Religionskritik

By Thams
 • Apr 24, 1500

  Renæssance

  Mennesket sættes i centrum. Mennesket er Guds skabning, men er også selv skabende. Reformationen: opgør med den katolske kirkes kristendomsforståelse.
 • Period: Apr 24, 1500 to

  Religionskritik

  Religionskritik gennem tiden.
 • Oplysningstiden

  Sekularisering og modernitet. Rationalisering og differentiering. Fornuft er den afgørende indstands i tænkning.Indsamling af viden. Filosoffer formulerer ateismen. Menneskerettighedserklæring - Gud nævnes ikke.
 • Marx

  Religion er opium for folket: bedøver og beruser dem der har det dårligt, med drømmen om det bedre liv. Teorier om kristendommen er udbygning af teorier om samfundet.
  Religion er skabt af mennesket, fordi vi lider. Religion er udtryk for elendighed.
 • Feuerbach

  Religion er en projektion fra menneskets side.
  Mennesket har opstillet idealer, vi ikke selv kan efterkomme (Gud er alt vi ikke selv er).
  Skabt Gud som den ideelle. Skabt som trøst, vi har brug for alt det vi ikke selv er.
 • Nietzsche

  Slavemoral: næstekærlighed - undertrykker mennesker. Glad for den græske mytologi: gør os til bedre og stærkere mennesker mm. Kritiserer kritikken af religion.
 • Freud

  Mennesker med sund psyke vil ikke have behov for religion.
  Religion er en illusion, fejlopfattelse på baggrund af ønskedrømme. Falsk forestilling om en kollektiv fader: Gud. (pga. faderbinding). Betragter religion som neurose. Monoteistisk religion udtrykker angst mod at tage hånd om sit eget liv. Religiøse handlinger er det samme som tvangshandlinger for syge.
 • Darwin

  Biologiske udviklingsteori. Bibelens skabelsesmyter kan ud fra denne teori ikke være bogstaveligt sande.
  Naturvidenskabelige forklaringer på menneskelige forhold prøves at findes i sociologi og psykologi.
 • Evolutionisme

  Menneskeheden gennemgår tre faser: Magi  religion  videnskab Religion: påvirke omverden gennem bestemte handlinger, ikke klare virknings-årsag forhold. Videnskab: afdækning af sande årsags-virknings forhold.
 • Postmodernisme: rationalisering og differentiering

  Forventningen var rationalisering. Religion har dog fået øget betydning i den vestlige verden. Rationaliseringsprocessen er svækket eller standset. Differentieringen har derimod taget til. Postmodernisme: der ifndes ingen "store fortællinger".