Evolución dos ordenadores ó largo da historia

 • Z1

  Z1
  O Z1 era unha computadora mecánica deseñada por Konrad Zuse. Era unha calculadora binaria, mecánica, accionada eléctricamente con programación limitada que leía instrucións da película perforada de celuloide.
  O Z1 foi o primeiro computador libremente programable do mundo que usou lóxica booleana e números binarios en coma flotante, pero non foi fiable no seu funcionamento.Este ordenador foi destruído no bombardeo de Berlín ,durante a Segunda Guerra Mundial e todos os debuxos de construción.
 • Válvulas de vacio

  Válvulas de vacio
  As primeiras válvulas desprendían gran cantidade de enerxía calirífica, tamén tiñan o inconveniente do seu gran tamaño e a súa pouca capacidade. Carecian de sistema operativo. A velocidade de proceso é en ms.
 • Period: to

  Ordenadores de primeira xeración

  Construíronse con electrónica de válvulas de baleiro. Programáronse na linguaxe da máquina. Un programa é un conxunto de instrucións para que a máquina realice algunha tarefa e a linguaxe máis sinxela na que se pode especificar un programa chámase linguaxe de máquina (porque o programa debe escribirse empregando algún conxunto de códigos binarios). A primeira xeración de ordenadores e os seus predecesores descríbense na seguinte lista dos principais modelos dos que constaba:
 • Mark- I

  Mark- I
  O Harvard Mark I foi o primeiro ordenador electromecánico construído na Universidade Harvard por Howard H. Aiken en 1944, coa subvención de IBM.
  O computador Mark I empregaba sinais electromagnéticos para mover as partes mecánicas. Esta máquina era lenta (tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo) e inflexible (a secuencia de cálculos non se podía cambiar); pero executaba operacións matemáticas básicas e cálculos complexos de ecuacións sobre o movemento parabólico de proxectís.
 • ENIAC

  ENIAC
  Primeiro ordenador dixital da historia y también empleaba un sistema de tarjetas perforadas para la lectura y la escritura de la data. . Foi unha máquina experimental. Construído con 18.000 tubos de baleiro, consumía varios KW de potencia eléctrica e dunhas 27 toneladas que,ocupaba toda una habitación. Era capaz de facer cinco mil sumas por segundo. Foi feita por un equipo de enxeñeiros e científicos dirixidos polos doutores John W. Mauchly e J. Presper.
 • EDVAC

  EDVAC
  Segundo ordenador programable. Tamén era un prototipo de laboratorio, pero xa incluía no seu deseño as ideas centrais que compoñen os ordenadores actuais. Foi deseñado principalmente por J. Presper Eckert e John William Mauchly, autores do primeiro ordenador electrónico americano, o ENIAC unha diferenza con esta é que non era decimal, senón binario e tiña o primeiro programa deseñado para ser almacenado.
 • UNIVAC I

  UNIVAC I
  A UNIVAC I (Computadora Automática Universal I) foi a primeira computadora comercial fabricada en Estados Unidos. Foi deseñada principalmente por J. Presper Eckert e John William Mauchly, tamén autores da segunda computadora electrónica estadounidense, a ENIAC. Durante os anos previos á aparición das súas sucesoras, a máquina foi simplemente coñecida como "UNIVAC".
 • Period: to

  Ordenadores de segunda xeración

  As computadoras da 2ª xeración xa non se utilizan as válvulas de baleiro, senón os transistores. Son máis pequenas e consumen menos electricidade que as anteriores e a forma de comunicación destas é mediante linguaxes máis avanzadas, reciben o nome de 'Linguaxes de alto nivel' '. -Transistores
 • RAMAC

  RAMAC
  IBM vendeu o seu primeiro sistema de disco magnético, o RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control), por máis dun millón de dólares. Podería conter 5 megabytes de datos, custando 10.000 dólares cada un. Tamén se estaba a desenvolver a primeira linguaxe de programación de uso xeral de alto nivel, FORTRAN.
 • IBM 1401

