Kritikken af religionen gennem tiden

By Krele
 • Jan 1, 1500

  Renæssancen

  Op igennem renæssancen begyndte mennesket at tænke på en helt ny måde. I renæssancen satte man mennesket i centrum i forhold til middelalderen, hvor gud var i centrum. I rennæsancen fik man den opfattelse at det ikke kun gud, som havde skabt alt, men man fik opfattelsen af at, mennesket også selv var et skabende væsen. Det var ligeledes også i den her periode, hvor Martin Luther fremført sin teser mod den katolske kirke og hvor reformationen foregik.
 • Oplysningstiden

  I oplyysningstiden(1690-1800), begyndte mennesket at følge fornuften. Det var i denne periode, at de første filosoffer formulerede at der ikke fandtes nogen gud.
 • Evolutionismen

  Evolutionismen varede fra 1800-tallet til 1920. Videnskabelig opfattelse, som hævder, at samfund udvikler sig i bestemte stadier. Her var Kristendommen ikke længere enerådig, og man begyndte at væreinteresseret i andre religioner.
 • Charles Darwin

  I 1859 udgav Charles Darwin bogen "The Origin of Species by Means of Natural Selection" som på dansk betyder "Om Arternes Oprindelse ved Kvalitetsvalg eller ved de heldigst stillede Formers Sejr i Kampen for Tilværelsen". Denne bog blev verdensberømt da den revolutionerede udviklingsteorien, Bogen forklarede at mennesket ikke var skabt af gud, men var udviklet fra dyrene igennem millioner ved naturlig selektion.
 • Carl Marx

  Han mente at religion var et rusmiddel for folket, som beruser og bedøver sig med drømmen et bedre liv i himlen. Derudover er religionen både et udtryk for den virkelig elendighed og samtidig en protest mod denne elendighed
 • Ludwig Feurbach

  Han mente at mennesket har skabt gud. Gud er forestillingen om det ideale menneske. Gud er et udtryk for menneskets projektion, altså menneskets forestilling af gud er et større billede af det ideelle menneske.
 • Friedrich Nietzshe

  Han mener, at Kristendommen er specielt slemt, fordi de er ”svage” moralske værdier, de har ingen stærke gudeskikkelser, som giver os selvtillid.

  Næstekærlighed og fjendekærlighed(vende den anden kind til) er skadelige moralske idealer, som gør os svage i forhold til andre religioner. Stærke gudebilleder: giver mere selvtillid og selvværd, det gør os til overmennesker (Han bruger begreber: slavemoral= vi bliver svage af at ikke have noget stærke guder billede)
 • James George Frazer

  Frazers påstår at menneskeheden gennemgår en bestemt udvikling gennem tre faser:
  1) magi: Mennesket forsøger at påvirke virkeligheden ved hjælp af manipulationsteknikker.
  2) religion: Mennesket forsøger at påvirke omverdenen gennem bestemte handlinger, såsom bøn, offer og ritualer.
  3) videnskab: afdækning af sande årsag-virkning-forhold.
 • Richard Dawson

  Han mener at Religion erutestet viden som man tror på. Udovder dette mener han, at vi bliver ført bag lyset, det er en illusion, religion er skadeligt, de giver falsk håb, religionen opfordrer folk til ikke at tænke selv.
  Formål med religion: tryghed