Tic

A evolución das TIC. Alejandro Castro Carballo

 • Aparición dos ordenadores de 1ª xeración.

  Aparición dos ordenadores de 1ª xeración.
  Os ordenadores teñen válvulas electrónicas,e de grandes dimensións. Estropéanse con facilidade e consumen moita enerxía. O primeiro ordenador recibiu o nome de ENIAC. O ENIAC foi unha das primeiras computadoras de propósito xeneral. Foi completa, dixital, e susceptible de ser reprogramada para resolver unha extensa clase de problemas numéricos.​ Foi inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería destinadas ao Laboratorio de Investigación Balística do Exército de EEUU.
 • Aparece o transistor na 2ª xeración.

  Aparece o transistor na 2ª xeración.
  O transistor deu lugar aos circuitos integrados. Ademáis o transistor ten conmutación electrónica. O transistor abre múltiples camiños no campo da técnica; os ordenadores basados no empleo dos transistores considéranse de segunda xeración, e presentaban ventaxas considerables: tiñan dimensións máis reducidas, sufrían un número menor de averías, consumían menos enerxía e os costes de fabricación eran tamén menores. Os ordenadores da 2ª xeración reducen o tamaño o consumo etc...
 • Aparecen os circuítos integrados na 3ª xeración.

  Aparecen os circuítos integrados na 3ª xeración.
  Os circuitos integrados son un pequeno circuito electrónico utilizado para realizar unha función electrónica. Son coma un chip. Na terceira xeración de ordenadores aparece o IBM. O IBM é apodado "Azul Grande", é unha corporación multinacional de tecnoloxía informática e consultoría con sede en Armonk, Nova York, EEUU. O IBM fabrica e comercializa tanto hardware como software, ofreciendo servizos de infraestructura, servizos de aloxamento, e servizos de consultoría.
 • EEUU pon en órbita o primeiro satélite de comunicacións chamado Syncom 2.

  EEUU pon en órbita o primeiro satélite de comunicacións chamado Syncom 2.
  No ano 1963 EEUU pon en órbita o primero satélite de comunicacións Syncom 2, a enerxía necesaria para o seu funcionamento a obtén de paneis solares e a calidade da conexión é aceptable. EEUU tamén establece a 1ª comunicación telefónica vía satélite. A empresa Unimationa comercializa o 1º robot industrial sencillo: Unimat. Emplease para realizar traballos pesados, sucios ou perigosos.
 • Primeiro satélite que alcanza unha órbita xeoestacionaria.

  Primeiro satélite que alcanza unha órbita xeoestacionaria.
  Lanzase o primeiro satélite artificial de comunicacións a través dun cohete Atlas da Nasa que levou o satélite ATS-1 que alcanzou unha órbita xeoestacionaria, a unha altura de 36.000 km sobre a superficie terrestre. O seu período de movemento é igual ao período de rotación da Terra, polo que non presenta movemento alguno respecto á superficie terrestre. En consecuencia, melloranse as transmisións telefónicas, televisivas e de datos, xa que non é necesaria a interrupción das telecomunicacións.
 • Emprego da fibra óptica para transmitir conversacións telefónicas.

  Emprego da fibra óptica para transmitir conversacións telefónicas.
  Charles Kao emplea por primeria vez a fibra óptica para a transmisión de conversacións telefónicas. Kao pasase ondas electromagnéticas en vez de luz polo interior das fibras así demostra que dichas fibras tamén transmiten un amplio espectro de frecuencias grazas as mesmas leis físicas que permiten a conducción de luz. Ademáis, no caso da transmisión de conversacións telefónicas mediante fibra óptica, é posible conducir de forma simultánea innumerables conversacións con frecuencias distintas.
 • O ministerio de defensa de EEUU desenvolve a rede Arpanet e o protocolo de transmisión TCP/IP.

