Erk

Avances tecnolóxicos

 • Máquina de vapor atmosférica

  Máquina de vapor atmosférica
  A 1ª máquina de vapor foi a Eolípila creada no s.I por Herón de Alejandría. Thomas Newcomen inventou en Inglaterrra o 1º motor a vapor con cámara de condensación externa.
 • Period: to

  1ª Revolución Industrial

  A Rev. Industrial orixínase en Gran Bretaña a mediados do s.XVIII e trouxo un enriquecemento espectacular. Foi un movemento tecnolóxico e científico que permitíu ao ser humano entrar en posesión de novos medios e elementos, que fixeron máis viable a producción,o desarrollo e a superación económica do home e da sociedade.
 • Maquina de vapor de Boulton y Watt

  Maquina de vapor de Boulton y Watt
  Foi a 1ª máquina de vapor práctica e converteuse nunha das forzas impulsoras da Revolución Industrial.
 • Término “semiconductor”

  Término “semiconductor”
  Foi utilizado por 1ª vez por Alessandro Volta.
 • Period: to

  Revolución francesa

  Foi un movimiento político, económico e social que conseguíu o fin da monarquía absolutista e a desaparición do Antigo Réximen e comezou unha etapa máis liberal có establecemento dunha república democrática. Iniciouse coa Toma da Bastilla e rematou có golpe de Estado de Napoleón Bonaparte.
 • Telégrafo óptico

  Telégrafo óptico
  Foi creado por Claude Chappe, tiña un sistema visual e utilizaba a teoría dos semáforos, un alfabeto basado na bandeira, e dependía dunha línea de visión para a comunicación. É decir, todo tiña que estar ao alcance visual.
 • Telégrafo electrostático

  Telégrafo electrostático
  Foi inventado en Baviera por Samuel Soemmering. Utilizou 35 cables con electrodos de ouro no agua.No extremo receptor, a mensaxe foi leída a 2.000 pies de distancia pola cantidad de gas producido por electrólisis. En 1828,o 1º telégrafo en EU foi inventado por Harrison Dyar e enviou chispas eléctricas a través da cinta de papel tratado químicamente para queimar puntos e raias.
 • Resistencia en semiconductores

  Resistencia en semiconductores
  A 1ª observación documentada sobre o efecto
  producido polos semiconductores foi de Michael Faraday que se percatou de que a resistencia eléctrica do sulfuro de plata disminía coa temperatura.
 • Telégrafo Morse

  Telégrafo Morse
  Samuel Morse pintor estadounidense inventou o 1º telégrafo que permitía transmitir mensaxes por pulsos eléctricos mediante o código Morse.Tamén estableceu a 1ª línea telegráfica en Estados Unidos que conectou Washington e Baltimore dende 1844.
 • Period: to

  2ª Revolución Industrial.

  Supuxo o desenvolvemento de grandes e revolucionarios inventos de transporte (motores a combustión, avións)e telecomunicacións (telégrafo, teléfono, radio), cambió os modelos de traballo, educación e convivencia ciudadá e internacionalizou a economía.
 • Primer tipo de teléfono

  Primer tipo de teléfono
  O italiano Antonio Meucci inventou o «teletrófono», un aparato que conectaba a súa oficina con seu dormitorio (habitacións da 1ªe 2ª planta).Sen embargo, Meucci non o patentou. No 1860 fixo unha demostración pública onde a voz dun cantante se trasmitíu a distancia.
 • Patente do teléfono

  Patente do teléfono
  Alexander Graham Bell patentouno nos Estados Unidos e dende ahí comezou o desenvolvemento comercial do invento. O teléfono transforma as ondas do son da fala en variacións de corrente eléctrica que se transmiten por un cable conductor ata o receptor onde se inverte o proceso. No 77 fundouse a 1ª compañía telefónica: ''Bell telephone company''.
 • Radio

  Radio
  A.Stepánovich Popov fixo a súa 1ª demostración en San Petersburgo, Nikola Tesla en San Luis (Misuri), Guillermo Marconi no Reino Unido e Julio Cervera en España. No 1894 o serbio N.Tesla fixo a 1ª mostración en público da transmisión de radio. No 1895, o italiano G. Marconi inventou a transmisión de ondas de radio a larga distancia e logrou enviar señais á outra orilla do Atlántico en 1901.Marconi destaca por comercializala.
 • Televisión

  Televisión
  John Logie Baird, un inventor escocés, efectou a 1ª experiencia real con 2 discos, un no emisor e outro no receptor, que estaban unidos nun mesmo eixo para que o seu xiro fora simultáneo e separados por 2mm. As primeiras emisións públicas de TV efectuáronse empregando sistemas mecánicos e con programas sen un horario regular :
  - No 1927: BBC One en Inglaterra
  - No 1930: CBS e NBC en EEUU.
  - No 1935: TF1 en Francia.
 • Teléfono inalámbrico

  Teléfono inalámbrico
  Roberto Landell de Moura , sacerdote católico brasileño, logrou a 1ª transmisión de voz, a través dun teléfono sen hilo a unha distancia de 8 km.
  A compañía alemana Siemens en 1938 deseñou prototipos e a compañía sueca LM-Ericsson diseñou o modelo Ericofon.
 • Bigotes de Gato

