Religionskritik og ateismens historie

 • Period: 108 to

  Ludwig Feuerbach

  havde den grundholdning, at religion er skabt af mennesket. Han opfattede religion som en projektion dvs. som tildelingen af menneskelige egenskaber til Gud, som derved blev et udtryk for det ideale menneske. Menneskets religiøse forestillinger om Gud er en anden og større udgave af dets idealforestillinger om det menneskelige.
 • Period: Jan 1, 1400 to

  Renæssancen

  Med renæssancen i 1400-tallet blev middelalderens fokus på Gud og kirke erstattet af et øget fokus på mennesket. Samtidig begyndte man at interessere sig for den gamle græske og romerske mytologi. Man genfandt de antikke grækere's videnskabelige ideer, filosofi, samfundslære samt romernes etik og retspraksis og begyndte at fortolke og formidle dem. At det således var mennesket og ikke længere Gud, som var målestok for moral og etik, betød en svækkelse af den katolske kirke.
  Martin Luther
 • Period: to

  Oplysningstiden

  en del af dannelsen som oplyst menneske, at man havde en bred viden om forskellige discipliner bl.a. naturvidenskab, filosofi og kunst. Oplysningsfilosofferne var stærkt præget af den græske og romerske filosofi, som derfor prægede den måde, hvorpå de anskuede verden, mennesket og religionen. Den form for kristendom, der var udbredt i oplysningstiden var deismen, og de første ateistiske tanker blev formuleret af filosoffen David Hume (1711-1776)
 • Period: to

  Immanuel Kant

  var en tysk filosof. Kant er berømt for det "kategoriske imperativ", der er et forsøg på at opstille en almengyldig etisk regel på baggrund af fornuften. Og hans opdeling af verden i "tingen for os" og "tingen i sig selv".
 • Period: to

  Den franske revolution

  er betegnelsen for en periode med politiske omvæltninger, som fandt sted i Frankrig 1789-1799, og som medførte enevældens fald og borgerskabets første store politiske fremstød. Den udviklede sig desuden til en generel europæisk konflikt, hvis udløbere varede til 1815. Den indledtes 17. juni 1789, da borgerskabets repræsentanter ("tredjestand") ved Stænderforsamlingen erklærede sig for Nationalforsamling.
 • stormning af bastillen

  Baggrunden for denne begivenhed var bl.a. de franske oplysningsfilosoffer, der havde igangsat en kritik af den måde, hvorpå det feudale Frankrig blev styret.
 • Den franske Nationalforsamling

  Menneskerettighedserklæring.
  De revolutionære krævede frihed, lighed og broderskab.
 • Period: to

  Charles Darwin

  var en engelsk naturforsker og geolog. Han er bedst kendt for sine bidrag til evolutionsteorien. Han fastslog, at alle arter af liv nedstammer fra fælles forfædre.
 • Period: to

  Karl Marx

  Han fik stor betydning for udviklingen af kommunismen og socialismen. Marx mente at mennesket først og fremmest er et samfundsmæssigt væsen, og at det lever sit liv på basis af de materielle forhold i samfundet, derfor må man se på, hvad det er for nogle konkrete samfundsforhold, der fører til, at mennesker udvikler religion.