Portatiles 800x450

Historia dos Ordenadores

 • 1202

  Primer metodo de calculo-O Abaco

  Primer metodo de calculo-O Abaco
  Os chinos e os romanos utilizaron este metodo casi de forma simultanea mais tarde estendeuse por asia e europa, o Primeiros rexistros foron pola man do matematico italiano leonardo de Fibonache ainda que habia probas de que xa se usaban case 200 anos a.c.
 • 1571

  Tablas de multiplicar e logaritmos

  Tablas de multiplicar e logaritmos
  Chegaron da man do matemático escocés John Napier. Estes descrucbrimendos facilitaron as operacions cos numeros arabigos.
 • Mecanismos e engranaxes

  Mecanismos e engranaxes
  Leonardo Da Vinci, foi quen trazou as ideas para
  unha calculadora mecánica, foi despois cando un fílosofo e matemático francés chamado Blaise Pascal inventou e construiu (a pascalina) unha maquina capaz de sumar, restar e almacenar os resultados todo gracias un sistema de engranaxes mecaniscos. Pero non se fixo moi popular xa que se rompia moi rápido e era moi complexa de arreglar.
 • Maquina de Leibnitz

  Maquina de Leibnitz
  O matemático Alemán Wilheim Leibnitz, creou unha maquina calculadora que podía sumar, restar, multiplicar, dividir, axudandose dos descubrimentos que habia feito Pascal anos antes. O s elementos clave na maquina de Leibnitz foroin os cilindrois escalonadods; Pero non tivo éxito comercial polas mesmas razons que as de Pascal.
 • A primeira Tarxeta Perforada

  A primeira Tarxeta Perforada
  O tear de tecido, inventado en 1801 polo Francés
  Joseph-Marie Jackard. Inda se usa na actualidade contrólase por medio de tarxetas perforadas. As tarxetas perfóranse estratexicamente e colócanse en secuencias para indicar un diseño diferente.
 • A MAQUINA ANALÍTICA DE BABBAGE

  A MAQUINA ANALÍTICA DE BABBAGE
  Charles Babbage, matemático e inventor inglés foi ó principio do século XIX, predixo moitas das teorías nas que se basean os actuais ordenadores. Esta máquina era totalmente mecánica, estaba formada por engrenaxes, podia realizar calqura tipo de operación aritmética, igual que os ordenadores modernos a máquina de Babbage tiña un mecanismo de entrada e saída por tarxetas perforadas. Pero a maquina nunca chegou a acabarse.
 • Primeira programadora- Lady Ada Augusta Lovelace

  Primeira programadora- Lady Ada Augusta Lovelace
  Esta programadoradeu a idea de que as tarxetas
  perforadas se puideran adaptar de xeito que permitiran que a calculadora de Babbage repetira certas operacións. No seu omenaxe puxeronlle ADA a unha linguaxe de computación.
 • Herman Hollerich- crea a maquina tabuladora

  Herman Hollerich- crea a maquina tabuladora
  Crea esta maquina basada na idea de Babis, para acelerar o tempo nos contidos do censo de población, estivo 8 anos sen ser contabilizado se fixo en tan so dous anos e medio; acualmente os resultados consiguense en tan so 8 meses.
 • Lee de Forest-Tubo de vacío

  Lee de Forest-Tubo de vacío
  Tratase dunha bombilla de vidrio con tres elementos no seu interior capaces de descubrir e amplificar señales de radio recividas desde unha antena. Este invento foi moi importante xa que se utilizara en varias xeneracións de ordenadores.
 • Enigma

  Enigma
  Esta maquina utilizaba se para mandar mensaxes secretos instrucións militares por radio, esta maquina codificaba e descodificaba rápidamente mensaxes completos.
 • ENIAC

  ENIAC
  E a primeira computadora dixital electrónica na historia.Tratábase dun enorme aparato que ocupaba todo un soto na universidade. Construída con 19.000 tubos de baleiro, consumía varios KW de potencia eléctrica e pesaba algunhas tonelada.
 • Alan Turing crea Colosus