  Bigotes de Gato
  O invento de Jagadis Chandra Bose foi o 1º dispositivo semiconductor patentado. Era un rectificador semiconductor punto de contacto utilizado para a detección de ondas de radio.
 • TV a cor

  TV a cor
  Guillermo González Camera, un enxeñerio e inventor mexicano, tivo a idea da TV con cor. Desenvolveu o Sistema Tricromático Secuencial de Campos (STSC), o 1º sistema no mundo que funcionaba baixo a combinación dos cores vermello, verde e azul.
 • Transistor de contacto puntual

  Transistor de contacto puntual
  O "transistor de punta de contacto" inventado por John Bardeen y Walter Brattain foi o 1º transistor capaz de obtener ganancia.
 • Semiconductor

  Semiconductor
  William Shockley, investigador dos Laboratorios Bell e Walter Houser Brattain, xunto a John Bardeen, desenvolveron o 1º dispositivo semiconductor de xermanio.
 • Transistor

  Transistor
  Os estadounidenses John Bardeen, William Shockley e Walter Brattain crearon un dispositivo nos Laboratorios Bell que pode controlar o movemento da corrente eléctrica sustituíndo as válvulas de vacío, mellorando a disipación de calor e reducindo o seu tamaño. Xa no 1925 Julius Edgar Lilienfeld solicitara en Canadá unha patente para o que el denominou "un método e un aparato para controlar correntes eléctricas" que se considera o antecesor dos actuais transistores de efecto campo.
 • WEB 1.0

  WEB 1.0
  Un estado da World Wide Web. Xurdíu con navegadores só de texto, como ELISA, despois xurdíu o HTML que fixo as páxinas web máis visuais IE, Netscape,etc. A Web 1.0 só permite lectura, o usuario non pode interactuar có contido.
 • eMail

  eMail
  No 1962, o Instituto Tecnolóxico de Massachusetts intercambiou mensaxes có IBM 7090, que permitía iniciar sesión a varios usuarios dende terminais remotas e gardar arquivos no disco. No 1965 iniciouse o servicio MAIL para os usuarios desta máquina. Ray Tomlinson utilizou o protocolo experimental CYPNET para enviar as mensaxes por rede, pois ata o momento só comunicaban aos usuarios dunha mesma computadora. A 1ªmensaxe enviada por rede foi no 1971 a través de ARPANET e dicía «QWERTYUIOP».
 • 1ª chamada dende un telf. móvil

  1ª chamada dende un telf. móvil
  Martín Cooper en Nueva York có Motorola Dyna TAC 8000X chamou por primerira vez ao seu adversario Joel Engel e díxolle que lle estaba falando dende o seu teléfono portátil celular.
 • Internet

  Internet
  No 1968, ARPA tiña que crear ARPAnet, unha rede que enlazaría varios nodos. No 1969 establécese o 1ºenlace de 2 ordenadores entre UCLA e Stanford. O 7 de abril envíase a 1ª mensaxe dende a Universidade de UCLA e en setembro instálase o primero nodo nela. A finais de ano uniranse as universidades de Santa Bárbara e Utah e o Instituto de Investigaciones de Stanford. No 1981 o tamaño de ARPAnet era notable e pasou a recibir o nome de “Internet”.
 • Smartphone

  Smartphone
  En EEUU. Foi o IBM Simon Comunicator, fabricado por IBM. Medía 23cm de longo e pesaba casi medio kilo. Ademais, podíase enviar mensaxes ou correos e dibuxar e tiña a pantalla táctil cunha soa cor.
 • WEB 2.0

  WEB 2.0
  Aínda que xurdíu coa web 1.0 o término inventouno Darcy DiNucci en 1999 e popularizouno Tim O'Reilly e Dale Dougherty, nunha conferencia de O'Reilly Media en 2004. A web 2.0 e dinámica, cooperativa e interactiva. Ademais oriéntase a redes sociais.
 • Facebook

  Facebook
  No 2003, Mark Zuckerberg creou Facemash, un sitio web que reunía fotografías e nomes de estudantes de Harvard. Ao ano seguinte lanzou esta app coa colabozación doutros estudantes da universidade e compañeros de habitación, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. A app está disponible en español dende o 2008.
 • WEB 3.0

  WEB 3.0
  O término apareceu no 2006 nun artículo de Jeffrey Zeldman. Caracterízase polo uso de programas intelixentes que utilizan datos semánticos para crear unha linguaxe que se poidan entender, compartir e integrar fácilmente. Información relevante, para atopar o que se busca.
 • WhatAspp

  WhatAspp
  Foi creada por Jan Koum en EUU primeiro para iOS e un ano despois para Android. Ao principio era unha axenda "intelixente" para ver se un contacto estaba dispoñible para falar ou non. No 2014 a app foi mercada por Mark Zuckerberg, o creador de Facebook.
 • Instagram

  Instagram
  Creada por Kevin Systrom e Mike Krieger en San Francisco, cando centraron as súas funcións HTML5 check-in Burbn nun proyecto de fotografía móvil. Incialmente foi para Apple, a versión para Android saíu no 2012. Neste mesmo ano, a app foi comprada por Facebook.
 • TikTok

  TikTok
  Foi creada en China por ByteDance có nome Douyin alí e TikTok para o mercado internacional. No 2017 ByteDance comprou Musical.y e no 2018 fusionáronse.