Movemento obreiro

 • Period: to

  Revolución Francesa

  Como indica o nome, se provocaron revoltas co fin de derrogar o Antigo Réxime en Francia e establecer o liberalismo na política, nas que saen gañando os liberalistas.
 • Period: to

  Ley Le Chapelier

  Feita polo abogado Isaac le Chapelier, instaurando a liberdade da empresa e ilegalizando os convenios de traballadores.
 • Period: to

  Combination Acts

  Prohibición das asociacións de traballadores e o dereito de folga en Inglaterra.
 • Period: to

  Ludismo

  É un movemento feito e formado por artesáns ingleses. O fin deste movemento foi destrozar as máquinas das fábricas, xa que pensaban que era a razón pola que había menos empleo e de peor calidade.
 • Period: to

  Revolucións de 1820

  Primeiro intento de derrogar o réxime absolutista e implantar o liberalismo nos países indicados no mapa, sendo Grecia o único que o logra.
 • Period: to

  Sindicatos en Reino Unido

  Se legalizan os sindicatos de traballadores, dando paso aos acontecementos posteriores.
 • Period: to

  Revolución de 1830

  Proceso revolucionario de moi curta duración que provocou un cambio de rei en Francia reemprazando a Carlos X por Luis Felipe I. No resto de países seguen as revoltas liberais sen ter éxito.
 • Period: to

  Cartismo

  Movemento popular semellante ó Ludismo, mais este centrouse na política. Consegiu o sufraxio masculino universal, e o voto anónimo entre outros logros de moita importancia.
 • Period: to

  Friedrich Engels

  Publica o libro "Condition Of The Working Class In England", o que vai inspirar ao representante do socialismo Karl Marx a teorizar a existencia dos conflictos sociais, e criticar ás sociedades de clases. Posteriormente farán colaboracións.
 • Period: to

  Manifesto comunista

  Foi un manifesto redactado por Karl Marx e Friedrich Engels, feito para o Comité Comunista de Correspondencia, partido comunista creado por eles mesmos. Nel refléxanse as bases do socialismo, aínda que non estaba rematado o concepto de economía marxista.
 • Period: to

  Revolucións de 1848

  Cúlmen das revolucións liberais. Xurde o movemento nacionalista e comézase a organizar o movemento obreiro. Fórmase o Imperio Austriaco e o Segundo Imperio Francés, Alemaña divídese en estados, Polonia independízase, e Italia loita pola independencia.
 • Period: to

  Primeira Internacional

  Foi a primeira asociación de traballadores a nivel mundial, fundada en 1864 na cidade de Londres. Súa finalidade foi organizar ao ploretariado para loitar contra as inxustizas laborais.
 • Period: to

  O Capital

  Libro creado por Karl Marx no que trata a filosofía, a economía e a política dende o seu punto de vista. Nel critica á sociedade en xeral, co que pretendía revelar o modo de produción capitalista. Só pudo escribir 1 dos 3 tomos publicados, o seu compañeiro Friedrich Engles rematou os outros 2 a partir de notas que deixou.
 • Period: to

  A Comuna en París

  Foi un movemento agresivo que instaurou o primeiro goberno de clase obreiro do mundo, o socialismo autoxestionario, chegando a gobernar 70 días sendo expulsados mediante o uso da forza polo antigo goberno.
 • Period: to

  Congreso de A Haya

  Neste Congreso prodúxose unha ruptura entre marxistas e bakuninistas, estes últimos celebraron unha semana despois un Congreso onde formaron a súa propia Internacional.
 • Period: to

  PSDA

  Partido fundado en 1875 de ideloxía socialdemócrata en Alemaña. Pasou a ser un dos máis importantes na actualidade e dos máis antigos do mundo.
 • Period: to

  Disolución da Primeira Internacional

  Foi provocada polas represións ás que foron sometidas as organizacións obreiras dende a Comuna de París, e pola incapacidade de resolver disputas internas.
 • Period: to

  PSOE

  Partido político español fundado por traballadores e intelectuales liderados por Pablo Iglesias Posse en 1879. Actualmente o que preside o Goberno de España.
 • Period: to

  UXT

  Sindicato galego formado e en defensa dos intereses dos traballadores.
 • Period: to

  Segunda Internacional

  Foi a segunda organización a nivel mundial, desta vez, formado por partidos políticos de ideoloxía socialista co fin de ter coordinación. A segunda guerra mundial provocou a súa dispersión, facéndoa desaparecer.
 • Period: to

  Primeira Guerra Mundial

  Confrontación centrada en Europa, nas que as potencias industriais e militares enfontáronse por bandos. O causante foi o asasinato do archiduque Francisco Fernando de Austria, que usaron de excusa para comezar a guerra proseguindo cada país os seus intereses. Tivo repercusións graves, sobretodo en baixas humanas. Finalizou con Alemaña aceptando o armisticio.
 • Period: to

  Internacional Comunista

  Creada pola iniciativa de Lenin e polo Partido Comunista de Rusia. A súa finalidade foi loitar pola supresión do sistema capitalista, polo control total por parte do proletariado, pola formación da República Internacional dos Soviets, pola abolición das clases sociais, e para implantar o socialismo. Finalizou ao ver inútil esta formación de partidos comunistas.
 • Period: to

  Internacional Obrera Socialista

  Foi formada pola unión da Segunda Internacional e a Unión de Partidos Socialistas Para a Acción internacional. Acabou como Internacional Socialista, e segue activa na actualidade.
 • Period: to

  Federación Sindical Mundial

  Foi fundada en 1945 na cidade de París, seguindo a inspiración socialista, loita contra o capitalismo e o imperialismo. Segue activa na actualidade.