  IBM 1401
  BM enviou o mainframe baseado en transistores IBM 1401, que usaba tarxetas perforadas. Vendéronse 12.000 unidades, o que a converte na máquina máis exitosa da historia da computación. Tiña unha memoria de núcleo magnético de 4.000 caracteres (máis tarde expandiuse a 16.000 caracteres).
 • IBM 1620

  IBM 1620
  IBM lanzou o mainframe baseado en transistores IBM 1620, orixinalmente só cunha cinta de papel perforado, pero pronto foi actualizado a tarxetas perforadas. Demostrou ser un popular ordenador científico e vendéronse aproximadamente 2.000 unidades. Usou unha memoria de núcleo magnético de máis de 60.000 díxitos decimais.
 • Spacewar

  Spacewar
  Spacewar! é un videoxogo de combate espacial desenvolvido por Steve Russell en 1962. Foi un dos primeiros xogos de ordenador da historia e, usando unha versión de Spacewar! Nun PDP-6 / PDP-10, o primeiro campionato de videoxogos rexistrado celebrouse en 1972.
 • PDP-8

  PDP-8
  O PDP-8 foi o primeiro éxito comercial minicomputadora, producido por Digital Equipment Corporation (DEC) e vendeu máis de 50.000 sistemas, máis que calquera outro equipo ata esa data.
  O PDP-8 modelo máis antigo (informalmente coñecido como "Straight-8") utilizou a lóxica díodo-transistor, embalado en flip chip tarxetas, e era do tamaño dun minibar-neveira.
 • Circuítos integrados

  Circuítos integrados
  Grazas á os circuítos integrados as computadoras melloraron as anteriores competencias:
  -Circuíto integrado desenvolvido en 1958 por Jack Kilbry, miniaturización e reunión de centenares de elementos nun chip.Consumian menos enerxía. Ocupaban menos espazo. A fiabilidade e a flexibilidade aumentou. Aumenta a capacidade de almacenamento e redúcese o tempo de resposta. Xeneralización de linguaxe de programacion de alto nivel.Teleproceso e multiprogramación.
 • Serie 360

  Serie 360
  A serie 360, que foi a primeira familia de ordenadores que podían executar o mesmo software en diferentes combinacións de velocidade, capacidade e prezo. Tamén abriu o uso comercial do firmware e un conxunto de instrucións ampliado para procesar moitos tipos de datos. Ademais, unificouse a liña de produtos IBM. O software fornecido co System / 350 tamén incluía linguaxes de programación multiprogramación ou novas.
 • Period: to

  Ordenadores de 3ª xeración

  As computadoras desta xeración substituíron totalmente ás das 2ª, introducindo unha programación que se mantén nas grandes computadoras actuais.
 • PDP-8

  PDP-8
  Foi a primeira minicomputadora comercialmente exitosa, foi creada por Digital Equipment Corporation (DEC).
  Código de operación Instrución Uso Descrición
  000 AND AND M Se realiza o and bit a bit entre o contido de memoria M e o Rexistro AC.
  001 TAD TAD M Se Realiza a suma do contido de memoria M conAC.
  010 ISZ ISZ M Se producirá o salto da seguinte instrución se o contido da memoria é igual a 0.
  011 DCA DCA M Se almacena na posición de memoria M o contido do acumulador. O acumulador, polo tanto,
 • Microprocesador

  Microprocesador
  O microprocesador é un dos logros máis sobresaíntes do século XX. É a parte da computadora deseñada para executar os programas. Este vén sendo o cerebro da computadora, o motor, o corazón desta máquina.
 • Period: to

  Ordenadores de 4ª xeración

  A denominada Cuarta Xeración é o produto da microminiaturización dos circuítos electrónicos. O tamaño reducido do microprocesador de chips fixo posible a creación das computadoras persoais (PC). Hoxe en día as tecnoloxías LSI(Integración a grande escala) e VLSI (integración a moi grande escala) permiten que centos de miles de compoñentes electrónicos se almacenen nun chip.
 • Apple 1

