Nobodyisperfect

Religionskritik by Nissen

 • Apr 25, 1500

  Rennæsancen

  Mennesket i centrum.
  Gud er ikke altbestemmende, determinisme
  Reformationen, Martin Luther
  Opgør med den katolske kirkes autoritet
 • Oplysningstiden

  Oplysing, dataindsamling
  Ateistisk tankegang spirer
 • Darwin

  Evolution
  Modsiger skabelsesberetninger
 • Freud

  Falsk forestilling om en kollektiv alfader
  Kollektiv neurose
  Mennesker med et sundt sind har ikke behov for religion
  Jøderne slår Moses ihjel - må ophøje ham
  Kristendommen ønsker at være en forudsætning for kærlighed, men repræsenteres ved et sadistisk symbol - korset.
  Religion: Et forsøg på at kontrollere samfund, det ødipale kompleks, det, man ikke forstår
  Religiøse handlinger kan sammenlignes med tvangshandlinger for en psykisk syg.
 • Feuerbach

  • 1804-1872 lever manden
  • Præsenterer, religion er en projektion - mennesket har skabt Gud og religion ud fra idealer
  • De drømme, vi ikke selv har kunne realisere - idealiseret i Paradis og Himlen
  • Gud og religion er menneskeskabt, psykologisk fænomen
  • Omvender tanken om, at Gud har skabt os --> vores verden skaber vores psykologi, som skaber Gud.
 • Marx

  • 1818-1883 lever manden
  • Religion er opium for folket
  • Udtrykker elendighed, men er protest mod elendighed
  • Født jøde, konvertit kristen --> for at kunne være advokat
  • Mennesket skabt ud fra samfundet,
  • Religionen giver kun midlertidig udfrielse, løser intet
  • Religion er sløvende, hindring for forandring, skadelig for mennesket Undertrykker folket, lover belønning - ingen handling
 • Nietzsche

  • 1844-1900 lever manden
  • Tysk filosof
  • Kristendommen er de svages religion
  • Ikke direkte kritik af religion, men af kristendommens idealer og moraler
  • Ideal: Overmenneske - selvtillid og styrke
  • Søn af protestantisk præst, fjerner sig fra kristendommen under højskoleophold
  • Dropper teologi til fordel for klassisk filosofi
 • Frazer

  • Samfund udvikler sig i forskellige stadier: Magi, religion, videnskab
  • Magi: Forsøger at påvirke virkeligheden gennem manipulationsteknikker (voodo) - ikke sande årsag-virkningskæder => ikke sandt
  • Religion: Forsøger at påvirke omverdenen gennem handlinger (offer, bøn), ikke direkte årsag-virkningskæder => men mere sand, end magi
  • Videnskab: Afdækning af den sande årsag-virkning kæde, mere sand end religion
  • Kritik: Etnocentrisk, GB er på sit højeste punkt - imperialisme
 • Richard Dawkins

  Tro: En proces of no-thinking
  Gruppen tiltrækker, alle er enige
  Falsk håb, mirakler
  Mener ikke at tro og videnskab kan eksistere side om side
  Kritisk tænkning mangler i religion
 • Postmodernitet

  Nutidigt.
  Differentiering af samfundet.
  Afsekularisering - uautoriserede religioner som fx New Age, Scientology etc.