Religionskritik - Feuerbach og Marx

 • Feuerbach religionskritik.

  Feuerbach religionskritik.
  (1804-1872)
  Feuerbach fremlagde en teori, at al religon er udtryk for menneskelige projektion. Himlen er forstillingen om den ideale menneskelige verden. Religion er med andre ord, ikke andet end menneskelige forstillinger. I biblen skabte gud mennesket, mens feuerbach siger det modsatte - Mennesket har skabt gud i sit billede. (Blev banebrydende)
 • Period: to

  feuerbach

  Feuerbach fremlagde en teori, at al religon er udtryk for menneskelige projektion. Himlen er forstillingen om den ideale menneskelige verden. Religion er med andre ord, ikke andet end menneskelige forstillinger. I biblen skabte gud mennesket, mens feuerbach siger det modsatte - Mennesket har skabt gud i sit billede. (Blev banebrydende)
  (En projekter er som bekendt et apparat som kaster et lille billede op på storskærmen.)
 • Period: to

  Marx

  Marx grundlægger den videnskablige socialisme. (kendt som marxismen).
  Han tog helhjertet feuerbachs religionskritik til sig. Marx menete at mennekset først og fremmest er et samfundsmæssig væsen, som udfolder sit liv af materielle forhold i samfundet. Den økonomiske og samfundssmæssige undertrykkelse giver sig udslag i, at de danner forestilligner om en bedre verden efter døden. Det er folkets opium,da det både er udtryk forden virkelige elendighed og samtidig en protest mod denne.
 • Period: to

  Nietzsche

  Retter et lidenskabeligt angreb direkte mod kristendommen med fokus på dens skadelige moralske idealer. Dette går tilbage til Jesus selv, som med sin lærer og næstekærlighed og fjendekærlighed og sit krav om at "vende den anden kind til". Han mener at forkyndelsen over for de svage lyde på en opfordring til at stole på sig selv og og opbygge sig selv også. Han danner idealet om overmennesket, hvis personlighed er præget af selvtillid og styrke.
 • Evolutionisme del 1

  J.G frazer (1854-1941) - forskede i religion og havde en markant teori. Han opdeler udviklingen i tre faser: magi, religion og videnskab. Magien er det laveste trin, i menneskets udvikling. Her finder man i forhistorien i oldtiden og frazers egen samtid, hos det primitive folkeslag. Der er her tale om udviklingstrin, hvor mennesker forsøger at påvirke virkeligheden ved hjælp af manipulationsteknikker: det er det vi kalder magi.
 • Evolutionisme Del 2

  Derfor er det et fremskridt i menneskehedens udvikling at der opstår religion i egentlig forstand. Med religion tænker Frazer både på de store verdensreligioner og på de polyteistiske, mytologisk prægede religioner i oldtidens Grækenland og Rom. I religionen forsøger mennesker at påvirke omverdenen gennem bestemte handlinger: bøn, offer og andre ritualer. Men her er der ikke klare årsags-virkningsforhold mellem disse handlinger og de resultater, man opnår.
 • Period: to

  Freud

  Udarbejdede psyken i tre gennem en model: id'et (det bevidste) jeg'et (det ubevidste) og overjeget (de indarbajedede normer og samvittigheden)
  Religion er en fejlopfattelse af ønskedrømmen og man danner en falsk forestilling om en kollektiv al-fader: Gud. Dette er er psykiske probler skyld i.
 • Durkheim

  Émile Durkheim er en af sociologiens grundlæggere. Hans mål var at udarbejde en samfundsvidenskab der er baseret på ægte videnskablige metoder. Han udgiver et værk hvor han præsentere en sociologisk analyse af religion, hvor han opdeler verden i det hellige og det profane.
 • Mircea Eliade

  Den rumænskfødste religionshistoriker Mircea Eliade (1907-86) baserer ligesom Durkheim sin teori om religion på den iagttagelse, at begrebet det hellige er noget centralt i alle kulturer. Han mener at man på et tidspunkt møder en religion i sit liv, hvor det bliver en realitet istedet for noget uhåndgribeligt.
 • Luhmann

  Han fokuserede på differentiering, som var menneskelige i videnskab moral og kunst. delsystemer: ret, familie, økonomi, økologi og politik.
  Vi var dumpet ind i en verden, som var fyldt med systemer, som kører dere eget løb.
  to indfaldsvinkel til religion: teoretisk grundlag for at behandle religion, som taget emnet alvorligt, Dels den anden halvdel (sekularisering) --> syne sat det har ændret sig inden for de sidste årtier. Det er nu almindeligt, at samfundet er opsplittet i systemer.