Tijdvak 9

Timeline created by LUCKROPFF
In History
 • Period: to

  Tijdvak 9: Tijd van Wereldoorlogen

  Kenmerkende aspecten:
  1: het voeren van twee wereldoorlogen
  2: de crisis van het wereldkapitalisme
  3: de totalitaire ideologieën communisme, fascisme en nationaalsocialisme
  4: propaganda- en communicatiemiddelen en massaorganisatie
  5: verzet tegen het West-Europese imperialisme
  6: verwoestingen door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van burgers bij de oorlog
  7: racisme, discriminatie en genocide, in het bijzonder op joden
  8: de Duitse bezetting van Nederland