  Alan Turing crea Colosus
  Esta maquina descifraba os mensaxes da Enigma. Estaba composta por 1800 tubos de vació, o proceso de construción durou case un ano; Turing demostrou como as matematicas poden salvar vidas.
 • AS CALCULADORES DE RELÉS: MARK I

  AS CALCULADORES DE RELÉS: MARK I
  Na Universidade de Harvard construiuse a primeira calculadora universal, a cal empregaba relés e elementos mecánicos. O soño de
  Babbage fixose realidade. O Mark I medía máis de 15 metros de lonxitude e 2,4 m de altura e contiña máis de 7.600 pezas
  conectadas por uns 800 Km de cable.
 • Period: to

  PRIMEIRA XENERACION DE ORDENADORES (1.946 a 1.958)

 • Transistores

  Transistores
  Estes foron descubertos polos Físicos Walter Brattain, William Shockley e John Bardeen. O descubrir o transistor fae que o costo dos ordenadores sea menor, adisminución de tamaño e de rapidez. Por iso, as computadoras da segunda xeración son
  máis pequenas e consumen menos electricidade que as anteriores.
 • EDVAC

  EDVAC
  En 1945 Von Neumann suxeriu que o sistema binario fora adoptado en todos os ordenadores.(Actualmente investíganse ordenadores "non Von Neumann", que funcionan con “fuzzy logic”, lóxica confusa). Mauchly e Eckert construíron o EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer.
 • UNIVAC

  UNIVAC
  Este foi o primer ordenador comercial de gran escala. Era programado activando cerca de 6.000 chaves e conectando cables a un panel. A entrada e saída de información era realizada por unha
  cinta metálica de 1/2 polgada de ancho e 400 m de largo.
 • Circuítos integrados

  Circuítos integrados
  Estes circuitos son pastillas de silicio descubertas por Jack Kilby. Un circuito intregrado conten a funcion de centos de transistores, todo un mundo comprimido nunha sola plaqueta de silicio. Jack Kilby logrou dar de forma independiente sorprendentes atributos a os circuitos integrados. Estes chips aumentaron notablemente a potencia dun ordenador baixando os seus costos e facendoos máis baratos.
 • Period: to

  SEGUNDA XERACIÓN DE ORDENADORES (1.958 a 1.964)

 • O computador IBM 1401

  O computador IBM 1401
  Estaba construído con transistores e utilizaba tarxetas
  perforadas. Demostrou ser unha computadora de propósito xeral e 12.000 unidades foron vendidas, facéndoa a máquina de máis éxito na historia da computación.
 • A IBM 360

  A IBM 360
  E unha das primeiras computadoras comerciais que usou circuítos
  integrados, podía realizar tanto análises numéricos como administración ou procesamento de arquivos.
  Estes ordenadores traballaban tan rápido que permitian o uso de varios programas a vez.
 • Period: to

  TERCEIRA XERACIÓN DE ORDENADORES (1.964 a 1.971)

 • INTERNET

  INTERNET
  En 1969 estableceuse a primeira conexion de ornenadores coñecidas como Arpanet, entre tres universidades de California. Nos anos posteriores comezan a unirse á rede algunhas empresas e institucións educativas, chegando a ser máis de 200 en 1981.
 • Intel 4004

  Intel 4004
  Este foi o primeiro microprocesador. Creouse orixinalmente para unha calculadora, e resultaba revolucionario para a súa
  época. Contiña 2.300 transistores nun microprocesador de 4 bits que solo podía realizar 60.000 operacións por segundo.
 • Period: to

  CUARTA XERACIÓN (1971 – 1981)

 • Microprocesadores

  Microprocesadores
  Na cuarta xeración o máis importante foi a construción de microprocesadores. Estes permiten que concentrar todos os circuítos básicos do ordenador nun solo circuíto integrado. Hoxe en día as tecnoloxías LSI e VLSI permiten que centos de miles de compoñentes electrónicos se almacenen nun “chip”.
 • Sistema operativo - Altair basic

  Sistema operativo - Altair basic
  Bill gates y Paul Allen crean un sistema operativo Altair basic; escriben o primer lenguaje de sisitema operativo Microsoft. Este foi o primer producto da corporación de Microsoft. Aquí foi donde empezaron.
 • Apple II

  Apple II
  Steve Jobs y Steve Bosniac lograron que o ordenador apple dos chegue a público masivo. Cun diseño máis atractivo e amigable; integrando o teclado o corpo da maquina isto xenerou una explosión no consumo desta tecnoloxía .
 • Computadoras personais- IBM en 1981 (PC).

