Vak icoon geschiedenis met vaknaam

Tijdbalk geschiedenis

 • 15,000 BCE

  Grotschilderning in Lascaux

  Grotschilderning in Lascaux
  Door de cro-magnonmensen zijn er grotschilderingen gemaakt in 15 000 v.C., ze lieten hierdoor belangrijke sporen achter. Archeologen weten aan de hand van de grotschilderingen dat er vroeger mensen goed konden tekenen en ze weten welke dieren er toen in Zuid-Frankrijk leefden.
 • 11,000 BCE

  Het oudste huisdier ontdekt

  Het oudste huisdier ontdekt
  Het oudste huisdier is de hond. In 11.000 v.C. temden jager-verzamelaars wolven in Amerika en Oost-Azië en maakte daar honden van. Dit gebeurde omdat de hond goed bruikbaar was voor de jacht.
 • 10,000 BCE

  Landbouw wordt uitgevonden

  Landbouw wordt uitgevonden
  Landbouw word uitgevonden in het Midden-Oosten. Dat betekent dat de mensen niet meer als nomaden gingen rondtrekken maar dat ze een vaste woonplaats hadden. Ze konden ook hun voedsel makkelijker bewaren, zodat als hun oogst mislukt was hadden ze altijd voedsel bij de hand.
 • 10,000 BCE

  Dieren fokken

  Dieren fokken
  Rond 10.000 v.C. gingen mensen in het Midden-Oosten ook schapen, geiten en varkens in gevangenschap fokken. Daarbij kozen ze dieren die voor mensen nuttig waren. Het tam maken en in gevangenschap fokken van dieren heet domesticatie.
 • 8500 BCE

  De vruchtbare halvemaan

  De vruchtbare halvemaan
  De akkerbouw ontstond voor het eerst in het Midden-Oosten ontstaan rond 8500 v.C. Ze kweekten tarwe, gerst en maakten daar akkerbouwgewassen van. Dit heet domesticatie. Duizenden jaren later domesticeerden mensen allerlei gewassen in de vruchtbare halvemaan.
 • 7000 BCE

  Vlas verbouwd

  Vlas verbouwd
  Rond 7000 v.C. verbouwden de boeren voor het eerst vlas. Dat is een grondstof voor linnen waarvan mensen kleren, lakens en touw maakten. In de loop van de andere jaren erna begonnen ze verschillende gewassen te oogsten.
 • 6000 BCE

  Het temperatuur was net als nu

  Het temperatuur was net als nu
  In 6000 v.C. was het temperatuur net als nu.Toen steeg de temperatuur zo veel dat er toendra's ontstonden van mos, gras en lage struiken. Maar de temperatuur bleef maar stijgen dat de toendra's weer verdwenen. En rond 6000 v.C waren het zuiden en noorden begroeid met dichte bossen als hoe het nu is.
 • 5000 BCE

  Eerste boeren in Nederland

  Eerste boeren in Nederland
  Omstreeks 5000 v.C. kwamen de boeren naar Nederland. Ze stichtten hun dorpen op de vruchtbare grond in Zuid-Limburg. De boeren die naar Nederland kwamen lieten duidelijke sporen achter van de hunebedden.
 • 5000 BCE

  Katoenteelt ontstaan

  Katoenteelt ontstaan
  Rond 5000 v.C. begonnen mensen daar en in India met katoenteelt. Het was een van de weinige gewassen die los van elkaar zowel in Amerika als op andere continenten werden gedomesticeerd, zoals in Azië.
 • 3400 BCE

  Hunebedbouwers

  Hunebedbouwers
  Hunebedden waren grafkamers. De eerste boeren in Noord-Nederland lieten sporen achter van de hunebedden. Hunnen was een oud woord voor reus. In een hunebed werden mensen gelegd die geloofden in het hiernamaals die ook eten en drinken meekregen.
 • 3000 BCE

  Landbouwsamenleving in een landbouwstedelijke samenleving

  Landbouwsamenleving in een landbouwstedelijke samenleving
  In 3000 v.C. veranderd de landbouwsamenleving in een landbouwstedelijke samenleving. De reden daarvan was dat Egypte een bloeiende economie had waarin steeds meer mensen leefden van ambacht en handel. Door de welvaart nam de bevolking toe en groeiden sommige dorpen uit tot steden. Dat noem je een landbouwstedelijke samenleving.
 • 3000 BCE

  Egypte wordt een eenheid

  Egypte wordt een eenheid
  Rond 3000 v.C. veroverde koning Narmer, de heerser Beneden-Egypte en Boven-Egypte. Egypte wordt hierdoor een land met 1 koning. Egyptenaren noemden hun koning farao. Dit was afgeleid van de Egyptische woorden voor 'groot huis'. Dat was verwees naar de paleis van de koning.
 • 3000 BCE

  Hiërogliefenschrift uitgevonden

  Hiërogliefenschrift uitgevonden
  Rond 3000 v.C. werd in Egypte het hiërogliefenschrift uitgevonden. Hiërogliefen is afgeleid van het Griekse woord voor 'heilige inkervingen'. Dit schrift bestond uit honderden kleine tekeningen met een bepaalde betekenis. De hiërogliefen werden vooral gebruikt voor religieuze teksten.
 • 2650 BCE

  Piramides bouwen voor de farao

  Piramides bouwen voor de farao
  Voor de farao werden de grootse grafmonumenten gebouwd. Zodra een farao aan de macht kwam , begon het werk aan zijn graf en dodentempel. De grootste staat op de vlakte van Gizeh, bij de toenmalige hoofdstad Memphis.
 • 2650 BCE

  Oudste piramide

  Oudste piramide
  In 2650 v.C. werd de oudste piramide gebouwd. Farao Djoser gaf de opdracht voor de bouw van de eerste piramide in Sakkara. Rondom de piramides staan kleinere graven en dodentempels. Deze piramide heeft de vorm van een enorme trap.
 • 2545 BCE

  Piramide van Cheops

  Piramide van Cheops
  In 2545 v.C. werd de piramide gebouwd in Egypte. De piramide van Cheops is 1 van de 7 wereldwonderen. Het wordt ook wel de kortweg genoemd. Het is de enige nog bestaande wereldwonder uit de oudheid. De piramide werd gebouwd in de 20 jaar dat farao Cheops regeerde.
 • 2300 BCE

  Plunderingen nomaden

  Plunderingen nomaden
  Omstreeks 2300 v.C. plunderden nomaden uit de woestijn de Egyptische voorraadschuren. De nomaden verwoestte het land en plunderde hun forten en ze staken al hun woningen in brand. Twee keer viel Egypte uiteen. Uiteindelijk slaagde 1 farao erin om ze te stoppen.
 • 1600 BCE

  Ontstaan instrument

  Ontstaan instrument
  In omstreeks 1600 v.C. werd een meetinstrument uitgevonden. Hiermee konden de Egyptenaren de stand van de sterren vaststellen om de tijd te rekenen. De tekst daarop luidt: 'Ik ken de loop van de zon, maan en de sterren.
 • 1500 BCE

  Toetmozes verovert Syrië

  Toetmozes verovert Syrië
  Rond 1500 v.C. kwam farao Toetmozes aan de macht. Hij begon aan de uitbreiding van Egypte. Met een goed uitgerust beroepsleger veroverde hij delen van Syrië, ten noordoosten van Egypte. Ook versloeg hij Nubiërs, die ten zuiden van Egypte woonden.
 • 1400 BCE

  Farao toetanchamon

  Farao toetanchamon
  Farao toetanchamon, dit was een farao uit de 14e eeuw die jong gestorven was. Hij was niet begraven in een piramide maar in de 'Dal der koningen'. Achter de muur was de farao zijn schat; bijvoorbeeld: gouden beelden, kostbare edelstenen. Achter de muur van zijn schatten lag zijn mummie in het graf met een dodenmasker.