Kritik af religion

 • Period: Jan 1, 1400 to Jan 1, 1499

  Renæssancen

  Ny måde at tænke på - mennesket i centrum. Mennesket er dog stadig skabt af Gud, men mennesket kan nu også selv være et skabende væsen.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Fornuften er nu det afgørende i måden at tænke på og der indsamles og gennemtænkes viden. Begrebet ateisme kommer også for første gang frem igennem nogle filosoffer, som mener at der ikke er en Gud.
 • Period: to

  Industrialiseringen

  Der brydes med de gamle landbosamfund og skabes store byer, hvilket gør samfundet rigere men også frembringer en fattig og undertrykt arbejderklasse
 • Period: to

  Modernitet og sekularisering

  Rationaliseringen fører til at mange religioner og traditioner afskaffes, til fordel videnskaben og fornuften.
  Differentieringen fører til at samfundet og tænkningen splittes og opdeles. tænkningen inddeles af Kant: videnskab, moral og kunst. Der skelnes kort sagt mellem religion og viden, hvor der i stadig tros på religion uden indragelse af videnskab.
 • Period: to

  Ludvig Feuerbach

  Mennesket har skabt Gud og når det går op for mennesket at Gud og Himmelen ikke er mulig, vil man ikke længere tro -> det er projektion. Gud er det ideale menneske og tilfredstiller alle behov og drømme
 • Period: to

  Karl Marx

  Tog Feuerbachs teori om religion til sig, men mente den skulle korrigeres - religionen er ikke individuel, men ses ud fra samfundsmæssige forhold. Mennesket er et samfundsvæsen. Fordi arbejderne havde et så dårligt liv, var det dem nødvendigt at tro på et bedre "efterliv" og dermed mener han at religion er "poium for folket". På den måde bedøver og beruser arbejderne sig i drømme om Himlen.
 • Period: to

  Sigmund Freud

  Freud mente at udbredte religioner, som Kristendommen, er kollektive neruroser og at når først psykiske problemer - som religionen løser - er bearbejdet ig løst, behøver der ikke at være en religion. Mener ligesom Freuerbach og Marx at religion er en menneskelig projektion. Hans kritik lyder at religion er en illusion baseret på ønskedrømme -> Gud er en al-fader. Raske mennesker vil derfor ikke have behov for religion.
 • Charles Darwin

  Mennesket er et led i en lan udviklingsrække - biologisk udvikling - derfor kan Biblens Skabelsesmyter ikke være rigtige. Nu begynder mennesket at lede efter naturvidenskabelige forklaringer på sociale og menneskelige forhold
 • Period: to

  Postmodernisme

  Religion får igen øget betydning i den vestlige verden og der kommer mange nye religioner til fx New Age. Samtidig betyder den øgede indvandring at religionen bliver en kulturel identitetsfaktor. Differentieringsprocessen er taget til og de forskellige områder er ikke afhængige af hinanden og behøver ikke hænge sammen - man kan tro på Gud og samtidig også videnskaben. Der behøver ikke være en stor historie der hænger sammen. Man kan sige at differentieringen har vundet over rationaliseringen.