Sofie og Nicolai

 • Period: to

  Systemskiftet 1901

 • freden i wien

  Efter freden i Wien 1864 stod det resterende Danmark tilbage med hele to forfatninger. Dels Junigrundloven, der dækkede selve kongerigets beboende, og nu meningsløse Novemberforfatning, der skulle have dækket hele Danmark og hertugdømmet Slesvig. Men der ikke enighed om blot at ophæve den sidste lov, som det demokratiske Venstre krævede.
 • DEN GENNEMSETE GRUNDLOV

  Resultatet blev i 1866 Den gennemsete Grundlov – der er paragrafferne om valgret og valgbarhed til Folketinget. Men Landstingets sammensætning og valgmåde blev ændret, så de sikredes mod ethvert tænkeligt angreb fra vælgere.
 • nye venstre

  Forfatningskampen sluttede med et politisk forlig i 1894. Her blev Estrup efter et aftale mellem Højre- og Venstrefolk overtalt til at gå af. Der kom ingen Venstrefolk i regeringen. Enigheden kom af flertallet indenfor
 • SYSTEMSKIFTET 1901

  Venstre opfattet flertallet som et forræderi, og det kunne man se i den nye Venstrereformparti. Den nye effektive leder i 1895 var den vestjyske skolelærer J.C. Christensen (1858-1930
 • kongen mistede sin magt

  De kunne kun danne regering hvis de havde flertal i folketinget med sig. Kongen havde ikke længere magt til kun selv at danne regering. Og dermed blev folketingsparlamentarismen det afgørende princip i det danske demokrati.
 • har været grundlovsfæstet siden 1953

  det danske demokrati kom under pres i 1920, men der har været den samme grundlov siden 1853