Tijdbalk Voedselbank

Timeline created by IrisWijnands
In History
 • Eerste voedselbank Europa

  Eerste voedselbank Europa
  Frankrijk opende de eerste Europese voedselbank in 1984. Een non, zuster Cécile Bigot, hoorde over het concept dat in Canada en Amerika succes had. Om het toenemende aantal armen in Parijs te helpen zette ze daar de eerste Europese voedselbank op.
 • België tweede land met voedselbank

  België tweede land met voedselbank
  België volgde Frankrijk in 1986.
 • Eerste Nederlandse voedselbank, Rotterdam

  Eerste Nederlandse voedselbank, Rotterdam
  Sjaak en Clara Sies geven met de oprichting van één van de eerste voedselbanken in Nederland gezicht aan de heersende armoede en verspilling in Nederland. De voedselbank wordt opgericht in Rotterdam.
 • Stijging vraag naar voedselbanken

  Het aantal Nederlanders dat naar de voedselbank gaat steeg in 2005 aanzienlijk: het aantal voedselbanken steeg van 22 in september tot meer dan 40 in december van dat jaar.
 • Schatting aantal huishoudens - 8000

  In 2006 werd geschat dat 8.000 huishoudens gebruik maken van voedselbanken. Van de mensen die een beroep doen op de voedselbank blijkt 83% financiële schulden te hebben.
 • Stichting Voedselbanken Nederland

  Eind 2008 gaan Stichting Voedselbank Nederland en Federatie van Voedselbanken in Nederland samen op in de nieuwe landelijke organisatie Stichting Voedselbanken Nederland.
 • Voedselbanken last van econmische crisis

  In 2009 hebben de voedselbanken veel last van de economische crisis. Bedrijven blijven langer op hun voorraden zitten en staan pas vlak voor de uiterste houdbaarheidsdatum hun overtollige voorraden af. Dit terwijl de groei van het aantal gezinnen dat geholpen wordt toe blijft nemen.
 • Vraag naar nieuw model landelijke voedselbanken

  In 2012 heeft Stichting Voedselbanken Nederland een analyse gemaakt van de toenmalige situatie en is tot de conclusie gekomen dat het gewenst was om meer directe democratie aan te brengen in de landelijke organisatie en over te gaan tot een model waarbij alle voedselbanken rechtstreeks lid konden zijn van de landelijke organisatie.
 • Opheffing en nieuwe oprichting

  Opheffing van Stichting Voedselbanken Nederland en de oprichting van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Deze bestaat sinds 15 mei 2013.
 • Stand van zaken 2016

  In 2016 werden wekelijks 38.500 voedselpakketten vanuit 167 lokale voedselbanken uitgedeeld en waren ongeveer 135.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank.