Kristendom faellesskaber quiz  mange haender  getty images todd davidson uden aar.

Religionskritik

 • 300

  Romerriget

  Romerriget
  Kristendommen bliver den altdominerende religion i Rommeriget under ledelse af kejser Augustus.
 • Apr 25, 1500

  Renæssancen

  Renæssancen
  Ordet renæssance kommer af fransk og betyder genfødelsen, og det der menes med genfødsel er, at den antikke gærske-romerske kultur og kunst med dens livsudfoldelse, skønhed, harmoni, ro, symmetri og klarhed genfødes på ny. Den overordnede filosofi i renæssacen var humanismen, der hævder at mennesker er i centrum. Samtidig ses mennesket som en del af naturen, en skabning af kød og blod, et individ, et studium i anatomi.
  Ovenstående billede er malet af Leonardo da Vinci, og gengiver menneskefigu
 • Oplysningstiden

  Oplysningstiden
  Oplysningstiden var en periode i Europas historie fra omkring 1690 til omkring 1800. Begrebet "oplysning" hentyder til, at filosofien og naturvidenskaben udvidede menneskets viden om verden og brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter, som fx kongemagt og kirke. Det var især fornuften, som blev den afgørende insatns i tænkningen. En anden vigtig ting i den periode var, at nogen filosoffer hævdede, at der ikke findes nogen gud, ateisme.
 • Period: to

  Moderniteten

 • Period: to

  Industrialisering

 • Menneskerettighedserklræingen

  Menneskerettighedserklræingen
  Man må sige at oplysningstiden, når sit maksimale højdepunkt politisk set med den franske revolution, som kommer i 1788. I denne formuleres menneskerettighedserklæringen, hvor der fx står: at alle mennesker er født lige og menneskerettighederne formuleres.
 • Ateisme

  Ateisme
  Det er omrking 1800-tallet, at flere og flere leget med tanken om, at gud ikke findes. Det betyder en stor ændring i mange menneskers liv, for det de indtil har troet på, smuldrer væk.
 • Feuerbach

  Feuerbach
  Ludvig Feuerbach udgiver sin bog "Das Wesen des Christentums" - hvor han fsom den første kommer med den teori, at al religion er udtryk for menneskelig projektion. dvs. han mener at menneskets religiøse forestillinger om Gud (m.m.) er et billede på en anden og større udgave af forestillingen om det ideale menneske. Dette er meget banebrydende indenfor religion.
 • Karl Marx

  Karl Marx
  Karl Marx grundlægger den videnskabelige socialisme, og siger i denne anledning det kendte citat: "religion er opium for folket" Marx var meget enig med Feuerbach, hans ville dog bare komme med nogen ændring i forhold til hans, Marz mente nemlig, at fx i samfund med stor industriel udvikling måtte arbejderne, der udnyttes have religion som trøst - opium til at bedøve sig med drømmen om noget bedre. Hvorimod Feuerbach tog udgangspunkt i en ide og ikke i det korrekte.
 • Freud

  Freud
  Sigmund Freud lavede i dette år psykoanalysen. Han var dog enig med både Feuerbach og Marx i, at religiøse forestillinger er udtryk for menneskelige projektioner og med psykoanalysen som baggrundsmateriale gav han en psykoanalytisk forklaring: "Religionen er udtryk for en illusion, dvs. en fejlopfattelse baseret på ønkedrømme" han mente at vi danner os en kollektiv al-fader.
 • Darwin

  Darwin
  Darwin formulerer omkring dette år sine berømte udviklingsteorier, som modsiger bibeltroen. Herfter prøver man at lede efter forklaringer på sociale og menneskelige forhold indenfor bl.a. psykologi, sociologi og filosofi, og det er i denne sammenhæng, at den direkte religionskritik for første gang nævnes.
 • Nietzsche

  Nietzsche
  Nietzsche skriver i dette år at "Gud er død! Gud forbliver død! Og vi har dræbt ham!" Dette citat er blevet en af de mest kendte i filosofien, bl.a. fordi den udtrykker en omvæltning i idéhistorien i Europa. ydermere blvier begrebet sekularisering nævnt i denne periode.
 • Period: to

  Postmodernismen

 • Dawkins

  Dawkins
  Richard Dawkins udtaler sig, at gud bare er et billede på en ven mm., som vi alle har brug for en gang imellem.