quantum

Timeline created by simondegroot
 • Huygens: licht is golf

  Huygens: licht is golf
  Het golf idee is in 1675 door Huygens aan de orde gesteld in de Royal Society;
 • Newton: licht heeft deeltjeskarakter

  Newton: licht heeft deeltjeskarakter
  Newton’s idee wordt uiteindelijk gepubliceerd in 1704 in “Opticks”
 • Young: golfkarakter van licht

  Young: golfkarakter van licht
  Thomas Young (1773-1829) toont het golfkarakter van licht aan, op 24 november 1803 spreekt hij de Royal Society toe over zijn bevindingen met het dubbelspleet experiment: "The experiments I am about to relate ... may be repeated with great ease, whenever the sun shines, and without any other apparatus than is at hand to every one."
 • Thomson: deeltjeskarakter van elektron

  Thomson: deeltjeskarakter van elektron
  Joseph John Thomson (1856-1940) doet experimenten met Röntgenbuizen en ontdekt dat er door de Röntgenbuis deeltjes gaan en geen licht. Hij probeert vervolgens de e/m verhouding van de deeltjes te meten. Op deze manier ontdekt hij voor het eerst deeltjes, die hij “corpuscle” noemde, waarvan de massa vergeleken met het waterstofatoom heel klein is. Hij maakt zijn eerste bevindingen wereldkundig op 30 april 1897 op het Royal Institute. Zijn metingen waren zo overtuigend dat zijn ontdekking meteen
 • G.P. Thomson: golfkarakter van elektronen

  G.P. Thomson: golfkarakter van elektronen
  George Paget Thomson (1892-1975) is de zoon Joseph John Thomson. Zijn vader toonde kreeg al een nobelprijs voor het aantonen van het deeltjeskarakter van elektronen. George Thomson toont juist het golfkarakter van elektronen aan door middel van interferentie op een metaalfilm in 1927. In 1937 krijgt hij hiervoor de nobelprijs samen met Clinton Davisson die onafhankelijk hetzelfde experiment uitvoert.