Religionskritk

 • Rennæssancen

  Renæssancen bragte en ny måde at tænke på. Mennesket er skabt af gud men er også selv skabende.
 • Period: to

  Tidslinje

 • Oplysningstiden

  Den bogstavelige bibeltro bliver nedskudt af evolutionsteorien. Religion og videnskab blev i højere grad adskilt, og sekulariseringen begyndte. Forholdet mellem samfund og religion kunne fra oplysningstiden frem mod det senmoderne samfund beskrives med rationalisering og differentiering. Rationalisering: Mere og mere bliver bestemt af fornuft. Religion afvises af videnskaben.
  Differentiering: Samfundet og tænkningen deles op i videnskaben, (det sande) moralen (det normativt rigtige) og kunsten
 • Feurbach

  Tysk filosof. Religion er udtryk for menneskelig projektion. Gud er en forestilling om det perfekte menneske. Mennesket har skabt Gud. På samme måde har man skabt himmelen som idealbillede. Når man bryder med den perfekte forestilling lever man i forhold til mennesket
 • Marx

  Grundlægger af den videnskabelige socialisme. Mennesket er et samfundsmæssigt væsen, der lever på basis af samfundsforhold. Når mennesket er undertrykt danner det en forestilling om et bedre liv efter døden. Religion bruges som håb og en protest mod elendigheden. Mennesket bør i stedet lave en samfundsmæssig revolution og derved overflødiggøre religion.
 • Freud

  Psykoanalytiker. Religion er en psykisk sygdom, en barndomsneurose. Meningen er at give tilværelsen håb, og reaktionen bliver som når barnet føler sig håbløst, at søge mod en gud eller en kollektiv alfader, som i barndommen. I barndommen var det en far, som voksen er det en gud. Religion vil forsvinde hvis de underlæggende neuroser fjernes og behandles. Religion er en illusion.
 • Industrialisering

  Industrialisering bragte fokus på industri
 • Nietzsche

  Gud er død
  Kristendom er de svages religion, da “vend den anden kind til”-mentaliteten danner en slavementalitet
  Overmennesket er præget af selvtillid og styrke, samt evnen til at leve uden gud
  Han mente, der kun fandtes en verden og det var den man kunne se. Derved afviste han også evolutionsteorien
  Det europæiske menneske vil miste sine værdier, når de finder ud af Gud ikke lever
 • Postmoderne

  Religionen har pludselig fået mere betydning for mange mennesker. Det er ikke længere nødvendigt at have et endeligt, rationelt svar, men det er okay at forklare nogle ting med religion og spiritualitet. Imidlertid har differentieringsprocessen taget til, og samfundet er i høj grad delt op. Der findes ikke nogen ”store fortællinger” (Lyotard.) Dette gælder både religion og fx store politiske tanker