Aristoteles platontotal

Religionskritikkens udvikling

By VKDK
 • Period: to

  Ludwig Feuerbach

  Han var tysk filosof og hans mest berømte værk er Das Wesen des Christentums. Han mente at al religion var udtryk for menneskelig projektion. Religion er ikke andet end menneskelige forestillinger og en forestilling om det ideale menneske.
  Modsat Bibelen siger Feuerbach at mennesket har skabt gud i sit billede. Religion er psykologisk og becidsthedsmæssigt fænomen.
 • Period: to

  Karl Marx

  Fader til kommunismen og tysk filosof. Hovedværk: Det kommunistiske manifest
  • De materielle forudsætninger ændrer menneskets ånd.
  • Mennesket er et samfundsmæssigt væsen og arbejderklassen bruger religion som trøst.
  • Konkrete samfundsforhold der fører til at mennesker udvikler religion.
  • Religion er en protest mod elendigheden.
 • Das Wesen des Christentums

  Religion er projektion
 • Period: to

  Friedrich Wilhelm Nietzsche

  Digter og filosof
  - Angriber kristendommen for at etableret en slavemoral med skadelige moralske idealer f.eks. at vende den anden kind til og fjendekærlighed.
  - Nietzsche argumenterer for at overmennesket ikke har brug for religion, men vil have naturlig selvtillid.
  - Inspireret af evolutionsteorien, stærke darwinistiske undertoner.
 • Det Kommunistiske Manifest

  Samfundsmæssige forhold dikterer religion
 • Period: to

  James George Frazer

  Antropolog og udgav The Golden Bough
  Skældner mellem Magi, Religion og Videnskab.
  Deler disse tre op på tre måder på baggrund af rationalitet.
 • Period: to

  Sigmund Freud

  Psykolog og østriger.
  - Religion er en kollektiv neurose.
  - Faderbindingen skaber et overnaturligt faderbillede kaldet gud.
  - Udryddelse af religionen sker ved udryddelsen af de psykologiske problemer.
  - Et menneske med en sund psyke har ikke behov for religion.
 • Period: to

  Émile Durkheim

  Fremsætter en teori om at mennesket har religion som en deling mellem det hellige og det profane.
  Optaget af totemisme. --> Mange eksempler på at det hellige spiller en stor rolle; f.eks. i form af forestillinger, skikke og ritualer.
  Al religion er baseret på et kollektivt forhold til det hellige.
  Hvilken samfundsmæssig funktion har det hellige? --> det holder samfundet sammen! Det menneskelige samfund er så rationelt, at det nødvendigvis udvikler religioner, der virker.
 • Således talte Zarathustra

 • Psykoanalysen

 • Period: to

  Mircea Eliade

  Eliade ser ligesom Durkheim det hellige som noget centralt i alle kultruer.
  Mennesker forholder sig til det hellige som en levende realitet.
  De fleste mennesker vil komme til at erfare det hellige.
  Det hellige er det ubestridelige virkelige.
  Det hellige er et element i bevidsthedens struktur.
  "Selve det at være til er religiøst"
  Empirisk synsvinkel: Alle samfund har haft og har religioner.
  Ingen videnskabsmand har endnu kunne forklare hvorfor religion opstår
 • Period: to

  Niklas Luhmann

  Opfandt systemteorien
  Religion er et system i sig selv, og skal ikke stå til ansvar overfor andre systemer. Religion giver mening i sig selv. Postmodernistisk tanke: Differentiering har overhalet rationaliseringen --> systemerne behøver ikke at give mening i en større sammenhæng. Systemet fandtes før mennesket (sproget). --> nogle systemer er vi ikke herre over
 • Frazer's teori

  Frazer skrev sin teori da det engelske imperium var på sit højdepunkt. Derfor er teorien meget nedladende overfor andre kulturer.
  Derudover reducerer han religionens betydning til at være gode eller mindre gode forklaringer.
 • Religion er falsk videnskab

  J.G. Frazer (1854-1941)
  THE GOLDEN BOUGH (den gyldne regn)
  I dette værk fremstilles Frazer's teori, der inddeler religionens udvikling således: Magi, Religion, Videnskab. Magien: laveste og mest primitive trin
  Religionen: Man er klar over, at der ikke er en sammenhæng imellem rituelle handlinger og de ting, man opnår.
  VIdenskab: Afdækning af de sande årsags-virknings-forhold, der gælder i verden. Dog er Fracer meget etnocentrisk.
 • mere om Durkheim

  Set i denne funktionelle forstand er al religion altså sand!