  O ministerio de defensa de EEUU desenvolve a rede Arpanet e o protocolo de transmisión TCP/IP.
  ARPANET foi unha red de computadoras creada polo encargo do Departamento de Defensa dos Estados Unidos (DOD) para utilizala como medio de comunicación entre as diferentes institucións académicas e estatais. Tras finalizar a transición ao protocolo TCP/IP. O protocolo TCP/IP surgiu dun proxecto de defensa chamado DARPA. O TCP/IP é un protocolo para comunicación en redes que permite cun equipo poda comunicarse dentro de una red.
 • Texas Instruments lanza a primeira calculadora de peto( Canon Pocketronic) cun microprocesador e fabrica os microprocesadores. Aparecen os ordenadores da 4ª xeración.

  Texas Instruments lanza a primeira calculadora de peto( Canon Pocketronic) cun microprocesador e fabrica os microprocesadores. Aparecen os ordenadores da 4ª xeración.
  Texas Instruments patentou o microprocesador nun só circuito integrado e logo comezou a comercialización do primero microprocesador TMS1802NC. A primeira calculadora de peto foi a Canon Pocketronic que baseouse na Cal-Tech de Texas Instruments, unha das primeras calculadoras de tamaño reducido, que podiase manexar cunha man. Os ordenadores da 4ª xeración utilizan circuitos de gran escala, e convrtíronse nos máis potentes, compactos, fiables e asequibles, dando lugar a revolución do PC.
 • En EEUU instálanse conexións televisivas por cable: de fibra óptica.

  En EEUU instálanse conexións televisivas por cable: de fibra óptica.
  As conexións televisivas por cable sustitúen as antenas e utilizan sistemas de redes de conductores de fibra óptica, con grandes ventaxas: non se producen interferencias de carácter atmosférico, ni ecos debidos á existencia de montañas, ni distorsións polas estructuras metálicas dos edificios etc. Ademáis, a transmisión por cable logra que a señal chegue a lugares de difícil acceso e debido á utilización de cables de banda ancha, é posible a transmisión simultánea de varios programas.
 • IBM crea terminales dependentes dun ordenador central.

   IBM crea terminales dependentes dun ordenador central.
  IBM anunciou Systems Network Architecture (SCN), un protocolo de rede para sistemas de computación. Como naquel momento AT&T non podía comercializar software na súa calidade de monopolista do sector das telecomunicacións baixo o control estatal, a empresa puso Unix (entretanto na súa versión 6 e funcionando como sistema multiusuario que permitía varios procesos en paralelo).
 • Imponse o uso de robots industriais nas fábricas

  Imponse o uso de robots industriais nas fábricas
  Imponse o uso de robots industriais nas grandes fábricas, xenerándose unha gran polémica. Por unha parte, se teme que o empleo de máquinas gobernadas por ordenadores dé lugar a un paro xeneralizado e, por outra, xorden novas ramas da industria que xeneran a sua vez postos de traballo. Polémica aparte, a utilización de máquinas gobernadas por ordenadores aumenta a complexidade dos productos fabricados e leva a aparición dunha nova industria dedicada á fabricación de robots.
 • Sony e Philips: grabación e reprodución sonoras digitales.

  Sony e Philips: grabación e reprodución sonoras digitales.
  Lanzase ao mercado os primeiros tocadiscos dixitales e os seus correspondentes discos compactos. Fabricados polas empresas Sony e Philips. O rexistro das señais sonoras verifícase de forma dixital; a información auditiva rexistrase na superficie en forma de pequenos orificios lonxitudinais. A exploración non se leva a cabo mediante unha agulla, se non a través dun raio láser, sin que exista contacto entre o lector e o disco, polo que éste non se desgasta nin se deteriora.
 • Xorde a rede internet.

  Xorde a rede internet.
  Xorde a rede internet porque o Departamento de Defensa dos Estados Unidos decidiu usar o protocolo TCP/IP na súa rede Arpanet creando así a red Arpa Internet. Có paso dos anos quedouse có nome de únicamente «Internet». Primeiro en ambientes universitarios, despois en empresas ata xeneralizarse o seu uso.
 • Os soportes de grabación magnéticos: floppy disks.

  Os soportes de grabación magnéticos: floppy disks.
  O uso de ordenadores PC xa está xeneralizado nas oficinas. Estos utilizan unidades de disco magnéticas, nas que introdúcense disquetes provistos dun revestimiento magnético, denominados floppy disks. O diámetro destes discos pode ser de 31/2", 51/4" u 8".