprichting ARP

  • Eerste moderne politieke partij in Nederland
  • onder leiding van Kuyper
 • Parlementaire enquête naar verhoudingen in de industrie

  • Bracht veel teweeg in het politieke landschap
 • Period: to

  Grote veranderingen op het gebied van mobiliteit en communicatie

 • Oprichting Sociaal-Democratische bond

  • Eerste nationale socialistische partij-
 • Grote betoging voor algemeen kiesrehct op Binnenhof

 • Wijziging onderwijswet

  • subsidiëring bijzonder onderwijs
 • Schrapping censusbepalingen uit de grondwet

  • OLV Heemskerk
  • Opnieuw uitwerking afzonderlijke kieswet
 • Period: to

  Sociale wetgevingsdebat

 • Pauselijk Rerum Novarum