nõukogudeaeg Marat Timofei

 • haiglalaeva

  haiglalaeva
  Nõukogude Liidu allveelaev uputas Saksa haiglalaeva Wilhelm Gustloff. Hukkus 9343 inimest ja see on kõigi aegade suurima ohvrite arvuga laevahukk.
 • Teise maailmasõja lõpp Euroopas

  Teise maailmasõja lõpp Euroopas
  Euroopas lõppes Teine maailmasõda. Kogu maailmajagu oli laastatud. Miljonid inimesed olid surnud, vigastatud või kodust minema aetud. Holokausti käigus oli mõrvatud kuus miljonit juuti.
 • NATO loomine

  NATO loomine
  Loodi Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon ehk NATO – Ameerika Ühendriikide, Kanada ja kümne Lääne-Euroopa riigi valitsustevaheline julgeolekuliit
 • Euroopa Nõukogu loomine

  Kümme Lääne-Euroopa riikiEN••• lõid Euroopa Nõukogu, et edendada demokraatiat ning kaitsta inimõigusi ja õigusriiklust
 • Schumani plaan poliitilise koostöö kohta

  Prantsusmaa välisminister Robert Schuman esitas plaani koostöö tihendamiseks
 • USA pommitajat

  USA pommitajat
  300 USA pommitajat ründas Tokyot, hukkus vähemalt 83 000 inimest.
 • Euroopa Söe- ja Teraseühendus

  Schumani plaani alusel allkirjastasid kuus riiki lepingu söe- ja terasetootmise ühendamiseks.
 • Charlie Chaplin

  Ameerika Ühendriigid baarid Charlie Chaplin uuesti turule riik pärast reisi Inglismaale.
 • Frances P. Bolton

  Frances P. Bolton ja tema poeg, Oliver Ohio, saada esimene ema ja poeg teenida üheaegselt USA Kongressile.
 • naasmine Eestisse

  Sel aastal algas küüditatute ja represseeritud inimeste naasmine Eestisse.
 • Ameerika televisioonis

  Mighty Mouse Playhouse esietendub Ameerika televisioonis
 • SWRD Bandaranaike vannutati peaministriks

  SWRD Bandaranaike vannutati peaministriks
  Sri Lanka, Mahajana Eksath Peramuna võita üldvalimised maalihe ja SWRD Bandaranaike vannutati peaministriks
 • Elizabeth II.

  Elizabeth II.
  George Town, Penang muutub linna royal charter antud Elizabeth II.
 • Rooma lepingud

  Rooma lepingud
  Toetudes söe- ja teraseühenduse edukusele, laiendasid kuus riiki koostööd ka muudesse majandusvaldkondadesse.
 • NHL debüüdi Boston Bruins.

  Willie O`Ree, esimene Aafrika Kanada National Hockey League mängija, teeb oma NHL debüüdi Boston Bruins.
 • Euroopa Parlamendi loomine

  Tänase Euroopa Parlamendi eelkäija, Euroopa Parlamentaarse Assamblee esimene kohtumine toimus Prantsusmaal Strasbourgis ja selle esimeseks presidendiks valiti Robert Schuman. See asendas Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Ühisassambleed ning võttis 30. märtsil 1962. aastal endale nimeks Euroopa Parlament.
 • maavärin lähedal Hebgen Lake in Montana.

  Värisema Lake moodustavad suurusjärgus 7,5 1959 Yellowstone maavärin lähedal Hebgen Lake in Montana.
 • Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni loomine

  Loodi Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA), mis edendas vabakaubandust ja majanduslikku lõimumist EMÜ-väliste riikide vahel: esialgu kuulusid selle liikmete hulka Austria, Taani, Norra, Portugal, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik. 2020. aastal olid EFTA liikmeteks Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits.
 • Berliini müüri ehitamine

  Ida-Saksamaa kommunistlik valitsus alustas Berliini müüri ehitust. Sellest sai külma sõja ajal Ida- ja Lääne-Euroopa eraldatuse sümbol.
 • Esimene kokkulepe ühise põllumajanduspoliitika üle

  Kokkuleppimine ühises põllumajanduspoliitikas andis EMÜ riikidele esmakordselt võimaluse juhtida ühiselt toiduainete tootmist. Kõigile jätkus piisavalt toitu ja põllumajandustootjate teenistus oli hea. Selle poliitika soovimatuks kõrvalnähuks oli ületootmine ning suure ülejäägi teke. Alates 1990. aastatest sai prioriteediks ülejäägi vähendamine, toidu parem kvaliteet ja suurem kestlikkus.
 • Euroopa Majandusühenduse esimene suur rahvusvaheline leping

  ELi kuus liikmesriiki allkirjastasid Yaoundé konventsiooni, et edendada koostööd ja kaubandust 18 endise kolooniaga Aafrikas. Praegu on ELil sellised erisuhted 79 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riigiga ning EL töötab selle nimel, et luua Aafrikaga tugevam partnerlus kahe maailmajao ühiste probleemide lahendamiseks.
 • Liitmislepingu allkirjastamine

  1. juulil 1967 jõustus Brüsselis alla kirjutatud leping, millega ühendati Euroopa Söe- ja Teraseühenduse, Euroopa Majandusühenduse ja Euratomi täitevvõimu asutused. Sestpeale on Euroopa ühendustel ühtne haldusaparaat (komisjon) ja ühtne täitevorgan (nõukogu).
 • Üliõpilasrahutused Pariisis

  Prantsusmaal raputasid üliõpilas- ja töölisrahutused riigi alustalasid. Väiksemaid tudengite protestiaktsioone toimus ka teistes ELi riikides. Need peegeldasid rahulolematust valitsuste suhtes ning vastuseisu Vietnami sõjale ja tuumavõidurelvastumisele.
 • Tolliliidu algus

  Tolliliidu algus
  Kuus EMÜ asutajariiki kaotasid üksteise importtoodetelt tollimaksud ning esimest korda sai võimalikuks vaba piiriülene kaubandus. Samuti kehtestati ühesugused tollimaksud kolmandatest riikidest imporditavatele kaupadele. Kaubandus nende kuue riigi vahel, samuti nende ja ülejäänud maailma vahel hakkas kiiresti kasvama.
 • Praha kevade mahasurumine

  Prahasse tungisid Nõukogude tankid, surudes maha lühikeseks jäänud Praha kevade ja tehes lõpu demokraatiaalgmetele Tšehhoslovakkias.