Den klassiske religionskritik

By louisep
 • Jan 1, 1500

  Renæssance

  I denne tidsperiode kommer mennesket i centrum. Man mener ikke at alt er bestemt fra Guds side (determinisme), men at mennesket også har en finger med i spillet. Det er også i denne tid at reformationen finder sted med Martin Luther i spidsen, hvor der gøres op med den katolske kirkes autoritære forståelse.
 • Oplysningstiden

  I denne tid kommer fornuften meget til udtryk i tænkning. Nogle af de første ateistiske tanker baner sig også vej frem og viden indsamles.
 • Industrialisering

  Industrialisering betyder at et samfund begynder at arbejde mere med erhverv som service etc. (sekundære erhverv) fremfor landbrug etc. (primære erhverv). I denne tid blev der dannet en fattig arbejderklasse, og storbyer blev dannet, hvortil mange aøgte. Naturvidenskabem var også i denne tid meget fremherskende.
 • Ludwig Feuerbach

  Ludwig Feuerback har skrevet den religionskritiske bog "Kristendommens væsen". Han mener at religion er en projektion. Det vil sige at religion repræsenterer menneskets forestillinger om det ideale. Det vi ikke selv kan opnå projicerer vi altså over i religionen. Hermed bliver Gud det perfekte menneske og himlen den perfekte verden.
 • Charles Darwin

  Charles Darwin er kendt for hans evolutionsteori, som helt basalt går på at arter udvikler sig evolutionært og altså er et produkt af evolution fra tidernes morgen, hvilket modsiger de fleste religioner.
 • Karl Marx

  Karl Marx har skrevet værket "Videnskabelig socialisme" som omhandler den del af socialismen der kaldes marxismen. Hans indfaldsvinkel til religionskritik er mere samfundsmæssig. Han mente at religion var et symbol på en undertrykt underklasse. Fordi arbejderne var undertrykt dannede de sig forestillinger om en bedre verden, hvilket udmyntede sig i religion. Hermed ser han religion som et udtryk og en protest overfor elendighed. forstættes ved næste punkt om Karl Marx!
 • Karl Marx

  FORTSÆTTELSE! da arbejderne havde brug for denne religion til at gøre dem positiv. Her udtalte han at religion er folkets opium, som er et yderst kendt citat. Han mente at religionen ville uddø hvis arbejderne revolutionerede og al ejendom blev uddelt og alle hermed blev lige.
 • Friedrich Nietzsche

  Friedrisch Nietzsche er kendt for citatet "Gud er død". Han var især kritisk overfor kristendommen, da han mente a tden undertrykte religiøse. Han mente at elementer som næstekærlighed og modsætningen af vold var en slavemorel. Han mente nærmere at man skulle have fokus på selvtillid og styrke, ellers så bukker man blot under gennem hele livet, jvf. slavemoral.
 • J. G. Frazer

  J. G. Frazer skrev værket "Den gyldne gren", hvor han fremlægger sine tanker efter at have forsket i religion. han indfører begrebet evolutionisme, som omhandler at religionen har udviklet sig evolutionært. Han mener at man groft kan inddele religion i tre stadier. Først havde man magi, hvor man mente at fx en ofring kunne bringe en god høst etc. Så kom religionen, der var lidt mere fornuftig, men stadig overnaturlig. Og til sidst har vi videnskaben som vi kender den idag.
 • Sigmund Freud

  Sigmund Freud er kendt for sin psykoanalyse. Han mente at religion var en projektion. Hermed mente han at religion var en illusion baseret på ønskedrømme. Han mente desuden også at religin var et produkt af faderbinding. Med dette mente han at alle havde brug for en faderdigur, hvilket Gud blev. Derfor mente han at hvis man udryddede denne trang, ville der ikke være religion.
 • Modernitet

  I dette århundrede peaker moderniteten, hvilket indebærer en hel del rationalisering og differentiering. Dette vil sige at samfund og tænking bliver forskelliggjort, ses fx. med Immanual Kant, og at fornuften kommer før religion. Dette vil altså også sige at samfundet er meget sekulariseret, da videnskaben har vundet over religionen. Dette er et produkt af tidsperioderne førhen beskrevet i denne tidslinje.
 • Richard Dawkins

  Richard Dawkins slår meget hårdt ned på religion og kalder det for roden til alt ondt. Han mener blankt at religion skal afskaffes. Han ser religiøse som nogle der ikke tænker selv og ikke stiller spørgsmål, men blot følger hvad religionen fortæller dem. Han ser dette som skadeligt og vil gern udrydde religion. Han mener at folk udfylder et behov i hjernen med Gud, ligesom med en usynlig ven.
 • Postmodernitet

  Postmodernitet beskriver en tid, der finder sted omkring nu. I denne tid er der sker der en del differentiering af samfundet og en mindre rationalisering. Hermed er der en smule afsekularisering, hvilket ses ved de uautoriserede religioner der dukker op, som fx New Age, Scientology etc.