  Computadoras personais- IBM en 1981 (PC).
  O tamaño reducido do microprocesador e dos “chips” fixo
  posible a creación das computadoras persoais por parte de
  IBM en 1981 (PC).
 • Period: to

  QUINTA XERACIÓN-SEXTA XERACIÓN (1981 en adiante)

 • Protocolo TCP/IP

  Protocolo TCP/IP
  En 1983 establécese este protocolo,e a parte militar de ARPANET forma unha rede independente. Poderiase considerar o principio de INTERNET. Os ordenadores conectados eran 500.
 • Monitores LCD, LED, OLED

  Monitores LCD, LED, OLED
  Enntre as innovacións máis relevantes do século XXI encontrase a sustitución de monitores CRT por monitores LCD, LED, OLED e con sistema táctil, o desenvolvemento da memoria flash, a difusión da tecnoloxía Wifi.
 • O FUTURO: O ORDENADOR CUÁNTICO

  O FUTURO: O ORDENADOR CUÁNTICO
  Estase a traballar na construción de ordenadores cuánticos. Ten relación có actual proceso de fabricación de “chips” de silicio que, segundo os especialistas, din que habera una limitación física de procesamento de datos nos vindeiros 10 ou 20 anos. Nos ordenadores tradicionais, todo funciona en base ós “bits”, fragmentos de información que só teñen dous estados: cero eo un. Nos ordenadores cuánticos, os bits son estados cuánticos da materia que poden ser ceros e uns ao mesmo tempo.
 • Desaparición de Arpanet-World Wide Web

  Desaparición de Arpanet-World Wide Web
  En 1989 desaparece ARPANET, pero xa se establecera unha malla mundial de ordenadores que podían comunicarse entre sí.Nese mesmo ano, Tim Berners-Lee desenvolve un sistema de comunicación baseado no hipertexto e créanse o protocolo http e a linguaxe html. Este sistema sería o orixe da World Wide Web
 • Procesadores Pentium- de INTEL

  Procesadores Pentium- de INTEL
  Hoxe en día só quedaron dous fabricantes, no terreo dos microprocesadores, INTEL e AMD. Puxeron no mercado CPUS con velocidades e rendementos imposibles de imaxinar tan só unha década atrás. Entre os produtos máis destacados destas firmas podemos mencionar os procesadores Intel Core, nas súas variantes i3, i5, i7 e i9. E en canto a AMD, o seu modelo Fusion foi o máis relevante.
 • Descubrimentos

  Descubrimentos
  Co surximento do raton, da pantalla, dos dofware de procesamento de datos, o disquet, o DVD esta era ainda esiste pero da paso a novos decubrimentos como equipos máis pequenos como os portatiles, tablets, smarphone ....
 • Web 2.0

  Web 2.0
  En 2004 xurde este concepto , para referirse a unha concepción da web orientada ós servizos, as redes sociais e a participación dos usuarios como creadores de contidos.
 • Aparición das redes sociales

  Aparición das redes sociales
  Crease Facebook maís tarde, Youtube, Twitter, Whatsapp,Telegram, Tiktok e muitas máis.
 • Ordenadores intelixentes- Intelixencia artificial

  Ordenadores intelixentes- Intelixencia artificial
  Hoxe en día falase do desarolo de ordenadores intelixentes baseadas en redes neuronais, artificiais ou tamen chamadas cerebros artificiais. Estas serían ordenadores que utilizarian superconductores como materias primas para os seus procesadores, isto permite non malgastar a súa enerxía en calor debido a resistencia.