  Apple 1
  Primeira computadora persoal de Apple en combinar un microprocesador cun teclado e un monitor.
  As Macs como as coñecemos hoxe tiveron a súa orixe no que significou o computador Apple I para o mundo da tecnoloxía. A historia das Macintosh, de Apple como compañía e mesmo a historia da computación non se poderían explicar completamente sen primeiro coñecer a innovación que representou nos 70, a creación da Apple I, a primeira computadora de Apple.
  Ó aparato tamén se lle chamou Apple-1 ou Apple One.
 • Period: to

  Ordenadores 5ª xeración

  Foi un proxecto feito por Xapón que comezou en 1982. O seu obxectivo era o desenvolvemento dunha nova clase de computadores que utilizasen técnicas e tecnoloxías de intelixencia artificial tanto a nivel de hardware como de software, 1 empregando a linguaxe PROLOG2 3 4 A nivel de linguaxe de máquina e sería capaz de resolver problemas complexos, como a tradución automática dunha lingua natural a outra (do xaponés ao inglés, por exemplo)
 • Cray X-MP

  Cray X-MP
  Supercomputador deseñado, construído e producido por Cray Research. Primeira computadora de procesador vectorial, memoria compartida , os procesadores inicialmente tiñan unha velocidade de reloxo de 9,5 nanosegundos (105 MHz) Melloras no soporte e acceso á memoria compartida con portos múltiples por procesador.
 • Robótica

  Robótica
  A robótica é a arte e ciencia da creación e emprego de robots. Un robot é un sistema de computación híbrido independente que realiza actividades físicas e de cálculo. Están a ser deseñados con intelixencia artificial, para que poidan responder de xeito máis efectivo a situacións non estruturadas.
 • Redes de comunicacións

  As canles de comunicacións que interconectan terminais e computadoras coñécense como redes de comunicacións; todo o 'hardware' ' que soporta as interconexións e todo o 'software' ' que administra a transmisión.
 • Sistema experto

  Un sistema experto é unha aplicación de intelixencia artificial que utiliza unha base de coñecementos humanos para axudar á resolución de problemas.
 • Intelixencia artificial

  Intelixencia artificial
  Comezouse a modelar en Xapón.
  Aplicáronse os procesos do razoamento humano para a resolución de problemas nunha máquina, o que xeraría unha comunicación similar de humano-humano, pero en modo humano-máquina. A computadora necesitaría certa base de cultura e coñecementos. isto podería darse nun futuro non moi afastado.
 • Computadoras personales PS/2

  Computadoras personales PS/2
  IBM presenta a serie de ordenadores persoais PS / 2, algúns dos cales utilizan o microprocesador 80386. Un gran número de computadores están xurdindo con este e outros procesadores similares.
 • Bluetooth

  Bluetooth
  Bluetooth é unha especificación industrial para redes de área persoal sen fíos. que permite a transmisión de voz e datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace de frecuencia de radio na banda ISM de 2,4 GHz. Os obxectivos que se pretenden acadar con esta norma son:
  -Facilitar as comunicacións entre equipos móbiles.
  -Elimina os cables e conectores entre eles.
  -Ofrecer a posibilidade de crear pequenas redes sen fíos e facilitar a sincronización de datos entre ordenadores persoais.
 • Wifi

  Wifi
  O Wi-Fi é unha tecnoloxía que permite a interconexión sen fíos de dispositivos electrónicos. Os dispositivos con conexión Wi-Fi (como ordenadores persoais, teléfonos, televisores, consolas de xogos, reprodutores multimedia, etc.) poden conectarse entre si ou a Internet a través dun punto de acceso á rede sen fíos.
 • Microprocesadores

  Microprocesadores
  A tecnoloxía dende tempos antigos evolucionou, dende que empezou a descubrir cousas que lle servirían para sobrevivir. É aí onde a tecnoloxía comeza a xurdir, dende eses tempos ata a actualidade a tecnoloxía trouxo grandes innovacións que sen dúbida ningunha transcendeu na vida da sociedade.Cada día xorde algo novo, interesante, pero ante todo útil, é por iso que a ciencia e a tecnoloxía van da man.