Religionskritik

 • Ludwig Feuerbach født

  Ludwig Feuerbach født
 • Period: to

  Ludwig Feuerbach

  "Religion er projektion" Menneskets religiøse forestillinger om Gud er forestillingen om det ideale menneske. Himlen er deved den ideelle menneskellige verden. Religion er et psykologisk og bevidsthedsmæssigt fænomen.
 • Karl Marx født

  Karl Marx født
 • Period: to

  Karl Marx

  "Religion er folkets opium". Grundlægger af videnskabelig socialisme, kritiserede den hegelske retsfilosofi. Menneskets et samfundsmæssigt væsen og religion er udtryk for protest mod elendigheden, fordi man forestiller sig noget bedre. Protesten er dog ineffektiv, blot en flugt.
 • Friedrich Nietzsche født

  Friedrich Nietzsche født
 • Period: to

  Friedrich Nietzsche

  Nietzsche retter sin kritik direkte mod de moralske værdier som lovprises i kristendommen: næstekærlighed, ikke-vold, afmagt.
  Danner idealet om overmennesket, hvis personlighed er præget af selvtillid og styrke.
 • J.G Frazer født

  J.G Frazer født
 • Émile Durkheim født

  Émile Durkheim født
 • Period: to

  Èmile Durkheim

  Les formes éleméntaires de la vie religieuse (1912). Hans mål var at udarbejde en samfundsvidenskab baseret på ægte videnskabelige metoder. Sociologisk analyse af religionen baseret på religionen hos den oprindelige Australske befolkning. Det hellige og det profane.
  Han mener ikke at det hellige i videnskabelig forstand ikke er reelt, men dette forhold er for ham irellevant. Samfundet som samfundsmæssig funktion - religionen er i funktionel forstand sand.
 • Sigmund Freud født

  Sigmund Freud født
 • Period: to

  Sigmund Freud

  Ophavsmand til psykoanalysen. Hans mål var at bringe videnskabelige metoder i anvendelse i studiet af samfundet, i sin udforskning af den menneskelige psyke.
  Indelte psyken i 3:
  Id'et (det ubevidste)
  Jeg'et (det bevidste)
  Overjeg'et (de indarbejdede normer og samvittigheden)
  Religion er udtryk for en illustion - en fejlopfattelse baseret på ønskedrømme.
  Mennesker med en sund psyke vil ikke have behov for religion.
 • Period: to

  J.G Frazer. The Golden Bough

  Værket "The Golden Bough": opdeler udviklingen i 3 faser: magi, religion og videnskab. Fremskridt i menneskehedens udviling at der opstår religion. Evolution fordi mennesket gennemgår en udvikling. Religion er mere sand end magi. Men det endelige svar er videnskaben. Vurderet udfra rationaliseringsskala. Kritik: reducerer religionens betydning til det at give forklaringer og at der er en automatik i udviklingen mod rationalitet. Derudover er teorien nedladende overfor andre kulturer.
 • Mircea Eliade født

  Mircea Eliade født
 • Period: to

  Mircea Eliade

  Baserer sin teori, ligesom Durkheim, på den betragtning at det hellige spiller en væsentlig rolle i alle kulturer. Hans forskning er baseret på eksempler fra hele verden. "Det hellige er et element i bevidsthedens struktur og ikke et stadium i denne bevidstheds historie.. At blive et menneske er ensbetydende med at være religiøs". Tager afstand fra religionskritikkens som evolutionsismens reduktionistikse forhold til religion. Nu: kan ikke acceptere Eliade's konklusioner, men nyttig korrektiv.
 • Niklas Luhmann født

  Niklas Luhmann født