Logo religionskritik1

Religionskritikkens udvikling

By lolife
 • Period: to

  Ludwig Feurbach

 • Marx

  Marx
  Karl Marx
  Grundlæggeren af videnskabelig socialisme. Marxismen.
  Mennesket er er først og fremmest et samfundsmæssigt væsen, der udfolder sit liv på basis af de materielle forhold i samfudnet.
  Feurbach tænker for individualistiske og idealistisk, ifølge Marx.
  Industrialiseringen vinder frem, arbejderne udnyttet af arbejdsgivere.
  religion trives fordi mennesker er undertrykte. forestilling om en bedre verden efter døden.
  religion bruges til at slippe for at forholde sig til de problemer man har.
 • Period: to

  Karl Marx

 • Feurbach

  Feurbach
  Ludwig Feurbach var tysk filosof. Levede 1804-1872.
  Das Wesen des Christentums (kristendommens væen)
  Fremlagde den teori at al religion er udtryk for menneskelig projektion. Gud er i virkeligheden forestillingen om det idealle menneske. Himmelen er forestillingen om den ideale menneskelige verden.
  Religion er menneskelige forestillinger.
  Psykologisk og bevidsthedsmæssigt fænomen.
 • Period: to

  Friedrich Nietzsche

 • Period: to

  Sigmund Freud

 • Period: to

  Émile Durkheim

 • Nietzsche

  Nietzsche
  digter og filosof.
  Feurbach, Marx g Freud: videnskabelige metoder.
  angreb på kristendommens skadelige moralske idealer. problemet går helt tilbage til Jesus, som han mener at hans lærdom ligger til grund for en moral for de svage: en slavemoral.
  Nietzsches kritik er rettet mod de moralske værdier fra kristendommen: næstekærlighed, ikke-vold, og afmagt.
  ifølge Nietzsche: forkyndelsen over de svage burde være en opfordring til at stole på sig selv og blive en stærk person. overmennesket!
 • Durkheim

  Durkheim
  En af sociologiens grundlæggere
  Religion er funktionelt sandt
  "Les formes élémentaires de la vie religieuse" det religiøse livs grundformer.
  religion er ikke en tro på noget guddommeligt eller overnaturligt, men forholdet mellem det hellige og profane.
  hans teori: al religion er baseret på et kollektivt forhold til det hellige.
  han mener ikke at religionen udtrykker noget virkeligt. han regner ikke med at den forsvinder i takt med udviklingen eller at den skal bekæmpes.
 • Period: to

  Mircea Eliade

 • Freud

  Freud
  ophavsmand til psykoanalysen.
  Marx: videnksabelige metoder
  Freud:udforske menneskelig psyke
  religiøse forestillinger er udtryk for menneskelige projektioner.
  Religion er udtryk for en illusion, en fejlopfattelse baseret på ønskedrømme.
  religions udbredelse, tegn på 'kollektiv-neurose'
  udryddelse af religion: udryddelse af psykiske problemer.
  mennesker med sund psyke har ikke brug for religion.
 • Period: to

  Niklas Luhmann

 • Eliade

  Eliade
  han baserer sin teori om religion på den iagtagelse at begrebet det hellige er centralt i alle kulturer. der er ingen kulturer uden en religion.
  Han mener det hellige er virkeligt.
  meget kritik mod ham, da mange ikke er enige.
  han kritisk overfor de andre kritikere!
 • Luhmann

  Luhmann
  Tysk sociolog.
  Religion er et system blandt andre systemer.
  samfundet er delt ind i systemer. disse systemer er adskilt, men kan sættes sammen og fungere sammen.
  før var problemet at f.eks. naturvidenskab og religion ikke kunne arbejde sammen.
  Teorien om at samfundet er opdelt i systemer, fortæller at naturvidenskaben og religion derfor er i to forskellige. altså kan man godt både være religiøs og naturvidenskabelig. man går fra en rationaliseret til et mere differentieret samfund, altså opdelt