Download

Somos a Revolución

 • Capitalismo

  Sistema económico e social baseado na propiedade privada dos medios de produción, na importancia do capital como xerador de riqueza e na asignación de recursos a través do mecanismo de mercado.
 • Adam Smith

  Adam Smith
  economista escoces, aportando ideas filisoficas sobre la revolución
 • Revolucion Industrial

  A Revolución Industrial é un período histórico de transformación económica e social, entre 1760 e 1840, que desatou cambios sen precedentes para as sociedades de todo o mundo. Caracterizouse polo uso das novas tecnoloxías aplicadas á produción en masa
 • Independencia Estado Unidense y Francesa

  Francia foi o primeiro aliado dos novos Estados Unidos desde a Guerra da Independencia a través dun tratado de apoio militar asinado en 1778. As relacións franco-estadounidenses foron en xeral pacíficas, agás uns combates a gran escala en 1798 e algunhas pelexas en 1942 cun sector francés.
 • Liberalismo

  Doctrina política, económica y social, nacida a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del estado en la vida social y económica.
 • Period: to

  Imperio Napoleonico

  Napoleón promoveu a creación do código civil, o código de procedemento civil, o Tribunal Laboral, o Tribunal de Casación (decide se se dita un veredicto segundo a lei), o código de comercio e o código penal. Ata ese momento, había leis e tradicións que se contradín.
 • Maximilien Robespierre

  Maximilien Robespierre
  Maximilien Robespierre uno de los grandes lideres de la revolucion Francesa fou un abogado escritor entre outras cousas
 • Socialismo

  Doutrina política e económica que defende a propiedade e administración dos medios de produción por parte das clases traballadoras para conseguir unha organización da sociedade na que exista igualdade política, social e económica de todas as persoas.
 • Victor Manuel I

  Victor Manuel I
  rey de cerdeña Desesperado por a revolucion francesa
 • Napoleón

  Napoleón
  Militar frances, general repubicano que mas tarde se convertiu en primer consul e desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como Emperador frances
 • Period: to

  O congreso de Viena

  un encontro internacional celebrado na capital austríaca, convocado co obxectivo de restablecer as fronteiras de Europa tras a derrota de Napoleón Bonaparte e reorganizar as ideoloxías políticas do Antigo Réxime.
 • Period: to

  Revolucions burguesas

  Ocorreron de ano 1820 hasta o 1848
 • Metternich

  Metternich
  conde y luego príncipe de Metternich-Winneburg fou un politico e estadista, que mais adelante comvertese en archi enemigo de napoleón
 • Industrializacion

  A industrialización consiste na produción de bens e servizos a gran escala, mediante o uso de máquinas alimentadas por novas fontes de enerxía. A industrialización coñécese como o proceso polo cal un Estado ou comunidade social pasa dunha economía baseada na agricultura a outra baseada no desenvolvemento industrial e na que esta representa, en termos económicos, o soporte fundamental do produto interior bruto e, en termos de ocupación. , ofrece traballo á maioría da poboación.
 • Period: to

  Unificación de Italia e Alemaña

  Alemáns e italianos conseguiron pór fin á división territorial O proceso de unificación da Alemaña actual xurdiu do enfrontamento entre os dous estados máis poderosos da rexión: Austria e Prusia.
 • Nacionalismo

  O nacionalismo é unha ideoloxía e movemento sociopolítico que xurdiu xunto co concepto moderno de nación, propio da Idade Contemporánea, nas circunstancias históricas da chamada Era das Revolucións (Revolución Industrial, Revolución Burguesa, Revolución Liberal) e a independencia. movementos das colonias europeas en América, de finais do século XVIII. Tamén pode designar o sentimento nacionalista e o tempo do nacionalismo.
 • Sindicalismo

  O movemento sindical ou sindicalismo é a parte do movemento obreiro que se organiza a través dos sindicatos, organización que aglutina aos traballadores do traballo que realizan co fin de defender os seus intereses comúns antes, patronais e gobernos, aparecidos no século XIX. Nalgúns países tamén se utiliza a palabra "sindicato" para referirse ás organizacións de empresarios.
 • Otto von Bismarck

  Otto von Bismarck
  Participante de a revolucion con a intención de reunificar Alemania.
 • Anarquismo

  Anarquismo é o nome que recibe toda filosofía política ou social que reclama a oposición e a abolición do Estado entendida como monopolio da forza, e por extensión tamén o rexeitamento do goberno político ou da autoridade social imposta pola forza ao individuo, por consideralas innecesarias. ou prexudicial