Robot

A evolución dos robots ata hoxe en día

 • 100 BCE

  Descricións de máis de 100 máquinas e autómatas (século I a.C e antes)

  Descricións de máis de 100 máquinas e autómatas (século I a.C e antes)
  Incluían un artefacto con lume, un órgano de vento, una máquina operada mediante unha moeda, unha máquina de vapor, nos libros "Pneumática" (libro que estuda a hidráulica) e "Autómata" (neste libro describíronse unha gran cantidade de máquinas sinxelas e xeralizouse o principio da panca de Arquímedes, foi o primeiro libro de robótica da historia) de Herón de Alexandría.
 • 1206

  Barco con catro músicos robotizados

  Barco con catro músicos robotizados
  Foi o primeiro robot humanoide programable. O inventor Al-Jazari creou unha orquesta-autómata que operaba gracias á forza da agua. Estaba destinada a amenizar festas e banquetes con música mentres flotaba nun estanque, lago ou fonte.
 • 1495

  Cabaleiro mecánico

  Cabaleiro mecánico
  Deseño dun robot humanoide autómata por Leonardo da Vinci arredor do año 1495. As notas de deseño para o robot apareceron nuns cadernos de bocetos redescubertos nos años 1950. O robot é un guerreiro vestido cunha armadura medieval xermano-italiana, que aparentemente é capaz de facer varios movementos parecidos aos dos humanos, como sentarse, mover os brazos, o cuello e a mandíbula dunha forma anatómicamente perfecta.
 • Digesting Duck

  Digesting Duck
  O Digesting Duck foi un autómata creado no 1738 polo enxenieiro francés Jacques de Vaucanson. Actualmente considérase a primeira mascota robótica da historia.O pato realizaba todo o proceso metabólico dende que inxería comida hasta que a defecaba, feito que o convirteu no autómata máis exitoso de Vaucanson.
 • Rossum's Universal Robots

  Rossum's Universal Robots
  Aparición do primeiro autómata de ficción chamado "robot". Rossum's Universal Robots é unha obra teatral de ciencia ficción escrita polo checo Karel Čapek. A obra teatral trata sobre unha empresa que constrúe humanos artificiales orgánicos co fin de alixeirar a carga de traballo do resto de persoas. Pese a ser creadas para axudar á humanidade, máis adiante estas máquinas entrarán en confrontación coa sociedade, iniciando unha revolución que acabará destruíndo a humanidade.
 • Elektro

  Elektro
  Exhíbese un robot humanoide na Exposición Universal entre os anos 1939 e 1940.

  Elektro era un robot de algo máis de dos metros de altura, 120 kilos de peso y capaz de realizar 26 movimientos diferentes. Joseph Barnett, ingeniero de Westinghouse Electric Corporation, utilizou tecnoloxía punta para crear este primer humanoide, que ademáis era capaz de falar, fumar cigarrillos, inflar globos, camiñar ou mover a cabeza e os brazos.
 • Elmer e Elsie

  Elmer e Elsie
  Elmer e Elsie foron os robots ideados por W. Grey Walter, estaban diseñados para demostrar que cun número moi limitado de compoñentes sensoriales podíase crear una máquina autónoma capaz de amosar comportamentos complexos.
  Estaban conceptualizadas como un “sistema nervioso de só dúas células”, e eran capaces de expresar catro tipos distintos de comportamento: un patrón de exploración, un de fototropismo positivo, outro negativo e, finalmente, un patrón para esquivar obstáculos.
 • Unimate

  Unimate
  Instalación do primeiro robot industrial.
  Unimate foi o primeiro robot industrial, creado por George Devol, que se instalou nunha cadea de montaxe de General Motors. A máquina realizaba o traballo de transportar as pezas fundidas en molde hasta a cadea de montaxe e soldar estas partes sobre o chasis do vehículo, unha perigosa tarefa para os traballadores, quenes podían exporse a inhalar os gases de combustión das soldaduras ou a perder un membro se non levaban precaución.
 • Famulus

  Famulus
  Este robot, o primeiro con seis eixos de accionamiento electromecánico, fabricado por Kuka, supuxo, no ano 1973, toda unha revolución na produción industrial.
 • PUMA

  PUMA
  PUMA é un brazo manipulador programable universal,desarrollado por Victor Scheinman na empresa pioneira en robótica Unimation. Inicialmente desarrollado para General Motors, o brazo robot PUMA naceu dos deseños iniciales inventados por Scheinman mentres se encontraba no MIT e na Stanford University.
 • ASIMO

  ASIMO
  ASIMO (acrónimo de "Advanced Step in Innovative Mobility"- paso avanzado en movilidade innovadora), é un robot humanoide (androide) capaz de desplazarse de forma bípeda e interactuar coas persoas.
  Foi presentado pola compañía xaponesa Honda no ano 2000. Co deseño e desenvolvemento de ASIMO preténdese axudar ás persoas que carecen de movilidade completa nos seus corpos, así como para animar á xuventude para estudiar ciencias e matemáticas.
 • Sophia

  Sophia
  Primeiro robot con cidadanía nun país. Sophia é un robot humanoide (ginoide) desenvolto pola compañía, con sede en Hong Kong, Hanson Robotics. Foi deseñada para aprender, adaptarse ao comportamiento humano e traballar con estos satisfactoriamente. Foi entrevistada en todo o mundo e en octubre do 2017 converteuse nunha cidadana saudí. Está inspirada na actriz Audrey Hepburn, e é coñecida polo seu aspecto e comportamento humano en comparación con variantes robóticas anteriores.