Kors

Religionskritikere og sekulariseringens baggrund

By Rikke
 • 300

  Kristendommen officiel religion i Romerriget

  Kristendommen officiel religion i Romerriget
  I det 4. århundrede bliver kristendommen officiel religion i Romerriget
 • Jan 1, 1500

  Renæssancen slår igennem

  Renæssancen slår igennem
  I renæssancen kommer det til et opgør med den katolske kirkes autoritære kristendomsfortåelse igennem reformationen
  Selvom mennesket stadig betragtes som Guds skabning, er det nu mennesket og ikke Gud der sættes i centrum.
  Mennesket er nu også selv et skabende væsen, der kan forme og udorske verden.
 • Oplysningstiden

  Det menneskecentrerede verdenssyn når tet nyr højdepunkt og i 1700-tallet rendyrkes fornuften som den afgørende instans i tænkningen.
  I denne periode indsamles der viden, der gennemtænkes udfra fornuftens synspunkt.
  Enkelte filosoffer formulerer tanken om, at der ikke findes nogen Gud = Ateisme
 • Period: to

  det moderne (eller moderniteten)

  det moderne (eller moderniteten) er en betegnelse der benyttes om den epoke der indledes med oplysningstiden i 1700-tallet og når sit højdepunkt omkring slutningen af det 20. århundrede.
  I denne forstand er "det moderne" det sekulariserede samfunds periode
 • Period: to

  Industrialiseringen påbegyndes

  De økonomiske, politiske og idéhistoriske faktorer påvirker og forstærker hinanden i de europæiske samfund
  En voldsom industrialisering påbegyndes, hvilket resulterer i et rigere samfund, men også kreationen af en fattig og undertrykt arbejderklasse
 • Menneskarettighedserklæringen vedtages af Nationalforsamlingen

  Menneskarettighedserklæringen vedtages af Nationalforsamlingen
  oplysningstiden når sit højdepunkt politisk set med den franske revolution (1788 - 1789), hvor der formuleres en menneskerrettighedserklæring, hvori bl.a. tanken om at alle mennesker er født lige og med rettigheder formuleres.
  Gud nævnes ikke...
 • Ateismen slår igennem

  Ateismen (eller tanken om ateismen) slår for alvor igennem i 1800-taller
 • Feuerbach: Kristendommens væsen

  Feuerbach: Kristendommens væsen
  Ludvig Feuerbach (1804 - 1872) udgiver sit værk "Das Wesen des Christentums" - hvor han fremlægger teorien om, at al religion er udtryk for menneskelig projektion.
  dvs. han mener at menneskets religiøse forestillinger om Gud (m.m.) er et billede på en anden og større udgave af forestillingen om det ideale menneske.
  Religion = menneskelige forestillinger
  I forhold til tradition (og biblen) er dette en revolutionær tanke.
  DETTE SYN PÅ RELIGION BLEV MEGET BANEBRYDENDE I LØBET AF DET 19. ÅRHUNDREDE
 • Marx: Religion er opium for folket

  Marx: Religion er opium for folket
  Karl Marx (1818 - 1883) er grundlæggeren af den "videnskabelige socialisme"
  kom med citatet "religion er opium for folket" i 1843 i "Det kommunistisk emanifest".
  Marx var enig med Feuerbach, hans ide skulle bare korrigeres, idet Feuerbach tænkte for idealistisk og individualistisk (dvs. med udgangspunkt i en ide og ikke det korrekte)
  Marx mente at fx i samfund med stor industriel udvikling måtte arbejderne der udnyttes have religion som trøst - opium til at bedøve sig med drømmen om noget bedre
 • Freud: Religion er en kollektiv neurose

  Freud: Religion er en kollektiv neurose
  Sigmund Freud (1856 - 1939) formulerede psykoanalysen.
  Han var enig med Feuerbach og Marx i, at religiøse forestillinger er udtryk for menneskelige projektioner og med psykoanalysen som baggrundsmateriale gav han en psykoanalytisk forklaring: "Religionen er udtryk for en illusion, dvs. en fejlopfattelse baseret på ønkedrømme" han mente at vi danner os en kollektiv al-fader: Gud
  Den udbredte religion et et udtryk for en "kollektiv neurose".
  Mennesker med sund psyke har ikke brug for religion
 • Charles Darwins udviklingsteori og den første religionskritik

  Charles Darwins udviklingsteori og den første religionskritik
  Naturvidenskaben er ogs på vej frem...
  Omkring 1860 formulerer Darwin sine udviklingsteorier, som modsiger den bogstavelige bibeltro
  Efterfølgende begynder man at lede efter naturvidenskabelige forklaringer på sociale og menneskelige forhold indenfor bl.a. psykologi, sociologi og filosofi
  DETTE FØRER TIL UDVIKLINGEN AF DEN DIREKTE RELIGIONSKRITIK - med den fællesnævner, at enhver form for religion og gudstro er en menneskelig projektion
 • Friedrich Nietzsche "Gud er død"

  Friedrich Nietzsche "Gud er død"
  I 1883 skriver Nietzsche "Gud er død! Gud forbliver død! Og vi har dræbt ham!"
  Han lader en fiktiv person "det gale menneske" komme med denne påstand med den mening at afspejle en ny forståelse i gudbegrebet=Gud er i grunden et fantasifoster som mennesket har skabt og vi kan dermed dræbe noget der normalt ses som udødeligt
  Dette citat er blevet en af de mest kandte i filosofien, bl.a. fordi den udtrykker en omvæltning i idéhistorien i Europa
  Citatet udtrykkekker desuden processen SEKULARISERING
 • Period: to

  Postmodernismen

  Siden 70'erne har filosoffer og kulturteoretikere talt om, at vi befinder os i postmoderniteten...
  Filosof Jean-Francois Lyotard (1924 - 1998) mente at postmodernismen blev kendetegnet ved, at "de store fortællinger" var væk, så man ikke længere havde noget at tro på og orientere sig efter. "De store fortællinger" = religiøse traditioner som kristendom og biblen, men også psykoanalysen og marxismen
  Nogle mener vi er nået til en tendens om "afsekularisering" i slutningen af det 20. århundrede
 • Richard Dawkins - moderne religionskritiker

  Richard Dawkins - moderne religionskritiker
  Richard Dawkins (ateist, biolog og religionskritiker) mener, at Gud muligvis "bare" er et billede på den ven, trøst og støte vi alle sammen har brug for til tider - altså noget psykologisk.
  muligvis er religionenerstatning for de usynlige venner vi har som børn og må give slip på når vi bliver ældre....