Crack del 29

O PERÍODO DE ENTREGUERRAS

 • Lei Seca

  Lei Seca
  O puritanismo de costumes deu lugar á aprobación desta lei que prohibía fabricar, vender e consumir bebidas alcohólicas. A súa aplicación deu lugar a un tráfico clandestino de alcohol de inmensas proporcións que contribuíu á aparición da delincuencia organizada en bandas de gánsters, o máis emblemático Al Capone.
 • Inicio da hiperinflación en Alemaña

  Inicio da hiperinflación en Alemaña
  O termo hiperinflación fai referencia á desorde monetaria provocada pola subida rápida e incontrolada dos prezos. A moeda do país afectado perde o seu valor. Para adquirir bens e servizos, é necesario pagar grandes cantidades de efectivo. Este fenómeno asiste ao colapso do seu sistema produtivo, xa que os produtos que fabrica xa non son competitivos no exterior e as empresas vense obrigadas a reducir a súa actividade ou pechar. A principal consecuencia social é o desemprego.
 • Lei de Cotas

  Lei de Cotas
  A ideoloxía WASP (White, Anglo-Saxon and Protestant) fixo que se establecese un estrito control da inmigración donde só deixaban entrar no país o 3% dos extranxeiros cada ano, xa que non querían que as costumes dos inmigrantes fixeran cambios na súa sociedade.
 • Conferencia de Xénova

  Conferencia de Xénova
  A Conferencia de Xénova foi a Segunda Conferencia Monetaria Internacional convocada pola Sociedade de Nacións que tivo lugar na cidade italiana de Xénova do 10 de abril ao 19 de maio de 1922. Alí reuníronse 34 países en busca de acordos para a reconstrución do comercio e a financeira internacional. sistema, despois da Primeira Guerra Mundial. A proposta que saíu da conferencia foi o establecemento do denominado patrón de cambio de ouro
 • Plan Dawes

  Plan Dawes
  Proxecto proposto para reducir as cantidades que Alemaña se viu obrigada a pagar aos vencedores como reparación de guerra. Contemplou a flexibilización dos pagos e a concesión de importantes créditos que dinamizan a economía alemá. A fórmula buscaba que Alemaña se mantivese en condicións de facer fronte aos seus acredores e que estes liquidaran tamén as súas obrigas, establecendo unha especie de circuíto monetario no que EEUU quedaría como destinatario final.
 • Acordos de Lorcano

  Acordos de Lorcano
  Acordos entr Francia, Bélxica, Checoslovaquia, Polonia, Gran Bretaña, Italia e Alemaña, degarantías donde este último se comprometía a respectar as fronteiras occidentais establecidas no Tratado de Versalles e a recorrer á arbitraxe no caso de conflito nas súas fronteiras orientais. etes acordos normalizaron as relacións internacionais, diminuíron a tensión en Europa e Afianzaron a expansión económica na segunda metade da década dos anos vinte.
 • Pacto Briand-Kellogg

  Pacto Briand-Kellogg
  O ministro de Asuntos Exteriores francés e o Secretario de Estado norteamericano renuncian expresamente á guerra como medio de solucionar os conflitos internacionais e acatar a arbitraxe da Sociedade de Nacións. Pero a crise posterior truncou as esperanzas dunha paz e prosperidade duradeiras.
 • Plan Young

  Plan Young
  Xunto co Plan Dawes foi un acordo para graduar e reducir os pagos das indemnizacións alemás, para estabilizar a economía internacional e facilitar a recuperación da producción.
 • Crac da Bolsa de Nova York

  Crac da Bolsa de Nova York
  O crack da Bolsa foi a orixe dunha recesión económica sen precedentes, a maior que sufrise o sistema capitalista na historia. A especulación fixo que o valor das accións aumentase a marxe da realidade. O 24 de outubro (xoves negro) puxéronse a venda cerca de 13 millóns de accións, pero a demanda era mínima, o martes 29 foron 33 millóns as que se venderon. A oferta masiva de títulos devaluou a súa cotización e impulsou aos investidores para desprenderse dos seus activos, esa foi a caída total.
 • Gran Depresión dos Anos Trinta

  Gran Depresión dos Anos Trinta
  Foi a crise financeira máis longa no tempo, de maior profundidade e a que afectou a maior número de países no século XX, debido a interconexión dos Estados Unidos con moitos dos países europeos. Orixinouse coa caída da bolsa de valores cando posteriormente EEUU comezaría a reclamar as débedas que tiñan os países europeos, extendendo así a crise. Esto rouxo consigo graves consecuencias e medidas proteccionistas para asegurar o mercado interno.
 • New Deal

  New Deal
  Tras triunfar nas eleccións de 1932, o demócrata Franklin Roosevelt, puxo en marcha un conxunto de reformas (New Deal), coas que pretendía devolver a confianza no sistema tanto a inversores como a consumidores. A súa política económica centrouse en actuar de forma enérxica sobre o desemprego e a demanda interna. As medida tomadas afectaron todos os campos: financeiro, monetario, agrícola, industrial e o desemprego.