549796 519961418034910 1141989812 n

Religionskritik

 • Feuerbach: Religion er projektion

  Feuerbach: Religion er projektion
  Udgivelse af banebrydende værk med titlen Das Wesen des Christentums(Kristendommens væsen): Religion er udtryk for menneskelig projektion. Dvs. at Gud er et udtryk for det ideelle menneske. Region er et psykologisk og bevidsthedsmæssigt fænomen.
  1804-1872
 • Marx: Religion er folkets opium

  Marx: Religion er folkets opium
  Så mennesket som et samfundsmæssigt væsen, og at det udfolder sit liv på basis af de materielle forhold i samfundet.
  At religion er folkets opium, skal udtryk for livets elendighed og en protest mod dette.
  1818-1883
 • Nietzsche: Kristendommen er de svages religion

  Nietzsche: Kristendommen er de svages religion
  Kristendommen skaber en slavemoral pga. næstekærlighed og fjendekærlighed. Kristendommen burde istedet fokusere på idealet om overmennesket; en person præget af selvtillid og styrke (f.eks. Zeus og Odin m.fl.)
  1844-1900
 • Freud: Religion er en kollektiv neurose

  Freud: Religion er en kollektiv neurose
  Forklarede religion gennem psykoanalysen.
  Freuds religions kritik: Religion er et udtryk for en illuson, dvs. en fejlopfattelse baseret på ønskedrømmen. Fader-binding = kollektiv al-fader.
  1856-1939
 • Durkheim: Religion er funktonelt sand

  Durkheim: Religion er funktonelt sand
  Det karakteristiske ved religionen: ikke troen på noget guddommeligt eller overnaturligt, men det forhold at man opdeler verden i det hellige og det profane. Al religion er baseret på et kollektivt forhold til det hellige. Dets funktion er at holde sammen på samfundet, derfor virker alle religioner.
 • Eliade: Religion udtrykker sande forestillinger om det hellige

  Eliade: Religion udtrykker sande forestillinger om det hellige
  Begrebet det hellige, er noget centralt i alle kulturer. Overalt finder man, at mennesket forholder sig til det hellige som en levende realitet: mennesket er ensbetydende med at være "religiøs".
 • Luhmann: Religion er et system blandt andre systemer

  Luhmann: Religion er et system blandt andre systemer
  Han differentierede samfundet i en lang række delsystemer: ret, familie, økonomi, økologi, politik osv. Hver system opfattes som en selvstændig, selvoprettende enhed. De kan både vakselvirke og fungere selvstændigt. Religionen opfattes som et delsystem, som skaber mening og sammenhæng i tilværelsen.
 • J.G.Frazer: Evolutionisme

  J.G.Frazer: Evolutionisme
  Menneskelighedens udvikling inddeles i tre faser: Magien, religionen og videnskaben. Religion er bedre end magi, fordi den er mere rationel. Men ringere end videnskaben, da den er mindre rationel.